Srdcové chlopne: popis, štruktúra, funkcia

Každý vie, že ľudské srdce má chlopne. Vedia to aj školáci. Ale často sa naša predstava o nich končí v tejto fáze. Ich štruktúra, umiestnenie a funkcie sú také zaujímavé a všestranné, že nebude zbytočné sa o nich dozvedieť.

Prečo srdce potrebuje chlopne

Štyri komory srdca

Ľudské srdce je dutý svalový orgán, ktorý sa v ľudskom tele nazýva aj „pumpa“. Koniec koncov, je to tak, srdce musí pumpovať krv každú minútu, a tým dodávať nášmu telu živiny a kyslík. Celý kardiovaskulárny systém sa navyše podieľa na eliminácii (vylučovaní) škodlivých látok a metabolických produktov z nášho tela, čím zaisťuje jeho plný rozvoj..

Pokládka ventilového aparátu začína v štádiu formovania dvojkomorového srdca. Aj potom sa vytvorí tuberkulóza, ktorá sa potom stane miestom vývoja srdcových chlopní. V čase, keď sa formuje štvorkomorové srdce, dochádza k tvorbe chlopní. Vo finálnej verzii srdce získava štyri komory, ktoré tvoria pravé venózne a ľavé arteriálne srdce. V skutočnosti je srdce človeka jedno, ale vzhľadom na to, že krv, odlišná svojím zložením plynov, sa pohybuje pozdĺž pravej a ľavej časti, je zvykom ju rozdeliť týmto spôsobom.

Veľké a malé kruhy krvného obehu

V srdci sú štyri komory a výstup z každej z nich je vybavený akýmsi „priechodom“ - ventilovým prístrojom. Ak časť krvi prenikla z jednej komory do druhej, ventil zabráni jej návratu na pôvodné miesto. Teda správny smer prietoku krvi a fungovanie dvoch kruhov krvného obehu - malého a veľkého kruhu krvného obehu, pracujúcich súčasne.

Takéto mená dokonale odrážajú ich vlastnosti. Malý kruh zaisťuje prietok krvi v pľúcach a obohacuje krv kyslíkom. Systémový obeh vychádzajúci z ľavej komory poskytuje kyslík pre všetky ostatné orgány a tkanivá. Ak by srdcové chlopne pracovali nesprávne a vôbec by neplnili úlohu „priechodu“, práca malého a veľkého kruhu krvného obehu by nebola možná.

Kde sú ventily

Ľudské srdcové chlopne

Každý z týchto „pasov“ sa objavil na svojom vlastnom čase a mieste. A taká úžasná harmónia umožňuje kardiovaskulárnemu systému pracovať jasne a správne. Navyše, každému z nich sa už podarilo získať svoje meno. Výstup z ľavej predsiene je opatrený ľavou atrioventrilárnou chlopňou. Jeho iný názov je bikuspidálny alebo mitrálny. Nazýva sa mitrálna, pretože pripomína grécku pokrývku hlavy - mitru. Výstup z ľavej komory, predchodcu systémovej cirkulácie, je umiestnenie aortálnej chlopne.

Iným spôsobom sa mu hovorí aj polmesiac, pretože jeho tri uzávery pripomínajú polmesiac. Otvor medzi pravou predsieňou a pravou komorou je lokalizáciou pravej atrioventrikulárnej chlopne. Jeho iný názov je trikuspidálny alebo trikuspidálny. Výstup z pravej komory do pľúcneho kmeňa je riadený pľúcnou chlopňou, ktorá sa tiež nazýva pľúcna chlopňa. Pľúcna chlopňa alebo pľúcna chlopňa má tiež tri vrcholy, ktoré tiež pripomínajú kosáčiky..

Ako fungujú ventily

Funkcia srdcovej chlopne

Srdcové chlopne fungujú rôznymi spôsobmi. Mitrálna a trikuspidálna práca v aktívnom režime. Aorta a pľúca sú pasívne, pretože ich otvorenie nie je podporované chordami, ako v dvoch vyššie, ale závisí od tlaku a prietoku krvi. Preto je mechanizmus činnosti klapiek a polmesiacových ventilov odlišný. Keď sa krvný tlak v predsieni rovná alebo prekračuje tlak v komorách, chlopňové chlopne sa otvárajú do dutiny komôr..

Ak sú v uvoľnenom stave, nezasahujú do plnenia komôr. Potom začne tlak v komorách stúpať. Ich steny sú napäté a kontrakcia papilárnych svalov prítomných v stene komôr tiahne šľachové vlákna - akordy. Tiahnutím ako plachty sú teda chlopne chránené pred poklesom v predsieňovej dutine a krv sa nevracia späť. Semilunárne chlopne sú v tejto chvíli zatvorené, pretože musia vykonávať dôležitú funkciu - aby sa zabránilo návratu krvi z veľkých ciev do komôr..

Keď stúpajúci tlak v komore začne prevyšovať tlak vo výtokových cievach, otvoria sa a krv z komôr sa vytlačí do aorty a pľúcneho kmeňa. V tomto prípade krv, ktorá sa usiluje dostať späť do srdcových komôr, najskôr vstúpi do vreciek semilunárnych chlopní, čo znamená zabuchnutie chlopní a prekážku spätného toku krvi. Takto funguje ľudské „čerpadlo“ vďaka ventilovému prístroju v reakcii na prichádzajúce impulzy z vodivého systému. Pri plnení krvou sa predsiene stiahnu a natlačia krv do komôr a druhá do veľkých ciev. A tento druh práce trvá dvadsaťštyri hodín denne..

V literatúre nájdete zaujímavé údaje, že ľudské srdce je schopné pri maximálnej záťaži a vysokej aktivite prečerpať za jednu minútu 40 litrov krvi. Napriek tomu, že ľudské telo pozostáva z niekoľkých desiatok biliónov buniek, celý srdcový cyklus trvá iba 23 sekúnd. To znamená, že veľké a malé kruhy krvného obehu odvádzajú svoju prácu za menej ako pol minúty..

Úžasný orgán je naše srdce. Každá z jej zložiek je dôležitá a nevyhnutná vrátane ventilového prístroja. Bez ich správneho fungovania by bunky tela neboli schopné prijímať kyslík a živiny. Preto stojí za to chrániť srdce a starať sa oň..

Trikuspidálna srdcová chlopňa je umiestnená medzi

a) Informatívna hodnota echokardiografie trikuspidálnej chlopne:

1. Transtorakálna echokardiografia. Trikuspidálna chlopňa pozostáva z prednej, septálnej a malej zadnej chlopne. 2D transtorakálna echokardiografia umožňuje simultánnu vizualizáciu predných a septálnych letákov počas celého srdcového cyklu. Štúdia sa najlepšie vykonáva z ľavej parasternálnej polohy pozdĺž krátkej osi srdca, ako aj z apikálnej polohy. Na dopplerovské vyšetrenie trikuspidálnej chlopne je prevodník umiestnený v apikálnej a často v ľavej parasternálnej polohe.

Pomocou transtorakálnej echokardiografie za uspokojivých výskumných podmienok je možné spozorovať malý zadný hrot trikuspidálnej chlopne iba pri snímaní z parasternálnej polohy snímača, ktorá je orientovaná k ľavému ramenu pozdĺž osi „vynášacieho traktu pravej komory“..

2. Transezofageálna echokardiografia. Pri štúdiu morfológie trikuspidálnej chlopne, najmä jej komisur a subvalvulárneho aparátu, hrá TEE rozhodujúcu úlohu. Avšak aj v tomto prípade je leták zadnej chlopne ťažko vizualizovateľný. Ak je echoskop v dolnej časti pažeráka po vyšetrení venózneho sínusu čo najviac naklonený dopredu, potom je u niektorých pacientov možné vizualizovať trikuspidálnu chlopňu pozdĺž transvalvulárnej krátkej osi vrátane jej zadného cípu. Najjasnejší obraz trikuspidálnej chlopne sa získa pomocou TEE v rovine štyroch komôr, ako aj pozdĺž bazálnej krátkej osi so sklonom skenovacej roviny v uhle 60 ° a súčasne v rovine aortálnej chlopne..

3. Trojrozmerná echokardiografia pravej komory. Z dôvodu nepravidelného tvaru pravej komory, ktorá ako škrupina zakrýva ľavú komoru, sú výsledky stanovenia jej objemu a ejekčnej frakcie pomocou dvojrozmernej echokardiografie nepresné. Tieto parametre je možné presne určiť pomocou trojrozmernej echokardiografie. Táto metóda je pracnejšia, ale nezávisí od konfigurácie pravej komory; jeho platnosť sa dokázala pri pokusoch na zvieratách aj pri klinických štúdiách.

4. Tkanivová dopplerografia pravej komory. Tkanivová dopplerovská sonografia, ktorá určuje maximálnu rýchlosť systolického prietoku krvi, systolickú deformáciu a mieru systolickej deformity, je na samom začiatku jej aplikácie, ale zrejme v budúcnosti nestratí svoj význam. Aplikácii tejto metódy na štúdium pravej srdcovej komory srdca bráni malá hrúbka jeho voľnej steny pri skenovaní v rovine približne zodpovedajúcej rovine štvorkomorovej polohy snímača. Medzikomorová priehradka je anatomická štruktúra, ktorá plní dvojakú funkciu a podieľa sa na jednej strane na formovaní pravej komory a na druhej strane na formovaní ľavej, čo sťažuje hodnotenie funkcie pravej komory. Bolo však možné preukázať, že pri ochoreniach myokardu a pri pľúcnej hypertenzii je deformovateľnosť pravej komory znížená.

