Čo je srdcová frekvencia

V dolnej časti stránky je uvedená súhrnná tabuľka období a fáz srdcového cyklu s približnými tlakmi v srdcových komorách a s polohou chlopní..

Komorová systola

Ventrikulárna systola - obdobie kontrakcie komôr, ktoré umožňuje natlačenie krvi do arteriálneho lôžka.

Pri kontrakcii komôr je možné rozlíšiť niekoľko období a fáz:

 • Obdobie napätia - charakterizované nástupom kontrakcie svalovej hmoty komôr bez zmeny objemu krvi v nich.
  • Asynchrónna kontrakcia je nástup excitácie komorového myokardu, keď sú zapojené iba jednotlivé vlákna. Zmena komorového tlaku je dostatočná na uzatvorenie atrioventrikulárnych chlopní na konci tejto fázy.
  • Izovolumetrická kontrakcia - je zapojený takmer celý myokard komôr, ale nedochádza k zmene objemu krvi v nich, pretože odtokové (semilunárne - aortálne a pľúcne) ventily sú uzavreté. Termín izometrická kontrakcia nie je úplne presný, pretože v tejto dobe dochádza k zmene tvaru (remodelácie) komôr, napätia akordov.
 • Obdobie vypudenia - charakterizované vypudením krvi z komôr.
  • Rýchle vypudenie - obdobie od okamihu otvorenia semilunárnych chlopní do dosiahnutia systolického tlaku v dutine komory - počas tohto obdobia dôjde k vypusteniu maximálneho množstva krvi.
  • Pomalé vypudzovanie je obdobie, keď sa tlak v komorovej dutine začína znižovať, stále však viac ako diastolický tlak. V tomto okamihu sa krv z komôr naďalej pohybuje pod pôsobením kinetickej energie, ktorá sa jej dodáva, až kým sa nevyrovná tlak v dutine komôr a odtokových ciev..

Diastole

Diastola je časové obdobie, počas ktorého sa srdce uvoľní a dostane krv. Všeobecne sa vyznačuje poklesom tlaku v dutine komôr, uzavretím semilunárnych chlopní a otvorením atrioventrikulárnych chlopní s postupom krvi do komôr..

 • Komorová diastola
  • Protodiastol - obdobie nástupu relaxácie myokardu s poklesom tlaku nižším ako v odtokových cievach, čo vedie k uzavretiu semilunárnych chlopní.
  • Izovolumetrická relaxácia - obdoba fázy izovolumetrickej kontrakcie, ale presne naopak. Svalové vlákna sú predĺžené, ale bez zmeny objemu komorovej dutiny. Fáza končí otvorením atrioventrikulárnych (mitrálnych a trikuspidálnych) chlopní.
 • Plniace obdobie
  • Rýchle plnenie - komory rýchlo obnovia svoj tvar v uvoľnenom stave, čo výrazne znižuje tlak v ich dutine a nasáva krv z predsiení.
  • Pomalé plnenie - komory takmer úplne obnovili svoj tvar a krv už prúdi v dôsledku tlakového gradientu vo vena cava, kde je o 2 - 3 mm Hg vyššia. sv.

Predsieňová systola

Je to konečná fáza diastoly. Pri normálnej srdcovej frekvencii je príspevok predsieňovej kontrakcie malý (asi 8%), pretože počas relatívne dlhej diastoly už krv dokáže naplniť komory. S nárastom frekvencie kontrakcií sa však hlavne zmenšuje trvanie diastoly a príspevok predsieňovej systoly k plneniu komôr sa stáva veľmi významným..

Vonkajšie prejavy srdcovej činnosti

Rozlišujú sa tieto skupiny prejavov:

 • Elektrická - EKG, ventrikulokardiografia
 • Zvuk - auskultácia, fonokardiografia
 • Mechanický:
  • Apikálny impulz - palpácia, apexkardiografia
  • Pulzná vlna - palpácia, sfygmografia, flebografia
  • Dynamické účinky - zmena ťažiska hrudníka v srdcovom cykle - dynamokardiografia
  • Balistické účinky - otras mozgu v okamihu vypudenia krvi zo srdca - balistokardiografia
  • Zmena veľkosti, polohy a tvaru - ultrazvuk, röntgenokymografia