Transtorakálny echokardiogram zaznamenaný u pacienta so stenózou trikuspidálnej chlopne z apikálnej štvorkomorovej polohy. Spektrálna dopplerovská analýza prietoku krvi vstupujúceho do pravej komory u rovnakého pacienta ako na obrázku vyššie. Predĺženie času T1 / 2P pasívne plnenie pravej komory do 121 ms zodpovedá priemernému diastolickému gradientu na trikuspidálnej chlopni 3 mm Hg.

b) EchoCG stenózy trikuspidálnej chlopne:

1. Dvojrozmerná echokardiografia. Pri transtorakálnej echokardiografii je stenóza trikuspidálnej chlopne rozpoznaná obmedzenou pohyblivosťou jej hrbolčekov, znížením rozstupu ich okrajov a kupolovitou formou hrbolčekov v diastole. Je možná fúzia komisúr. Najinformatívnejšie je skenovanie z parasternálnej polohy pozdĺž krátkej osi srdca na úrovni základne pravej komory, ako aj v rovine štyroch komôr z apikálnej štvorkomorovej polohy. Pravá predsieň je zvyčajne zväčšená.

2. Dopplerova sonografia. Dopplerovským vyšetrením pacientov so stenózou trikuspidálnej chlopne sa zistilo zvýšenie prietoku krvi chlopňou na začiatku diastoly, rozšírenie frekvenčného spektra a oneskorené mezodiastolické zníženie rýchlosti prietoku krvi. Kritériá pre trikuspidálnu stenózu boli teda porovnateľné s kritériami pre mitrálnu stenózu, ale diastolické zrýchlenie prietoku krvi je všeobecne menej výrazné kvôli obvykle nižšiemu tlakovému gradientu cez trikuspidálnu chlopňu. Čas T1 / 2P stanovené rovnakým spôsobom ako pri mitrálnej stenóze; normálne je to 50-70 ms.

3. Transezofageálna echokardiografia. Stenózu trikuspidálnej chlopne, ktorá má takmer vždy reumatickú povahu, možno diagnostikovať aj pomocou transezofageálnej echokardiografie, pri ktorej sa odhalí zhrubnutie chlopňových chlopní, obmedzenie ich pohyblivosti a niekedy kalcifikácia, charakteristické pre túto patológiu. Dopplerovské vyšetrenie s prístupom do pažeráka je zriedkavé, pretože je ťažké dosiahnuť optimálny uhol medzi smerom anterográdneho prietoku krvi trikuspidálnou chlopňou a ultrazvukovým lúčom. V tomto ohľade je transtorakálne vyšetrenie výhodnejšie, pretože rýchlosť prietoku krvi trikuspidálnou chlopňou a tlakový gradient cez ňu, aj pri stenóze, sú relatívne nízke.

4. Tlakový gradient. Stredný gradient diastolického tlaku cez trikuspidálnu chlopňu je až 4 mm Hg. sa považuje za znak miernej stenózy, tlakový gradient 4 - 7 mm Hg sa považuje za znak miernej stenózy a gradient viac ako 7 mm Hg. - závažná stenóza. Po rekonštrukcii trikuspidálnej chlopne (napríklad pomocou Carpentierovej alebo Durandovej plastickej chirurgie alebo chirurgickým zákrokom De Vega alebo Minale) môže dôjsť k miernemu stenóze chlopne..

c) EchoCG s nedostatkom trikuspidálnej chlopne. Príčiny nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne, kritériá na posúdenie jej závažnosti sú uvedené v tabuľkách nižšie.

Pacient s jasne rozšíreným pravým srdcom ako prejav hemodynamicky významnej objemovej záťaže. Priemer otvoru trikuspidálnej chlopne, indexovaný na plochu povrchu tela, bol 28 mm / m2. Stredná nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne zistená na farebnom dopplerovskom zobrazovaní z apikálnej štvorkomorovej polohy.

1. Dvojrozmerná echokardiografia. Morfologické hodnotenie trikuspidálnej chlopne, ako aj stanovenie veľkosti krúžku trikuspidálnej chlopne pri skenovaní v rovine štyroch srdcových komôr umožňuje zistiť, či je trikuspidálna nedostatočnosť organická alebo funkčná. Za prítomnosti významnej sekundárnej insuficiencie trojprevádzkovej chlopne, ktorá sa vyvinula v dôsledku pľúcnej hypertenzie, priemer krúžku chlopne indexovaný k povrchu tela prekračuje 20 mm na 1 m 2. Maximálny priemer trikuspidálneho prstenca ventilu pri snímaní z apikálnej štvorkomorovej polohy sa meria bezprostredne po vlne P EKG.

2. Farebné dopplerovské mapovanie. Pomocou farebnej dopplerovskej sonografie pozdĺž krátkej osi srdca z ľavej parasternálnej, apikálnej alebo subkostálnej polohy je možné vykonať semikvantitatívne hodnotenie stupňa nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne. U asi 85% pacientov možno pomocou ultrazvukových prístrojov s vysokým rozlíšením a transtorakálnym dopplerovským zobrazením zistiť fyziologickú trikuspidálnu nedostatočnosť vo forme malého prúdu regurgitácie bez známok patológie..

Vľavo: trikuspidálna chlopňa s transtorakálnou echokardiografiou u 37-ročného pacienta s progresívnou dýchavičnosťou počas námahy. Ďalšia štruktúra (šípky) je pretiahnutá do pravého predsiene, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti od bežne umiestneného cípu trikuspidálnej chlopne. Vpravo: TEE u toho istého pacienta vykazoval výrazný prolaps predného hrotu trikuspidálnej chlopne. CVS - rozšírený koronárny sínus.

d) EchoCG prolapsu trikuspidálnej chlopne. Prolaps trikuspidálnej chlopne najčastejšie sprevádza prolaps mitrálnej chlopne a ovplyvňuje všetky tri jej hrbolčeky. Môže sa tiež objaviť v dôsledku zápalového procesu vo ventile. Prolaps trikuspidálnej chlopne je zvyčajne sprevádzaný trikuspidálnou nedostatočnosťou. Rovnako ako v prípade poškodenia mitrálnej chlopne je možné pretrhnutie tetivy šľachy, ktoré drží letáky, a výskyt „mlátiaceho“ letáku s rozvojom závažnej trikuspidálnej insuficiencie..

e) Echokardiografia trikuspidálnej endokarditídy. Trikuspidálna endokarditída je oveľa menej častá ako mitrálna alebo aortálna endokarditída. Ochorenie sa typicky vyvíja u pacientov liečených na jednotke intenzívnej starostlivosti, u injekčných užívateľov drog a u pacientov s imunodeficienciou. Infekčná endokarditída má často hubovú etiológiu, ktorá sa vyznačuje dlhou vegetáciou. Pľúcna embólia sa často vyskytuje subklinicky, čo sa vysvetľuje šírením embólií do periférneho pľúcneho vaskulárneho riečiska. Niekedy má septická embólia za následok pľúcny absces. Trikuspidálna chlopňa, rovnako ako pri endokarditíde iných srdcových chlopní, podlieha deštruktívnym zmenám, ktoré spôsobujú trikuspidálnu insuficienciu.

Transezofageálna echokardiografia. Na zistenie zápalových zmien v trikuspidálnej chlopni alebo jej traumatického poškodenia je potrebné vizualizovať nielen chlopňové chlopne a ich komisúry, ale aj subvalvulárne štruktúry. Najlepšie to urobíte umiestnením chlopne v sagitálnej rovine od dolného pažeráka. TEE môže spoľahlivo potvrdiť alebo vylúčiť pretrhnutie tetivy šľachy, zápalové alebo trombotické prekrytia na elektróde kardiostimulátora alebo na katétri zavedenom do centrálnej žily, ako aj vegetáciu na samotnej trikuspidálnej chlopni. kosť pravej komory. V obidvoch prípadoch je pľúcna chlopňa umiestnená pozdĺž pozdĺžnej osi a pri transgastrickom prístupe je možné vykonať aj Dopplerovo vyšetrenie chlopne..

Strih: Iskander Milevski. Dátum zverejnenia: 9.1.2020

Srdcové chyby: pojem, klasifikácia, patogenéza

Vyššie vzdelanie:
Kardiochirurg
Kabardino-balkánska štátna univerzita pomenovaná po H.M. Berbeková, Lekárska fakulta (KBSU) Úroveň vzdelania - špecialistka 1990-1996

Ďalšie vzdelávanie:

Certifikačný cyklus pre program "Klinická kardiológia" Moskovská lekárska akadémia. ICH. Sečenov

Akékoľvek zmeny v práci srdcového systému predstavujú určité nebezpečenstvo pre zdravie pacienta, pretože aj malé chyby spôsobujú poruchy zavedeného obehového systému, ktoré sa často stávajú príčinou vážnych organických lézií. A srdcové choroby, ktoré sú založené na týchto zmenách, sa liečia obzvlášť ťažko, vedú k mnohým nebezpečným následkom pre zdravie a môžu dokonca spôsobiť smrť. Chlopňové srdcové ochorenie - najbežnejšia patológia srdcového systému, sa môže vyskytnúť z mnohých dôvodov, vrodených aj získaných.

Zmeny chlopní srdcového svalu by mali zahŕňať patológie pri ich vývoji vo forme defektov samotných chlopní, ich stien. Prejavy týchto zmien sú trochu odlišné, čo umožňuje včas odhaliť počiatočné štádium vyvíjajúcej sa patológie a začať s jej včasnou liečbou..

Štruktúra a funkcia srdcových chlopní

Srdcové chlopne hrajú dôležitú úlohu vo fungovaní ľudského srdca. Poskytujú normálny prietok krvi v srdci a vo veľkých cievach, ako je aorta a pľúcny kmeň. Život a zdravie človeka závisia od ich správneho fungovania. Preto je v prípade poškodenia týchto štruktúr potrebné vyšetrenie kompetentným špecialistom na určenie taktiky liečby.
Srdce je orgán zložený zo štyroch dutín: dvoch predsiení a dvoch komôr. Ľavá predsieň je od pravej oddelená predsieňovou priehradkou a pravá komora od ľavej je silnejšia medzikomorová priehradka..

Prietok krvi do srdca uľahčujú žily, ktoré prúdia do predsiení. Do pravej žily prúdia dve žily - horná a dolná dutina. Zbierajú krv zo všetkých orgánov ľudského tela okrem pľúc. Štyri pľúcne žily prúdia do ľavej predsiene, ktoré zabezpečujú odtok krvi z pľúc. Veľké tepenné kmene odchádzajú z komôr: zľava - aorta a sprava - pľúcny kmeň. Z ľavej komory začína systémový obeh, ktorý končí v pravej predsieni. Od pravej komory začína malý (pľúcny) kruh končiaci v ľavej predsieni.

Srdcové chlopne sú tvorené záhybmi vnútornej výstelky srdca (endokard). Oddeľujú medzi sebou dutiny (komory) srdca od veľkých kmeňov tepien. Celkovo existujú štyri chlopne: mitrálna, trikuspidálna (trikuspidálna), pľúcna a aortálna:

 1. 1. Mitrálna (bicuspidálna) chlopňa oddeľuje ľavú predsieň od ľavej komory. Normálne sa skladá z dvoch ventilov - spredu a zozadu. Z okrajov týchto chlopní odchádzajú vlákna (akordy) spojivového tkaniva, ktoré sú pripevnené k výrastkom svalovej membrány (myokardu) ľavej komory - papilárnych svalov. Procesy zatvárania a otvárania mitrálnej chlopne závisia od fázy srdcového cyklu. Počas kontrakcie (systoly) ľavej komory sú jej chlopne tesne uzavreté a bránia prietoku krvi z komory do predsiene. A počas diastoly sa ventily otvoria a nechajú prúdiť krv z predsiene do ľavej komory.
 2. 2. Trikuspidálna (trikuspidálna) chlopňa oddeľuje od seba pravú predsieň a pravú komoru. Jeho zvláštnosťou je, že má tri chlopne: prednú, zadnú a septálnu (smerujúcu k medzikomorovej priehradke). Táto chlopňa má podobnú štruktúru ako mitrálna chlopňa. Jeho aparát tiež pozostáva z chlopní, strunových vlákien a papilárnych svalov. Fyziológia otvárania a zatvárania tejto chlopne a poloha jej hrčiek závisí aj od fázy srdcového cyklu: počas systoly je zatvorená a počas diastoly je otvorená.
 3. 3. Aortálna chlopňa oddeľuje od seba ľavú komoru a aortu. Skladá sa z troch ventilov, ktoré sa nazývajú polmesiace. Počas systoly ľavej komory sa jej ventily otvárajú a počas diastoly sa zatvárajú, aby sa zabránilo návratu krvi z aorty do ľavej komory..
 4. 4. Pľúcna chlopňa má rovnakú anatómiu a funguje ako aortálna chlopňa. Rozdiel je iba v tom, že oddeľuje od seba pravú komoru a pľúcny kmeň..

Indikácie pre chirurgickú liečbu

Ak je narušená komunikácia medzi srdcovými dutinami, je nutná výmena srdcovej chlopne. Operácia pomôže zabrániť rozvoju obehového zlyhania. Chirurgický zákrok, ako je tento, je vážny zákrok, ktorý sa používa, iba ak zlyhala iná liečba. Rozlišujú sa nasledujúce indikácie chirurgického zákroku:

Závažné zlyhanie ventilu. Vyznačuje sa tým, že letáky sú slabé a ľahko roztiahnuteľné. Spočíva v zúžení otvorov medzi srdcovými komorami.

Protetika sa vykonáva v prípadoch, keď je tkanivo chlopne vážne poškodené a je nemožné obnoviť jeho štruktúru. V zásade sa to pozoruje pri ťažkej stenóze. Chirurgická liečba je nevyhnutná, ak má pacient diagnostikované príznaky závažného srdcového zlyhania. Medzi príznaky tohto stavu patria: dýchavičnosť v pokoji, mdloby, záchvaty anginy pectoris. Výmena chlopne sa tiež vykonáva, ak je jej otvor zúžený o viac ako 50% a je menší ako 1 cm. Protetika sa vykonáva v prípadoch kalcifikácie letákov alebo papilárnych svalov..

Čo sú srdcové chlopne

Ľudské srdce pozostáva zo 4 komôr - dvoch predsiení a dvoch komôr. Ich interakciu a správny rytmus práce zaisťuje systém srdcových chlopní. Rovnako ako samotný orgán sú svalovým tkanivom..

Zjednodušene povedané, srdcové chlopne sú druhom brány, ktorá umožňuje krvi prechádzať určitým smerom a zabrániť jej spätnému toku. Regulujú prietok krvi takzvaným malým a veľkým kruhom obehového systému.

V srdci sú 4 chlopne a každá z nich plní svoju vlastnú funkciu. Zlyhanie aspoň jedného z nich okamžite ovplyvňuje blaho človeka. Lekárski špecialisti odporúčajú pozorne sledovať prácu hlavného orgánu, kontaktovať špecializovaného lekára alebo terapeuta, a to aj pri menších a krátkodobých odchýlkach vo funkcii srdca..

Aby bolo možné nezávisle monitorovať prácu srdca a chlopní, nie je potrebné mať v tejto oblasti lekárske znalosti a skúsenosti. Stačí poznať princíp fungovania systému srdcových chlopní a hlavné príznaky naznačujúce prítomnosť problémov s nimi.

Typy srdcových chlopní a ich funkcie

V štruktúre ľudského srdca sú štyri chlopne a každá z nich plní určitú funkciu - usmerňujú prietok krvi správnym smerom a bránia jeho návratu späť. Každá zo srdcových chlopní má názov:

 • bikuspidálna mitrálna,
 • trikuspidálny trikuspidálny,
 • semilunárny pľúcny (pľúcny),
 • semilunárna aorta.

Proces otvárania a zatvárania srdcových chlopní zodpovedá rýchlosti práce komôr a predsiení orgánu. Ak systém pracuje synchrónne, potom ľudské telo funguje normálne. Ak nefunguje aspoň jedna zo srdcových chlopní, trpí obehový systém aj celé telo..

Trikuspidálnu chlopňu tvoria tri trojuholníky svalového tkaniva. Nachádza sa medzi predsieňou a pravou srdcovou komorou. Je zaujímavé, že u detí môže byť táto chlopňa štvorlistá, ale s vekom ďalší leták zmizne..

Pľúcna srdcová chlopňa sa nachádza pod pľúcnym kmeňom a pozostáva z vláknitého krúžku a septa. Táto chlopňa reguluje tok krvi do pľúcnych tepien.

Mitrálna chlopňa sa nachádza medzi komorami orgánu a jeho pravou predsieňou. Tvoria ho spojivové tkanivo (atrioventrikulárny krúžok), šľachy (akordy) a svalové laloky. Táto chlopňa reguluje priebeh prietoku krvi pozdĺž veľkého (hemodynamického) kruhu krvného obehu. Niektorým ľuďom je diagnostikovaná patológia - prítomnosť 3 až 5 letákov v mitrálnej chlopni, ktorá nič neohrozuje a nijako neovplyvňuje zdravie..

Aortálna srdcová chlopňa je umiestnená v ústí aorty, tvorená tromi hrbolčekmi lunatického typu tkaniva s výraznými vláknami ukrytými pod tenkými vrstvami subendotelu a endotelu. Jedná sa o takzvaný spätný ventil, cez ktorý prechádza krv, ktorý už telu dodával kyslík..

Ako funguje srdcový aparát?

Koľko komôr je v srdci človeka? Ako sa vykonáva krvný obeh?

Krvná hmota ochudobnená o kyslík prichádza do pravej predsiene cez hornú a dolnú dutú žilu. Pri stlačení tejto časti prechádza krv do pravej komory cez atrioventrikulárnu chlopňu. Po naplnení sa krvná hmota dostane do pľúcnej cievy a naleje sa do pľúcneho obehu.

Malý kruh krvného obehu sa nachádza v pľúcnom aparáte, ktorý saturuje krvnú hmotu molekulami kyslíka. Krv obohatená kyslíkom cez pľúcne žily dorazí do kompartmentu ľavej predsiene. Po naplnení cez mitrálnu chlopňu vstupuje krv do ľavej komory, ktorá ju potom pod tlakom tlačí do aorty. Ďalej krvná hmota vstupuje do systémového obehu a prenáša molekuly kyslíka do všetkých orgánov.

Patológia srdcových chlopní

Patológie srdcovej chlopne môžu byť buď vrodené, alebo získané. Každá z nich predstavuje skutočnú hrozbu nielen pre zdravie, ale aj pre ľudský život. Len čo dôjde k narušeniu intenzity prietoku krvi, v tele začnú nezvratné procesy, ktoré je možné pozorovať v akomkoľvek systéme a tkanivách..

Patológie srdcových chlopní sú klasifikované podľa ich umiestnenia a štrukturálnych a anatomických zmien v nich. V dôsledku patologických procesov v srdcových chlopniach dochádza k nasledujúcim zmenám:

 • srdcové tkanivo sa znovu narodí,
 • objavujú sa chyby oválnych otvorov v srdci,
 • intenzita prietoku krvi v systémovom a pľúcnom obehu sa mení,
 • vyvíja sa upchatie ciev srdca a celého tela.

Výsledkom všetkých týchto negatívnych zmien sa skôr či neskôr stane infarkt myokardu..