pozri tiež

 • Elektrokardiogram
 • Mechanika srdcového rytmu

Fázy srdcového cyklu
ObdobieFázat,

1Predsieňová systola0,1O TOMZZačiatok ≈0

Obdobie napätia2Asynchrónna redukcia0,05O → ZZ6-8 → 9-106-8 → 9-106-8
3Izovolumetrická redukcia0,03ZZ → O10 → 1610 → 816-8 → 0
Exilové obdobie4Rýchle vyhnanie0,12ZO TOM16 → 3081 → 1200 → -1
päťPomalé vyháňanie0,13ZO TOM30 → 16120 → 81≈0
Komorová diastola6Protodiastol0,04ZO → Z16 → 1481 → 790- + 1
7Izovolumetrická relaxácia0,08Z → OZ14 → 079 → 0≈ + 1
Plniace obdobie8Rýchle plnenie0,08O TOMZ≈0≈0≈0
deväťPomalé plnenie0,17O TOMZ≈0≈0≈0
Táto tabuľka sa počíta pre indikátory normálneho tlaku vo veľkých (120/80 mm Hg) a malých (30/15 mm Hg) kruhoch v obehu, doba cyklu je 0,8 s. Akceptované skratky: t - trvanie fázy, AV chlopne - poloha atrioventrikulárnych (atrioventrikulárnych: mitrálna a trikuspidálna) chlopňa, SL-chlopne - poloha semilunárnych chlopní (nachádza sa na ejekčných cestách: aortálna a pľúcna), PPankreasu - tlak v pravej komore, PLV - tlak v ľavej komore, Ppredsiene - tlak v predsieňach (kombinovaný kvôli malému rozdielu), O - otvorená poloha ventilu, З - zatvorená poloha ventilu.

Wikimedia Foundation. 2010.

 • Sergio Vadilla Castillo
 • Kardiostimulátor

Zistite, čo je „Tep“ v iných slovníkoch:

Rytmus je pravidelné opakovanie primeraných a zmyselne vnímateľných jednotiek. Pr. rytmus kyvadla alebo rytmus pulzu sú rytmické: v nich máme po prvé jednotky, to znamená určité (navzájom ohraničené určitými intervalmi, dokončené) javy...... Literárna encyklopédia

RHYTHM - RHYTHM predstavuje nepretržitý návrat efektívnych javov vo viditeľne rovnakých intervaloch. Je zrejmé, že na posúdenie rytmu je potrebné rytmické javy rozdeliť na: 1) javy časového rytmu a 2) javy...... Slovník literárnych pojmov

RHYTHM - RHYTHM, ach, manžel. 1. Jednotné striedanie, z ktorých n. prvky (vo zvuku, v pohybe). Muzikál r. R. verš. R. pohyby. Zmysel pre rytmus. Srdce R. 2. prevod. Dobre zavedený kurz, ktorý n., Pravidelnosť v priebehu ktorého n. R. práca, výroba....... Ozhegovov vysvetľujúci slovník

Kardiostimulátor - Implantovateľný kardiostimulátor Kardiostimulátor (PAC) alebo umelý kardiostimulátor, zdravotnícka pomôcka určená na zmenu srdcového rytmu. Hlavnou úlohou kardiostimulátorov je udržiavať alebo ukladať frekvenciu...... Wikipedia

Halopa rytmus je trojčlenný (zriedka štvorčlenný) srdcový rytmus určený auskultáciou, ktorý je podobný zvuku cválajúceho koňa. Počas každého srdcového cyklu u G. p. zaznie ďalší tón vnímaný ako...... lekárska encyklopédia

GALOPA RHYTHM - GALOPA RHYTHM, termín, ktorý prvýkrát použil v roku 1847 Bouillaud na označenie zvukového fenoménu počutého nad srdcom a pripomínajúceho rytmus kombinácie zvukov vydávaných cválajúcim koňom. Klasický popis a analýza tejto...... veľkej lekárskej encyklopédie

Srdce materinej dúšky - (materina dúška obyčajná, materinská dúška päťlaločná, žihľava hluchá, srdcovka, chlpatá materina dúška, materinská dúška chlpatá) - Leonurus quinquelobatus L. čeleď Labiata. Trváca chlpatá bylina vysoká 50 200 cm, s...... Encyklopédia liečivých rastlín

Srdce - I Srdce Srdce (lat. Cor, grécky cardia) je dutý fibro-svalový orgán, ktorý funguje ako pumpa a zabezpečuje pohyb krvi v obehovom systéme. Anatómia Srdce sa nachádza v prednom mediastíne (Mediastinum) v perikarde medzi...... Lekárska encyklopédia

AUTOMATIZÁCIA SRDCA - AUTOMATIZÁCIA SRDCA, schopnosť srdcových buniek samovzrušiť sa bez akýchkoľvek vonkajších vplyvov. Izolované srdce, ak je dodávané s výživným roztokom, sa môže sťahovať mimo tela po dlhú dobu. Ľudský plod má prvý...... encyklopedický slovník

Fibrilácia predsiení - EKG fibrilácie predsiení (horná) a normálneho sínusového rytmu (dolná). Fialová šípka ukazuje na vlnu P, ktorá chýba... Wikipedia

Rytmický pulz a nepravidelný pulz.