V kardiológii sú poruchy vo funkcii alebo štruktúre srdcových chlopní klasifikované podľa stupňov, v závislosti od ich zložitosti a reverzibility. Celkovo existujú štyri etapy:

 1. Porušenia sú nepodstatné, ovplyvňujú iba intenzitu prietoku krvi v malom a veľkom kruhu.
 2. Patológia má významný vplyv na intenzitu a prietok, ale v tejto fáze sú procesy stále reverzibilné..
 3. Zmeny sú také výrazné, že sa objavia príznaky, napríklad skoky v krvnom tlaku.
 4. Poškodenie štruktúry srdcových chlopní a zmeny v ich funkčnosti sú také výrazné, že pacient potrebuje hospitalizáciu a pravidelné sledovanie u kardiológa. Procesy v tejto fáze sú už nezvratné.

Okrem toho existuje ďalšia klasifikácia chýb srdcovej chlopne, ktorá sa používa v profesionálnom prostredí kardiológov a lekárskych encyklopédií - Fallotova triáda alebo pentáda, Ebsteinova anomália, Fallotova tetrada.

Choroby ventilového aparátu

Chlopňové srdcové chlopne sa môžu poškodiť rôznymi spôsobmi. V niektorých prípadoch je medzi komorami nepravidelná štruktúra otvorov. To naznačuje prítomnosť vrodených srdcových chýb, ktoré sa tvoria počas kladenia orgánov do plodu. Medzi takéto anomálie patria:

Defekt komorového septa, ductus arteriosus, defekt predsieňového septa, aortálna a pľúcna stenóza.

Okrem defektov chlopní môže dôjsť k zúženiu veľkých ciev, ich nesprávnemu umiestneniu, absencii srdcovej komory atď. V niektorých prípadoch je diagnostikovaná kombinácia niekoľkých defektov..

Môžu sa získať chlopňové choroby. Vznikajú na pozadí chronických infekčných srdcových patológií, systémových zápalových procesov. Hlavné príčiny vzniku porúch sú: endo- a myokarditída, reumatická horúčka, ateroskleróza atď. Medzi získané poruchy patrí stenóza a nedostatočnosť chlopní. Tieto patológie sú diagnostikované častejšie u mladých a stredných pacientov..

Príznaky vývoja patológií srdcových chlopní

V prvých fázach výskytu problémov v práci srdcových chlopní alebo vývoja ich patológií pacient spravidla nezaznamenáva žiadne zmeny v tele, čo značne komplikuje diagnostiku. Preto odborníci v medicíne odporúčajú, aby ste pravidelne absolvovali komplexné vyšetrenie všetkých systémov tela vrátane kardiovaskulárnych.

Alarmujúce „zvončeky“ a dôvod na návštevu lekára by mali byť

 • dýchavičnosť,
 • závrat,
 • porucha srdcového rytmu,
 • bolesť v hrudi,
 • zvýšená srdcová frekvencia ľubovoľného trvania,
 • zvuky v ušiach a hrudnej kosti pri dýchaní,
 • pulzácia žíl bez fyzickej námahy,
 • zvýšená únava, slabosť,
 • poruchy v práci jedného alebo viacerých systémov tela.

Aj keď sa príznaky objavia zriedka a rýchlo vymiznú, nemajú systémovú povahu, nemali by sme ich zanedbávať. Môžu naznačovať, že patológia srdcových chlopní dosiahla bod nezvratnosti. Iba lekár môže posúdiť stupeň poškodenia tkaniva a až po podrobnom vyšetrení pacienta - odber vzoriek a analýza biomateriálov, prístrojová diagnostika funkčnosti srdca.

Príznaky srdcových chlopní

Príznaky chlopňovej choroby sa objavujú náhle a závisia od rýchlosti progresie ochorenia. Mnoho príznakov je podobných ako pri kongestívnom srdcovom zlyhaní, napríklad:

dýchavičnosť a sipot po cvičení; opuch nôh, rúk, brucha; únava a závraty; mdloby; rýchle zvýšenie hmotnosti; horúčka spôsobená bakteriálnou endokarditídou.

Pridružené lézie chlopní môžu byť vrodené aj súvisiace s vekom. Hlavnými dôvodmi pre vznik týchto defektov sú reumatizmus, čo znamená chlopňové ochorenie srdca, bakteriálna endokarditída, ateroskleróza, vysoký krvný tlak, karcinoidné nádory, reumatoidná artritída, systémový lupus erythematosus, syfilis. Všetky tieto choroby môžu poškodiť jednu alebo dve z najviac závislých srdcových chlopní. Radiačná terapia a užívanie lieku metylsergid (používaný na liečbu migrény, neopakujúcich sa bolestí hlavy) môže mať mierny vplyv na funkciu chlopní..

Najúčinnejším opatrením na prevenciu pridružených lézií chlopní je rýchla liečba angíny. Akútna fáza ochorenia by nemala trvať dlhšie ako 48 hodín. Najbolestivejšie príznaky by sa mali odstrániť v stanovenom období. Včasné antibiotiká zabraňujú reumatickej horúčke, ktorá prispieva k rozvoju srdcových chlopní.

Zdravý životný štýl, normalizácia krvného tlaku, ako aj liečba aterosklerózy, prevencia infarktu a obezity sú účinné opatrenia na prevenciu akýchkoľvek srdcových chorôb. Strava by mala byť vyvážená a obsahovať málo solí a tukov.

Riziko vzniku akejkoľvek choroby spojenej so srdcovými chlopňami sa zvyšuje, ak človek fajčí, pije viac ako dva nápoje denne, má nadváhu.

Metódy diagnostiky problémov so srdcovými chlopňami

Väčšina pacientov, ktorí sa obávajú príznakov uvedených vyššie, najskôr navštívia terapeuta. Už pri prvom vymenovaní musí lekár nevyhnutne trvať na konzultácii s kardiológom a ten musí zasa vymenovať podrobnejšie vyšetrenie. Existuje niekoľko spôsobov, ako diagnostikovať problémy so srdcovými chlopňami, ale jedným z najúčinnejších je echokardiogram..

Štúdia sa vykonáva pomocou špeciálneho vybavenia a je vykonávaná v stacionárnych podmienkach aj v ambulantných zariadeniach. Senzory sú pripevnené k telu pacienta, dáta z nich sa prenášajú do prístroja, ktorý pracuje na báze ultrazvukového snímača, ktorý premieta obraz srdca na obrazovku monitora.

Echokardiogram je najlepší spôsob diagnostiky chlopňových ochorení srdca. Iba s jeho pomocou možno zmeny v ich štruktúre alebo funkčnosti odhaliť už v počiatočných fázach.

Obsah

 • 1 Anatómia, morfológia a funkcia srdcových chlopní 1.1 Trikuspidálna chlopňa
 • 1,2 mitrálna chlopňa
 • 1.3 Aortálna chlopňa
 • 1.4 Pľúcna chlopňa
 • 1,5 Eustachova klapka
 • 2 Umelé srdcové chlopne
 • 3 Poruchy srdcovej chlopne
   3.1 Získané vady
 • 3.2 Vrodené chyby
 • 3.3 Metódy liečby
 • 4 Iné choroby
 • 5 poznámok
 • 6 Literatúra
 • 7 Pozri tiež

  Srdcové chlopne - štruktúra a funkcia srdca

  Srdce je životne dôležitý, dutý, svalovo-vláknitý orgán, ktorý sa nachádza na ľavej strane hrudného koša a zaisťuje prietok krvi cievami. V skutočnosti ide o druh svalovej pumpy, ktorá má automatickú funkciu a funguje podľa mechanizmu „sacieho-vyhadzovacieho“. Srdce pumpuje asi päť až šesť litrov krvi za minútu, v pokoji tento objem mierne klesá a keď človek vykonáva fyzickú aktivitu, zvyšuje sa.

  Spolu s cievami tvorí srdce kardiovaskulárny systém, ktorý má dva okruhy krvného obehu: veľký a malý. Krv zo srdca najskôr vstupuje do aorty, potom sa pohybuje pozdĺž artérií s veľkým a malým priemerom, potom pozdĺž arteriol do kapilár, kde dodáva tkanivám kyslík a množstvo ďalších živín potrebných pre telo a prijíma oxid uhličitý a odpadové produkty metabolizmu. Takže krv z arteriálnych ciev sa stáva žilovou a je nasmerovaná späť do srdca: najprv pozdĺž venulov, potom pozdĺž malých žíl a veľkých žilných kmeňov. Cez dolnú a hornú dutú žilu sa krv dostáva do pravej predsiene a uzatvára systémový obeh. Opäť je obohatený kyslíkom v pľúcach, odkiaľ pochádza z pravého srdca cez pľúcne tepny (pľúcny obeh).

  Ľudské srdce je vnútorne rozdelené septa (septa) do štyroch samostatných komôr: dve predsiene (ľavá, pravá) a dve komory (tiež ľavá a pravá). Každá z nich má iné funkcie. V predsieni sa krv vstupujúca do srdca hromadí a po dosiahnutí určitého objemu je tlačená do komôr (z pravej predsiene do pravej komory, z ľavej predsiene do ľavej komory). Komory poháňajú krv do zodpovedajúcich tepien, cez ktoré sa pohybuje po tele. Robia ťažšiu prácu, a preto majú hrubšiu a vyvinutejšiu svalovú vrstvu ako predsiene..

  Medzi sebou na každej strane srdca (osobitne zľava, osobitne sprava) komunikujú komory a predsiene cez atrioventrikulárny (atrioventrikulárny) otvor. Cez srdcové komory sa krv pohybuje výlučne jedným smerom: z ľavej predsiene, zvyčajne vždy vstupuje do ľavej komory, odtiaľ prechádza veľkým kruhom krvného obehu a vstupuje do pravej predsiene, potom z nej do pravej komory a do malého kruhu, z ktorého opäť vstupuje do ľavá predsieň.

  Správny smer prietoku krvi je zabezpečený vďaka dobre koordinovanej práci aparátu srdcovej chlopne, ktorú predstavujú mitrálne, trikuspidálne, pulmonálne a aortálne chlopne, ktoré sa otvárajú a zatvárajú v správnom čase a zabraňujú tak regurgitácii, to znamená spätnému toku krvi..

  Mitrálna (bikuspidálna) chlopňa sa nachádza medzi ľavou predsieňou a komorou a pozostáva z dvoch hrčiek. Keď je otvorený, krv preteká cez atrioventrikulárny otvor do ľavej komory z ľavej predsiene. Počas systoly (tj. Počas kontrakcie) ľavej komory sa chlopňa uzavrie, takže krv nevracia späť do predsiene, ale je tlačená cez aortu do ciev systémového obehu..

  Trikuspidálna (trikuspidálna) chlopňa je umiestnená medzi pravou predsieňou a komorou a má tri hrčky. Ak je otvorený, krv prúdi z pravej predsiene cez atrioventrikulárny otvor do pravej komory. Keď sa tento sval naplní, jeho sval sa stiahne, trikuspidálna chlopňa sa pod krvným tlakom uzavrie, čím zabráni regurgitácii krvi do predsiene a prietok krvi je možný iba cez pľúcny kmeň a z neho pozdĺž malého kruhu do pľúcnych tepien. Pri vstupe do pľúcneho kmeňa je lokalizovaná ďalšia chlopňa - pľúcna. Otvára sa pod tlakom krvi do systoly pravej komory, zatiaľ čo v diastole sa (pri relaxácii) uzatvára pôsobením spätného prietoku krvi, čím zabraňuje návratu krvi z pľúcneho kmeňa do pravej komory..

  Aortálna chlopňa uzatvára vstup do aorty. Skladá sa z troch semilunárnych chlopní a otvára sa v čase kontrakcie ľavej komory. V tomto prípade krv vstupuje do aorty. V diastole ľavej komory sa uzatvára, vďaka čomu sa venózna krv prúdiaca cez hornú a dolnú dutú žilu dostane zo systémového obehu do pravej predsiene..

  (495) 506-61-01 - kde je lepšie pracovať so srdcovými chlopňami

  Náhrada srdcovej chlopne v Izraeli

  V uplynulom desaťročí zaujali operácie výmeny srdcových chlopní v izraelskej kardiochirurgii čoraz väčšie miesto. Veľké nemocnice v krajine vykonajú viac ako 400 takýchto operácií ročne.

  Centrum srdcovej chirurgie Duiburg - Nemecko

  V kardiologickom centre v Duisburgu sa vykonávajú všetky typy operácií na obnovenie činnosti srdcovej chlopne - najmä rekonštrukcia mitrálnych a trikuspidálnych chlopní (tiež pri závažných chlopňových chybách, ako je endokarditída), vrátane minimálne invazívnej metódy. Centrum je jednou z piatich najväčších kardiologických kliník v Nemecku. Centrum má štyri operačné sály, kde sa ročne vykonáva viac ako 3 500 kardiovaskulárnych operácií. Viac informácií

  Centrum srdcovej chirurgie Karlsburg - Nemecko

  Chirurgia chlopne je druhou najčastejšie vykonávanou operáciou srdca v Nemecku po transplantácii bypassu koronárnych artérií. Centrum srdcovej chirurgie v Karlsburgu je jedným z popredných centier srdcovej chirurgie v Nemecku. V centre sa ročne vykoná okolo 7 500 srdcových a cievnych operácií.

  Chirurgia srdcovej chlopne - Berlínske kardiocentrum

  V srdcovom centre v Berlíne sa osobitná pozornosť venuje operáciám, ktoré vám umožňujú zachovať si vlastnú chlopňu. Centrum vyvinulo vylepšené techniky protetiky mitrálnych a aortálnych srdcových chlopní. Odo dňa svojho založenia je riaditeľom srdcového centra profesor, doktor medicíny, čestný doktor mnohých lekárskych univerzít Roland Hetzer. Viac informácií

  Všetko o mitrálnej chlopni: anatómia, fyziológia a choroby

  Chlopňový aparát srdca je reprezentovaný dvoma atrioventrikulárnymi otvormi umiestnenými medzi predsieňami a komorami. Ľavá bikuspidálna chlopňa sa nazýva mitrálna chlopňa. Vrodené alebo získané choroby spôsobujú nedostatočnosť, stenózu alebo komplexnú kombinovanú chybu. Klinické príznaky závisia od stupňa porúch obehu. Vzhľadom na vysoký výskyt kardiovaskulárnych komplikácií, fatálnych arytmií a riziko úmrtia sú všetci pacienti indikovaní na diagnostické vyšetrenie praktickým lekárom alebo kardiológom.

  Trikuspidálna srdcová chlopňa

  Trikuspidálna chlopňa: popis, štruktúra, funkcia a získané chyby

  V ľudskom tele je ako poistka potrebná trikuspidálna chlopňa, aby sa vylúčil spätný pohyb krvi. Umiestnené na deliacej čiare pravej predsiene a príslušnej komory. Konštrukcia ventilu pozostáva zo spojovacích dosiek. Narušenie jeho práce je nebezpečné pre ľudský život..

  Štruktúra

  Trikuspidálna chlopňa sa podľa vedeckej literatúry nazýva aj trikuspidálna. Keď sa srdce pohybuje, všetky procesy prebiehajú synchrónne. Ak dôjde k zablokovaniu v jednom z oddelení, mierne dočasnom, telo okamžite vycíti, stav sa výrazne zmení. Zdravotný stav sa okamžite zhoršuje, je ťažké dýchať a je nemožné sa pohnúť.

  Trikuspidálna chlopňa je umiestnená na ľavej strane hrudnej kosti. Je súčasťou čerpacieho systému na čerpanie krvi. Je to akési viečko, ktoré sa otvára pod tlakom vyhodenej krvi. Zatváranie nastáva v dôsledku spätných síl kvapaliny automaticky v dôsledku tlaku na povrch chlopní.

  K trikuspidálnej chlopni nedôjde k úplnému uzavretiu v dôsledku relaxácie srdcového svalu, keď už nie je schopný normálne fungovať. V dôsledku porušenia prerozdelenia vnútorných tlakov sa tkanivá začnú rúcať, čo v dôsledku toho ohrozuje vznik srdcovej chyby. Niektoré choroby sa stávajú provokátormi takejto patológie..

  Organová práca

  Trikuspidálna chlopňa je súčasťou obehového systému človeka. Obrovské množstvo krvi ide z vývodov srdca do aorty, prechádza všetkými tepnami a kapilárami, vymieňa si s bunkami kyslík a prijíma oxid uhličitý. Spolu s tým dochádza k nasýteniu produktmi rozpadu zo spracovaných užitočných stopových prvkov a získava tmavú farbu. Táto krv sa nazýva žilová.

  Ďalej dochádza k redistribúcii do pravej oblasti srdca, k ďalšiemu pohybu dochádza pozdĺž všetkých tepien pľúc, aby sa obohatilo kyslíkom. Trikuspidálny ventil nie je ten, ktorý má schopnosť blokovať spätný tok. To je nevyhnutné na oddelenie spoločne pracujúcich: ľavej, pravej komory a predsiení.

  Krv napĺňa ľavú oblasť srdca, potom z predsiene prúdi do komory. Potom dôjde k obehu vo veľkom kruhu krvného obehu. Venózna krv sa vracia do pravej predsiene, potom do pravej komory a ide von do pľúcneho obehu. Po nasýtení kyslíkom sa veľký kruh znova opakuje cez ľavú predsieň a komoru.

  Funkcie ventilov

  Pretože ľavá a pravá časť srdca pracujú synchrónne, je potrebné včas uzavrieť spätný prúd medzi oddeleniami. Koniec koncov, krv sa čerpá cyklicky: v komore je okamih zhromažďovania tekutín, po ktorom nasleduje silné uvoľnenie krvi do aorty. Ventilový systém funguje správne:

  • Nachádza sa v ľavej časti srdca a označuje sa ako mitrálna.
  • Triscupid.
  • Chlopňa v pľúcnej tepne.
  • Aorta, ako poistka najväčšieho systému.

  Lekári používajú definíciu regurgitácia, ktorá označuje jav prietoku krvi v chlopniach v opačnom smere. Aby sa tomu zabránilo, musia byť uvedené blokátory vypracované včas podľa nasledujúcich pravidiel:

  • Mitrálna chlopňa je otvorená iba vtedy, keď je krv čerpaná z ľavej predsiene do zodpovedajúcej komory. Uzatvára sa, keď sa nahromadená tekutina vyvrhne do aorty. Ventil má dve klapky.
  • Trikuspidálna aortálna chlopňa uzatvára priechod medzi pravou predsieňou a zodpovedajúcou komorou. Práca je podobná tej mitrálnej. Budova má tri dvere.
  • Pľúcne sa týka oblasti medzi pľúcnym kmeňom a pravou komorou. Slúži na blokovanie spätného prúdu v okamihu uvoľnenia srdcového svalu.
  • Aorta sa nachádza vo výstupnom kanáli ľavej komory. Blokuje spätný tok krvi z aorty, keď sa srdcový sval uvoľní. Skladá sa z troch polomenných listov.

  Vývoj srdcových chýb

  Nedostatok trikuspidálnej chlopne vedie k tvorbe regurgitácie krvi alebo k jej spätnému toku z predsiene do komory. K tomu dochádza v čase systoly (výstup z pravej komory). Uvoľnené letáky poklesnú pod krvný tlak.