Koncept rytmu.

Pokúsim sa dať definíciu rytmu srdcového rytmu a pulzu, ktorá bude každému jasná. Kedy sa pulz považuje za rytmický a kedy roky hovoria o jeho nepravidelnosti? Rytmus je teda stupeň usporiadania pulzu a kontrakcií srdca. Ak sú všetky intervaly medzi kontrakciami srdca rovnaké, potom sa hovorí, že sa kontraktuje rytmicky, to znamená, že pulzový rytmus je správny. Rovnako tak, ak sú všetky intervaly medzi osciláciami impulzov rovnaké, potom hovoria, že pulz je rytmický. To znamená, že rytmus impulzu je „uniformita“ intervalov medzi pulznými kmitmi. Dúfam, že moja definícia je jasná pre všetkých čitateľov mojich stránok a pre všetkých mojich pacientov. A dúfam, že pochopíte rozdiel medzi nepravidelným srdcovým rytmom a nepravidelným pulzom. V prvom prípade hovoríme o miere uniformity intervalov medzi údermi srdca, v druhom - o miere uniformity intervalov medzi pulznými vlnami.

Rozdiely medzi pojmami pulzová frekvencia a rytmus.

Pojmy pulzová frekvencia a ľudská pulzová frekvencia by sa nemali zamieňať. Aký je rozdiel? Rozdiel je najjednoduchšie vysvetliť na jednoduchom príklade. Je známe, že srdcová frekvencia je počet impulzov za minútu. Povedzme, že sme napočítali 60 úderov za minútu. V tomto prípade môžeme povedať, že srdcová frekvencia je 60 za minútu. Teraz sa pokúsme posúdiť rytmus. Koniec koncov, počas tejto minúty je možné rovnomerne rozdeliť všetkých 60 úderov, v takom prípade budeme pulz charakterizovať ako rytmický. Ale ak vidíme, že sa pulz zrýchľuje, potom spomaľuje, potom sa objavia mimoriadne kontrakcie srdca, potom akoby „vypadlo“, potom takýto pulz charakterizujeme ako nepravidelný. Na rozdiel od srdcovej frekvencie, ktorá sa zvyčajne líši v závislosti od veku: u detí - častejšie, u dospelých - menej často, správny pulzný rytmus u detí znamená to isté ako u dospelých: usporiadané kontrakcie srdca.

Prečo sa srdce zvyčajne rytmicky sťahuje? ?

Zdrojom srdcovej frekvencie sú kardiostimulátorové bunky - sínusový uzol. Práve v tejto oblasti pravej predsiene vzniká impulz, ktorý sa šíri do srdca a vedie k jeho kontrakcii. Takže ak tieto impulzy vznikajú rytmicky, potom je srdcový rytmus aj pulz rytmický. Ak impulzy v sinuatriálnom uzle vznikajú nepravidelne alebo sa vyskytujú inde v srdci, pulz sa stáva nepravidelným.

Je pulz vždy normálny rytmický?

Ukazuje sa, že rýchlosť striel nie je úplne rytmická. U normálneho zdravého človeka pulz v malej miere reaguje na dýchanie: pri nádychu sa zrýchľuje a pri výdychu spomaľuje. Túto skutočnosť si môže každý skontrolovať sám. Pokúste sa nájsť pulz na zápästí, zhlboka sa nadýchnite, zadržte dych a potom vydýchnite. Uvidíte, že srdcová frekvencia sa mení. Pulz môže navyše reagovať na fyzický stres a emócie. A dokonca aj mimoriadne kontrakcie srdca - extrasystoly - sú v malom množstve povolené u zdravého človeka. Perfektný rytmický impulz sa navyše nazýva rigidný impulz. Tento stav sa vyskytuje u starých ľudí a môže naznačovať zníženie schopnosti srdca prispôsobiť sa fyzickej aktivite..

Ako sa hodnotí rytmus pulzu.


Rytmus pulzu hodnotí lekár palpáciou, teda sondovaním pulzu. Toto hodnotenie je do značnej miery subjektívne a nedá sa vyčísliť. Ktokoľvek môže nájsť pulz na zápästí a pokúsiť sa vyhodnotiť jeho rytmus. Spravidla týmto spôsobom môže človek zaznamenať iba skôr hrubé porušenie rytmu pulzu. Hodnoty moderných elektronických tlakomerov možno považovať za presnejší spôsob hodnotenia rytmu. Okrem krvného tlaku zvyčajne vykazujú srdcovú frekvenciu a rytmus. Ak je pulz nepravidelný, potom sa rozsvieti indikátor vo forme srdca alebo preškrtnutého srdca. To znamená, že pulz je nepravidelný. Pomocou EKG môže lekár presne určiť prítomnosť nepravidelného srdcového rytmu a povedať dôvod, ktorý k tomu vedie. Najspoľahlivejší výsledok sa dosiahne pri dennom monitorovaní EKG (sledovanie srdcovej frekvencie Holter).

Hlavné príčiny nepravidelného pulzu a srdcového rytmu.

Účelom tohto článku je presne vysvetliť, aký je rytmus srdcového rytmu. O príčinách nepravidelného srdcového rytmu, ktoré urobíme, môžete veľa napísať na stránkach nášho webu. A dnes len v krátkosti uvediem hlavné príčiny nepravidelného srdcového rytmu..

Zriedkavý a nepravidelný pulz.

Ako som už napísal, normálne v sinuatriálnom uzle rytmicky, to znamená v pravidelných intervaloch, sa objavujú elektrické impulzy, ktoré sa šíria do srdca a spôsobujú rytmický srdcový rytmus. Takže prvou skupinou dôvodov sú problémy s tvorbou impulzu v sínusovom uzle. Takže pri slabosti sínusového uzla môže dôjsť k strate srdcového rytmu. Okrem toho sa niekedy impulz nemôže bežne rozšíriť do všetkých častí srdca. Napríklad pri atrioventrikulárnej blokáde nemôže impulz pravidelne dosiahnuť komory a spôsobiť ich kontrakciu, existujú aj medzery v kontrakciách srdca, takzvaná „strata“, to znamená, že pulz sa stáva nepravidelným. Všetko vyššie uvedené vedie k arytmiám a zriedkavému pulzu. Existujú ale situácie, keď je pulz nepravidelný, rýchly alebo normálny.

Rýchly a nepravidelný pulz.

Arytmia s rýchlym pulzom sa vyskytuje pri fibrilácii predsiení (starý názov je fibrilácia predsiení). Pri tomto ochorení sa predsiene chaoticky stiahnu a náhodné elektrické impulzy z predsiení prechádzajú do komôr. V tomto prípade dôjde k rýchlej nepravidelnej kontrakcii srdca. Pri fibrilácii predsiení môže byť pulzová frekvencia normálna alebo dokonca nízka, závisí to od schopnosti atrio-vetrikulárneho uzla viesť elektrické impulzy. Ale v každom prípade s fibriláciou predsiení je pulz nepravidelný. Posledným dôvodom spojeným so srdcom sú extrasystoly alebo mimoriadne kontrakcie srdca. Sú to predsiene a komory. Podstatou extrasystoly je to, že pravidelne vzniká elektrický impulz v arytmogénnom zameraní, a nie v sinuatriálnom uzle. Všetko, o čom som písal vyššie, sú priame príčiny a mechanizmy výskytu nepravidelného pulzu spojeného so srdcom. Ale tiež chcem poznamenať, že skutočný dôvod nemusí byť v srdci, ale v patológii iných orgánov: pľúca, endokrinný systém, obličky, cievy, gastrointestinálny trakt. Napríklad pri hypertyreóze môže dôjsť k extrasystole..
Preto, ak máte poruchy rytmu, kardiológ vás pred predpísaním antiarytmických liekov odporučí na konzultáciu s endokrinológom a ďalšími odborníkmi..

Klepať na srdce. Ako opraviť srdcový rytmus doma?

Zmena srdcového rytmu je často mimoriadne nepríjemný stav, keď srdce buď doslova nastúpi, alebo začne pracovať zreteľne pomalšie. Mnoho ľudí, ktorí netrpia arytmiami, sa tejto skutočnosti obáva. A oni sa samozrejme snažia pochopiť príčiny tejto patológie a položiť si otázku: ako si môžete rýchlo pomôcť doma?

Lekár by mal samozrejme tlkot srdca upraviť. Ale niekedy si môžete dať prvú pomoc improvizovanými prostriedkami..

Zvýšená srdcová frekvencia - čo robiť?