  Tento stav sa môže vytvoriť s mechanickým blokovaním aorty. Najčastejšie pacienti ochorejú počas svojho života. Existujú však príklady vrodených srdcových chýb..

  Formy patológií

  Porucha ventilu sa vyskytuje z nasledujúcich dôvodov:

  • Nedostatok základných stopových prvkov v tele, od ktorých závisí hustota a pružnosť tkanív, ktoré tvoria ventilové platničky.
  • Môže dôjsť k porušeniu funkčnosti trikuspidálnej chlopne v dôsledku poruchy funkcie v susedných častiach srdca.

  Kvôli stagnácii krvi v tele je trikuspidálna chlopňa srdca neúplne uzavretá. Môže spôsobiť, že je osoba neschopná. Hypertrofované steny predsiení sa vytvárajú v dôsledku dilatácie (expanzie) pravej komory. Odtiaľto sa vytvárajú stagnujúce procesy v tepnách a žilách..

  Patológiu možno zistiť vnútornými pocitmi a opuchom žily na krku v čase vytláčania krvi zo srdca. Venózny tlak zvyčajne stúpa. Pečeň sa výrazne zväčšuje.

  Príčiny a príznaky

  Medzi zistenými dôvodmi oslabenia trikuspidálnej chlopne sa rozlišujú tieto:

  • Karcinoidový syndróm.
  • Dôsledky pokročilého reumatizmu.
  • S endokarditídou infekčného pôvodu.
  • Mechanické poškodenie papilárnych svalov alebo prasknutie akordu.
  • Dôsledok pôsobenia myokarditídy.
  • Po kardiomyopatii.
  • Dôsledky závažných stavov tyreotoxikózy.

  Vrodené patológie sa často vyskytujú v spojení s inými abnormalitami v štruktúre srdca. Trikuspidálna stenóza môže viesť k stiahnutiu hrudníka, čo lekár zistí palpáciou. Pri počúvaní srdcových rytmov sa tiež vyskytujú výrazné zvuky počas systoly (ejekcia krvi z komory).

  Šelesty sa však dajú zistiť iba pri akútnej nedostatočnosti. Menej závažné príznaky sú často prehliadané. Pre presnú diagnózu je na prístrojoch potrebné prístrojové vyšetrenie.

  Diagnostické metódy

  Pri diagnostike je dôležitý systolický šelest počas inšpirácie. To naznačuje poruchu trikuspidálnej chlopne. Malo by sa však pamätať na to, že tento jav je nestály a môže na chvíľu úplne zmiznúť. Na potvrdenie predbežnej diagnózy sa vykoná elektrokardiogram.

  Na výslednom grafe patológie sledujte:

  • odchýlka elektrickej osi doprava;
  • zväčšenie veľkosti P vlny (v oblasti druhého a tretieho zvodu hrudníka).

  Môže sa použiť aj rádiografia. Obrázok ukazuje dilatáciu komory alebo predsiene. Odchýlky sú badateľné aj na echokardiografických obrázkoch, kde sa stanovujú abnormálne pohyby srdcových septa. Pri analýze stavu pacienta sa berú do úvahy nasledujúce body:

  • Typ hluku a oblasť jeho prejavu.
  • Veľkosť srdca, často je zväčšená.
  • Prítomnosť preťaženia v obehu.
  • Hodnota venózneho tlaku.
  • Veľkosť pečene.
  • Stav hrudníka.
  • Tlak pravej predsiene.

  Fyzická patológia

  Zúženie otvoru chlopne sa nazýva stenóza. Tento jav sa vyskytuje pod vplyvom reumatizmu, vrodených chýb, ako aj dlhodobého mechanického namáhania. V dôsledku ochorenia dochádza k zvýšeniu tlaku na steny srdca. Predsieň je zväčšená. Stagnácia začína v obehovom systéme.

  Na liečbu miernych prípadov patológie sa vykonávajú preventívne opatrenia. Od druhého stupňa závažnosti sa už odporúča chirurgická intervencia. Ventil je spracovaný skalpelom, v dôsledku čoho je často potrebné šiť dosky alebo nechať namiesto dvoch iba dva. Podľa štatistík asi 14% pacientov po operácii neprežije.

  Ale aj po úspešnej liečbe pacient už získava zdravotné postihnutie. Je potrebné vyhnúť sa fyzickej námahe a pravidelne sa podrobiť vyšetreniu, aby sa vylúčila ďalšia progresia patológie.

  Anatómia, funkcia a malformácia trikuspidálnej chlopne

  Ako viete, naše srdce je svalová pumpa, ktorej hlavnou funkciou je pumpovanie krvi.

  Vedúcu úlohu v tomto procese zohráva ventilový systém vrátane trikuspidálnej chlopne.

  Lokalizácia a anatómia

  Trikuspidálna chlopňa sa nachádza na hranici medzi pravou predsieňou a pravou komorou. Skladá sa z nasledujúcich prvkov:

  1. Prsteň je vláknitý. Skladá sa z mnohých elastických vlákien. V mieste, kde je vláknitý krúžok pripevnený k interatriálnej septa, prechádza ním veľké množstvo srdcových dráh. Zvyšok krúžku pozostáva zo svalových vlákien a má dosť voľnú štruktúru. Hrúbka FC postupne klesá so vzdialenosťou od interatriálneho septa.
  2. Krídlo. Ich počet sa pohybuje od 2-6 kusov. Pri normálnom vývoji srdca sa chlopňa skladá z troch vrcholov (predný, zadný, septálny). Ďalšie tri letáky sa podľa odborníkov tvoria v dôsledku procesu štiepenia zadného listu. Hlavná je najväčšia a ďalšie dve sú o niečo menšie. Každá z nich sa skladá z nasledujúcich častí: základňa, telo, zatváracia časť.
  3. Akordy šliach. Konvenčne sú rozdelené do akordov troch rádov (1, 2, 3). Každý z nich má svoj vlastný účel..
  4. Papilárne svaly. Nachádza sa na vrchu predsieňovej priehradky. Odchádzajú z nich všetky akordy šliach..

  Počas diastolovej fázy srdca prechádza venózna krv cez atrioventrikulárny lúmen z pravej predsiene do pravej komory. V čase nástupu fázy kontrakcie srdca sa letáky trikuspidálnej chlopne uzavrú.

  V dôsledku uzavretia sa poskytuje proces regurgitácie (reverzný prietok krvi do pravej predsiene). Potom je venózna krv smerovaná z pankreasu do pľúcnej tepny a potom do pľúc..

  Trikuspidálna chlopňa je umiestnená medzi RV a RV. Proces krvného obehu závisí od stavu a fungovania TC. Ventil je prekážkou jej regurgitácie.

  Dysfunkcia TC

  Keď trikuspidálna chlopňa stratí schopnosť vykonávať pridelenú funkciu, u pacienta sa vyvinie trikuspidálna insuficiencia (dysfunkcia).

  Spravidla sa takáto patológia nevyvíja izolovane, ale ide spolu s inými srdcovými chybami..

  Najbežnejšou z nich sú trikuspidálna stenóza, aortálne alebo mitrálne defekty a aortálne defekty..

  Trikuspidálna dysfunkcia je klasifikovaná podľa času jej výskytu:

  1. Vrodené. Vyvíja sa v dôsledku vystavenia negatívnym faktorom na tele tehotnej ženy. Existuje niekoľko odrôd:
  • Ebsteinova patológia (jej charakteristickým znakom je nesprávna poloha trikuspidálnej chlopne);
  • štrbina (pri narodení je dieťaťu diagnostikovaná štrbina umiestnená medzi chlopňami ventilu. Má podlhovastý tvar);
  • degenerácia ako myxomatóza (patológia spočíva v tom, že hrúbka polovíc chlopní sa zvyšuje, čo vedie k strate ich hustoty. V tomto prípade sa pozoruje dysplázia spojivového tkaniva).
  1. Získané. Tento typ anomálie sa spravidla rozvíja počas celého života a prejavuje sa vo forme komplikácií, ktoré vedú k rôznym zápalovým procesom vnútornej srdcovej membrány.

  Z dôvodov, ktoré vyvolali dysfunkciu trikuspidálnej chlopne srdca, je patológia klasifikovaná do nasledujúcich foriem:

  1. Organické. Zvláštnosť patológie spočíva v procese zmeny štruktúry alebo veľkosti letákov ventilu. V takom prípade sa nákupné centrum nezatvára úplne..
  2. Funkčné. V tomto prípade nie sú žiadne zmeny v samotnej chlopni; patológia je v pravej komore alebo medzikruží fibrosus, ktoré sa výrazne zväčšujú. To spôsobí neúplné uzavretie otvoru medzi RV a RV..

  Nemenej dôležitá je aj klasifikácia anomálie podľa ukazovateľa úrovne regurgitácie:

  1 polievková lyžica. - tento indikátor je ťažko viditeľný.

  2 lyžice. - hladinu reverzného prietoku krvi je možné určiť približne 2 cm od TC.

  3 lyžice. - regurgitácia je definovaná vo vzdialenosti viac ako 2 cm od okraja trikuspidálnej chlopne.

  4 lyžice. - reverzný prietok krvi je možné určiť vo vzdialenosti viac ako polovice úrovne trikuspidálnej chlopne.

  Príčiny a príznaky

  Účinnosť liečby dysfunkcie závisí od presnosti zistenia príčiny jej vývoja. Medzi najčastejšie dôvody patria:

  1. Mechanické poranenie hrudníka spojené s poškodením integrity srdca.
  2. Vývoj nádoru na jednom z vnútorných orgánov, ktorý je spojený so zápalovým procesom. V tomto prípade je vývoj nádoru sprevádzaný uvoľňovaním toxických látok, ktoré negatívne ovplyvňujú fungovanie kardiovaskulárneho systému..
  3. Srdcový reumatizmus.
  4. Infekčná endokarditída.
  5. Chirurgický zákrok na mitrálnej chlopni, ktorý vedie k zvýšeniu veľkosti jeho letákov.
  6. Porušenie celistvosti alebo štruktúry srdcových svalov umiestnených na vnútornej stene srdca.
  7. Infarkt myokardu.
  8. Zväčšenie priemeru medzikružia fibrosus.

  V závislosti od dôvodov, ktoré vyvolali vývoj trikuspidálnej insuficiencie, sa u pacientov vyskytujú rôzne príznaky ochorenia:

  • zmena farby pokožky tváre: od žltej po modrastú;
  • opuch tváre;
  • dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním;
  • slabosť;
  • zvracanie, sprevádzané krvavým výtokom;
  • metabolické poruchy v čreve;
  • rýchla únavnosť;
  • bolesť pod pravým rebrom;
  • akumulácia prebytočnej tekutiny v pľúcach;
  • opuch rúk a nôh;
  • zväčšená pečeň.

  Je potrebné poznamenať, že intenzita a frekvencia prejavu každého z vyššie uvedených príznakov závisí od stupňa alebo typu, ku ktorému trikuspidálna insuficiencia patrí..

  Ak sa zistí jeden alebo iný znak, ktorý naznačuje vývoj dysfunkcie trikuspidálnej chlopne, je potrebné čo najskôr kontaktovať špecialistu, aby sa stanovila presná diagnóza.

  Trikuspidálna srdcová chlopňa

  Guľový ventil

  Guľový ventil je protéza, pri ktorej je guľa počas diastoly komôr tlačená proti sedlu protézy a bráni opätovnému prúdeniu krvi do komory. Počas systoly komôr sa lopta pohybuje na vrchol obmedzovača jej ťahu a krv z komôr voľne opúšťa. Ventily tohto typu sú najbežnejšie používané, je to spôsobené ich spoľahlivosťou a jednoduchosťou konštrukcie..

  Umelý guľový ventil sa skladá z valcového tela, guľôčky, jej dorazu a manžety, ktorá slúži na fixáciu protézy k okolitým tkanivám. Guličky protéz sú najčastejšie vyrobené z gumy pripravenej na báze silikonizovanej gumy. Manžeta by mala byť pórovitá, čo uľahčuje jej rast v priebehu času a pevnú fixáciu.

  Okvetný lístok

  Petal valve - svojím dizajnom napodobňujú štruktúru prírodných srdcových chlopní, guľové ventily sa používajú oveľa menej často kvôli častejším komplikáciám po implantácii a vyššej cene. Zastarané vzory ventilov okvetných lístkov minulého storočia sa nepoužívajú z dôvodu výskytu komplikácií (úplné zničenie chlopne) v prevažnej väčšine prípadov. Riziko komplikácií po implantácii moderných chlopňových okvetných lístkov je oveľa nižšie, ale zložitosť konštrukcie a potreba použitia drahých materiálov pri ich výrobe výrazne zvyšujú ich náklady.

  Homograft ventilu

  Homograft vaskulárnej chlopne je implantovateľná protéza, ktorá je úplne alebo čiastočne zložená z neživého špeciálne upraveného ľudského tkaniva vrátane srdcových chlopní..

  Poruchy srdcovej chlopne

  Získané zlozvyky

  • Poruchy aortálnej chlopne
   • Aortálna stenóza
   • Nedostatok aortálnych chlopní
  • Poruchy mitrálnej chlopne
   • Mitrálna stenóza (prolaps mitrálnej chlopne)
   • Nedostatok dvojvalcového ventilu
  • Poruchy trikuspidálnej chlopne
   • Stenóza pravej žily
   • Nedostatok trikuspidálnej chlopne

  Vrodené chyby

  • Vrodená vada trikuspidálnej chlopne (Ebsteinova choroba)
  • Trikuspidálna stenóza a atrézia

  Metódy liečby

  • Komissurotómia

  Iné choroby

  Poznámky

  1. ↑ S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedovov vysvetľujúci slovník Ozhegov. - 1949-1992.
  2. ↑ Lekárske výrazy. - 2000.

  Literatúra

  • Prof. A. I. Arutyunov, kandidát lekárskych vied N. Ya. Vasin a V. L. Anzimirov Príručka klinickej chirurgie / Prof. V A. Struchkova. - Moskva: Medicína, 1967 - s. 234 - 520 s. - 100 000 výtlačkov.

  pozri tiež

  Choroby kardiovaskulárneho systému (I00 - I99)
  Arteriálna hypertenziaEsenciálna hypertenzia • Hypertenzná nefropatia • Sekundárna hypertenzia (renovaskulárna hypertenzia, renoparenchymálna hypertenzia, endokrinná hypertenzia)
  Srdcová ischémiaAngina pectoris • Prinzmetalová angína pectoris • Akútny infarkt myokardu • Postinfarktový syndróm
  Cerebrovaskulárne ochoreniePrechodné poruchy cerebrálneho obehu (hypertenzná mozgová kríza, prechodný ischemický záchvat) • Dyscirkulačná encefalopatia (cerebrálna ateroskleróza, subkortikálna aterosklerotická encefalopatia, chronická hypertenzná encefalopatia) • Cievna mozgová príhoda (ischemická mozgová príhoda)
  Pľúcna patológiaPľúcna embólia • Pľúcna hypertenzia • Pľúcne choroby srdca
  PerikardPerikarditída • Srdcová tamponáda
  Endokard [ru] / srdcové chlopneEndokarditída • Vrodené srdcové chyby (Ebsteinova anomália) • Získané srdcové chyby (mitrálna stenóza, mitrálna regurgitácia, mitrálna regurgitácia, aortálna stenóza, aortálna regurgitácia, stenóza pľúcnej chlopne, nedostatočnosť chlopne pľúcnej artérie, trikuspidálna stenóza, mitrálna trikuspidálna insuficiencia)
  MyokardMyokarditída • Kardiomyopatia (dilatačná kardiomyopatia, hypertrofická kardiomyopatia, obmedzujúca kardiomyopatia) • Arytmogénna dysplázia pravej komory [ru]
  Systém srdcového vedeniaAtrioventrikulárny blok (I [ru], II [ru], III [ru]) • Blok ramenného zväzku (ľavý [ru], pravý [ru]) • Bifascikulárny blok [ru] • Trifascikulárny blok [ru] • Wolffov syndróm - Parkinson-White • syndróm dlhého QT [ru] • zástava srdca • tachykardia (supraventrikulárna tachykardia [ru], AV-uzlová tachykardia [ru], ventrikulárna tachykardia) • predsieňový flutter [ru] • fibrilácia predsiení • [ru] ventrikulárna fibrilácia slabosť sínusového uzla [ru]
  Iné srdcové chorobySrdcové zlyhanie • Kardiomegália [ru] • Ventrikulárna hypertrofia [ru] (LVH [ru], LVH [ru])
  Tepny, arterioly, kapiláryAteroskleróza • Aortálna disekcia • Koarktácia aorty
  Žily, lymfatické cievy,
  Lymfatické uzliny
  Tromboflebitída • Trombóza hlbokých žíl dolných končatín • Trombóza portálnej žily • Flebitída • Kŕčové choroby • Hemoroidy • Kŕčové žily žalúdka [ru] • Varikokéla • Kŕčové žily pažeráka [ru] • Syndróm hornej dutej žily [ru] • Lymfadenopatia •

  Wikimedia Foundation. 2010.

  Pozrite sa, čo sú „srdcové chlopne“ v iných slovníkoch:

  SRDCE VENTILY - tenké platničky spojivového tkaniva tvorené vnútornou výstelkou srdca endokardom; zabezpečujú pohyb krvi z predsiení do komôr, z komôr do aorty a do pľúcneho kmeňa. Ľudia a cicavce majú 4 srdcové chlopne:...... Veľký encyklopedický slovník

  srdcové chlopne - tenké platničky spojivového tkaniva tvorené vnútornou výstelkou srdca endokardom; zabezpečujú pohyb krvi z predsiení do komôr, z komôr do aorty a do pľúcneho kmeňa. Ľudia a cicavce majú 4 srdcové chlopne:...... Encyklopedický slovník

  SRDCE VENTILY - tenké dosky spojivového tkaniva vytvorené interne. endokard srdca; zabezpečujú pohyb krvi z predsiení do komôr, z komôr do aorty a do pľúcneho kmeňa. U ľudí a cicavcov 4 K. strany: trikuspidálne,...... Prírodné vedy. encyklopedický slovník

  Srdcové chlopne - - záhyby endotelu srdca s spojivovým tkanivom, nervami a krvnými cievami; poskytujú jednosmerný pohyb krvi telom... Slovník pojmov z fyziológie hospodárskych zvierat

  Ventily srdca - pozri Srdce... Encyklopedický slovník F.A. Brockhaus a I.A. Efron

  VENTILY - VENTILY, v anatómii štruktúry, brániace návratu krvi do SRDCA a žíl. Ventily srdca sa oddeľujú a spájajú dve predsiene s komorami, pravou komorou a pľúcnou tepnou, ľavou komorou a aortou... Vedecký a technický encyklopedický slovník

  VENTILY - (yalvulae), záhyby vyčnievajúce do lumen žíl, lymfatické. cievy a deliace časti srdca u zvierat. Zabráňte spätnému toku krvi alebo lymfy. V žilách sú tvorené záhybmi endotelu intimy, sú zásobované svalmi a spojivovým tkanivom... Biologický encyklopedický slovník

  Vrodené srdcové chyby - ICD 10 Q... Wikipedia

  Ischemická choroba srdca - žiadosť o IHD je presmerovaná sem; pre rieku pozri Ibs (rieka). Ischemická choroba srdca ICD 10 I20.20. I25.25. ICD 9... Wikipedia

  Ischemická choroba srdca - tu je presmerovaná žiadosť o IHD. Pozri tiež Ibs (rieka) Ischemická choroba srdca ICD 10 I20. I25. ICD 9... Wikipedia

  Vlastnosti štruktúry aortálnej chlopne ľudského srdca

  Ľudské srdce má zvyčajne štyri chlopne, ktorých hlavnou funkciou je regulácia prietoku krvi. Trikuspidálna chlopňa, známa ako semilunárna chlopňa, má dva letáky. Je obklopený vláknitým krúžkom a pripevnený k kostre orgánu na podporu ventilového aparátu.

  V tomto článku sa bližšie pozrieme na štruktúru a mechanizmus práce, zistíme, čo je to bikuspidálna aortálna chlopňa, ako aj príčiny a dôsledky jej dysfunkcie u detí a dospelých. Pri čítaní samozrejme môžete mať otázky..

  Preto vám odporúčame obrátiť sa na špecialistov portálu, ktorí bezplatne vykonajú online konzultáciu..

  Štruktúra

  Trikuspidálna chlopňa je umiestnená medzi komorou ľavej komory a aortou. Hlavnou úlohou tejto chlopne je blokovať spätný tok krvi..

  Tento prvok ventilového prístroja pozostáva z:

  1. Annulus fibrosus, ktorý je základom chlopne. Tieto tkanivá oddeľujú komoru a aortu..
  2. Pololunárne chlopne v počte troch sú akési vrecká, ktoré uzatvárajú lúmen v aorte.
  3. Sínusy Valsalvy alebo sínusy umiestnené za mesačnými vreckami.

  Na obrázku nižšie môžete vidieť, že základňa chlopne sa nachádza na hranici aorty. V tomto okamihu má rozšírenia a za každým letákom sú sínusy, ktoré sa rozvetvujú do koronárnych artérií..

  Vzhľad chlopní je vo forme vreciek, ktoré obklopujú medzikružie. V okamihu, keď sa otvoria, blokujú otvorenie. Čiastočné lunárne ventilové zátky majú spojivové tkanivo a vrstvu vlákien vo forme zväzkov. Vďaka tejto štruktúre je zaťaženie rovnomerne rozložené na všetky vrcholy a steny aorty..

  Ako funguje ventil

  Táto chlopňa je pasívna v porovnaní s mitrálnou chlopňou. Do pohybu sa dostane iba pri zmene tlaku a pod tlakom prietoku krvi. Absentujú v ňom svaly a akordy. Zvážte, ako dôjde k otvoreniu a zatvoreniu odfrknutia.

  V okamihu, keď sa ventil otvorí, nastanú v ňom tieto procesy:

  • Elastín, ktorý sa nachádza v blízkosti komory, pomáha v počiatočnom stave, t.j. stlačte na aortu a otvorte vchod.
  • Potom sa bod rozšírenia aorty stiahne a stiahne semilunárne hrbolčeky k sebe.
  • Keď sa tlak zvyšuje, prietok krvi vstupuje do aorty a tlačí ventily na steny..

  V čase kontrakcie komôr sa prietok krvi spomaľuje. Pri stenách aorty v dutinách "Valsalva" sa vytvárajú mikroskopické víry, ktoré pomáhajú posúvať brány zo stien aorty do jej stredu. Stáva sa to rýchlosťou blesku a dvere sa zatvoria..

  Pretože lumen chlopne je menší ako lúmen mitrálnej chlopne, v stave systoly komory chrapkanie zažíva silné zaťaženie a časom dôjde k jeho opotrebeniu. To je príčina chorôb a nerestí.

  Symptomatický obraz dysfunkcie

  Bicuspidálna aortálna chlopňa spočiatku nevykazuje žiadne známky abnormalít. Srdce kompenzuje nefunkčnosť športu a príznaky sa nemusia prejaviť už celé desaťročia. Chlopňa sa však medzitým opotrebuje a do srdca sa dostáva čoraz viac spätného prietoku krvi. Akonáhle jeho objem presiahne 25-30%, zdravie sa prudko zhorší.

  Bicuspidálna aortálna chlopňa - príznaky porúch:

  • tachykardia;
  • pocit pulzu v celom tele v obzvlášť veľkých cievach;
  • bolesť v hrudníku;
  • často závraty;
  • pravidelne je v ušiach hluk;
  • dýchavičnosť aj pri normálnom režime;
  • mdloby;
  • pocit ťažkosti v hrudníku;
  • opuch dolných končatín.

  V medicíne existuje niečo ako „objektívne príznaky“. Ak o nich lekár na recepcii hovorí, znamená to nedostatočnosť mitrálnej chlopne.

  Sú identifikované takto:

  • Bledosť kože v dôsledku skutočnosti, že cievy sú zúžené.
  • Rýchly a zrýchlený srdcový rytmus.
  • Zúžené zrenice, keď sa srdcový sval stiahne, a rozšírené, keď je v diastolickom stave.
  • U mladých ľudí tvorí „hrb“ v hrudnej kosti. srdce sa zväčšuje.
  • Počas počúvania sú citeľné silné nárazy.
  • Plavidlá majú hustú štruktúru.
  • Tlak 160/55

  Tieto mnohostranné príznaky nemôžu presne určiť, že k dysfunkcii došlo v tomto konkrétnom smrkaní. V tomto ohľade vyžaduje dvojcípa aortálna chlopňa ďalšie vyšetrenie, ktoré umožní stanovenie správnej diagnózy a liečby..

  Srdcové chyby u detí

  Ak je dieťaťu diagnostikovaná bikuspidálna aortálna chlopňa, potom by sa mal napriek jeho veku určiť jeho stav a aká funkcia je narušená. Tento indikátor je základom pre správnu liečbu. Venujú tiež pozornosť stavu štruktúry aorty u detí pre jej expanziu a aneuryzmu.

  Nasledujúci diagram jasne zobrazuje štandardné ukazovatele, na základe ktorých môžete nezávisle pochopiť problém a dôvod, prečo lekár predpísal konkrétnu liečbu. Po zoznámení by sa malo chápať, že sprievodné choroby srdca ovplyvňujú prácu tohto športu..

  Pokiaľ ide o liečbu tohto defektu u detí, lekári zabezpečujú, že farmakoterapia neprinesie pozitívny výsledok, pretože chlopňa v zmenenom stave, citlivá na infekciu a reumatické procesy. To znamená, že ak je pri lekárskych zákrokoch (zubné lekárstvo, chirurgický zákrok) potrebné podať anestetikum alebo antibiotikum, mal by byť lekár upozornený na chybu chlopne.

  Možno vyvodiť záver, že nemá zmysel liečiť odfrknutie, je potrebné vykonať operáciu na zachovanie chlopne alebo protetiky. To umožní dieťaťu naďalej žiť naplno. Preferovaným chirurgickým zákrokom pre deti je chirurgický zákrok Rosa..

  V niektorých prípadoch je predpísaná výmena prírodného ventilu za mechanický. To by si však vyžadovalo, aby dieťa dostávalo lieky na riedenie krvi po celý život. Preto keď sa diagnostikuje bikuspidálna aortálna chlopňa u ženy, odporúča sa nahradiť ju biologickou. mechanické ďalej spôsobuje ťažkosti pri plánovaní tehotenstva. Pri protetike športu sa tiež musíte vzdať profesionálneho športu.

  Stav bikuspidálnej chlopne

  Bicuspidová aortálna chlopňa je bežné vrodené ochorenie kardiovaskulárneho systému. Toto ochorenie nie je nezávislé, ale iba dôsledkom stenózy. Je to spôsobené tým, že sa brány otvárajú iba čiastočne, vďaka tomu sa spätný tok krvi dostáva do komory..

  Najčastejšie príznaky netrápia deti v prvých rokoch života, ale choroba sa neustále vyvíja a prejavuje sa v dospievaní. Bicuspidálna aortálna chlopňa je často spojená s iným ochorením. Stimulovať tento nedostatok môžu rôzne komplikácie. Diagnostická echokardiografická metóda vám umožňuje stanoviť včasnú diagnózu, ktorá vám umožní zvrátiť postup.

  Zachovanie ventilov a protetika

  Bicuspidálna aortálna chlopňa často vyžaduje chirurgický zákrok na konzerváciu alebo náhradu. Aby bol zásah efektívny, musí mať špecialista vysokú kvalifikáciu a skúsenosti..

  Stav každého pacienta sa posudzuje individuálne, pretože výsledok operácie závisí od najmenších nuancií.

  Pri správnom prístupe môže byť jeho vlastný ventil zachovaný v 60% prípadov. Základom tohto zásahu je obnova povrchu smrkania, dĺžky a šírky chlopní..

  Medzi týmito technikami sa rozlišujú:

  • zvýšenie dĺžky aortálnych chlopní;
  • odstránenie časti sínusu koronárnej artérie;
  • modelovanie koreňa aorty;
  • výmena krídla a iné.

  Pri stanovení diagnózy - dvojcípej aortálnej chlopne je rozhodnutie o vykonaní špecifickej techniky u dospelých a detí určené vývojom ochorenia. Správna voľba vám umožní dosiahnuť efektívny výsledok operácie.

  Ale v lekárskej praxi bolo zaznamenaných viac prípadov, keď je konzervácia klaponov nemožná. Potom sa uchýlia k Rossovej metóde. Počas tohto postupu sa odstráni časť smrknutia pľúcnej tepny a umiestni sa na zmenenú časť aortálnej chlopne. Je to spôsobené anatomickou identitou. Vykonanie takejto operácie zaručuje pacientovi možnosť viesť aktívny životný štýl a hrať amatérske športy..

 • Pre Viac Informácií O Cukrovke