Za zvýšený pulz sa považuje viac ako 90 úderov za minútu - toto pravidlo je relevantné pre všetkých okrem detí. Keď srdce neustále bije zrýchleným tempom, hovorí sa o tachykardii. Je potrebné upozorniť najmä na pulz 120 úderov a viac - tu je potrebné okamžité odvolanie sa na špecialistu. Stojí za to pamätať, že tachykardia je stav, pri ktorom srdcový sval nemôže vykonávať normálny krvný obeh, čo znamená, že srdce nedostáva kyslík, ktorý potrebuje..

Existuje niekoľko rôznych receptov tradičnej medicíny, ktoré sa ponúkajú ako prvá pomoc. Prvým je použitie studenej vody na osvieženie a spomalenie srdcového rytmu. Existuje napríklad odporúčanie opláchnuť si tvár studenou vodou alebo postriekať rozprašovačom. Prípadne môžete použiť kocku ľadu. Princíp je založený na skutočnosti, že telo zažíva určitý šok z takéhoto účinku a normalizuje svoju činnosť.

Ďalšou možnosťou je použitie dychových cvičení. Umožňuje vám správne rozložiť dýchanie, prispieva k nasýteniu tela kyslíkom a upokojuje nervový systém, normalizuje všetky impulzy. Na webe je veľa možností cvičenia, musíte si však pozorne prečítať kontraindikácie každého z nich, aby ste si ešte viac neublížili..

Jemná masáž - doslova ľahké ťahy po krku - vám pomôže upokojiť sa. Malo by sa chápať, že lekári neodporúčajú žiadny tlak - ani na oblasť očí, ani na oblasť solar plexus. Týmto spôsobom skutočne môžete iba prudko spomaliť pulz, ktorý so sebou nič dobrého neprináša. Výnimočne jemné a plynulé pohyby hladením.

Ďalšou možnosťou, ktorú ponúka tradičná medicína, je ľahnúť si na posteľ alebo pohovku na brucho a chvíľu tam ležať..

"Najskôr je potrebné zistiť príčinu zvýšeného srdcového rytmu." Môže ich byť napokon veľa - od vonkajších vplyvov, ako je počasie, psychosomatické poruchy a stres, až po vnútorné prejavy rôznych chorôb - alergie, srdcové patológie, infekcie, zápaly atď. Pri tachykardii môžete bez nadšenia robiť dychové cvičenia a masáž očí. Môžete tiež použiť sedatívne liečivé byliny, “hovorí profesor, MD, kardiológ, odborník na zdravie Ligy národov Mehman Mammadov..

Nízka srdcová frekvencia - ako sa vyrovnať?

Stáva sa tiež, že srdcová frekvencia je znateľne podpriemerná. Norma sa zvyčajne nazýva frekvencia úderov 60. Ak sa frekvencia zníži a viditeľne hovorí o bradykardii. Príčiny poklesu srdcovej frekvencie u žien sú zmeny v hormonálnych hladinách počas tehotenstva, vegetatívno-vaskulárna dystónia, následky zápalu štítnej žľazy. U mužov sa môže pulz spomaliť v dôsledku otravy z povolania chemickými látkami v nebezpečných priemyselných odvetviach, v dôsledku nosenia tesných golierov, fajčenia a hypotermie..

Na webe je tiež niekoľko populárnych tipov, ktoré odporúčajú zvýšiť kontrakciu srdca. Prvým je príjem prírodných energetických nápojov, ako je káva alebo čaj, obzvlášť dobrá je zelená. Tradične obsahujú látky, ktoré aktivujú prácu srdca a krvných ciev. Ale tu by ste mali byť opatrnejší - nemusíte ich piť v litroch so snahou o obnovenie pulzu. To povedie k opačnému výsledku a zhoršeniu blahobytu..

Ďalším tipom je urobiť si teplý kúpeľ. Osviežuje a tonizuje krvné cievy tela tak, aby nimi prechádzala krv rýchlejšie..

Niekedy sa odporúča použiť horčicové kompresie, ktoré by mali stimulovať proces zrýchlenia pulzu..

„Pri nízkej srdcovej frekvencii sa užívajú takzvané biostimulanty, konkrétne tmavá čokoláda a káva. Okrem toho sa praktizujú aj postupy na zvýšenie prietoku krvi do životne dôležitých orgánov. Môžu to byť obklady rôzneho druhu a také cvičenie ako zdvíhanie nôh. Ale rady z internetu týkajúce sa teplého kúpeľa sú nebezpečné - neodporúča sa, aby sa zabránilo neočakávaným následkom, “podotýka kardiológ..

Ale všeobecne lekár poznamenáva, že ak sú nejaké problémy s pulzom, je lepšie neexperimentovať. Pulz musí byť neustále pod kontrolou a dnes na to existuje veľa špeciálnych liekov. Prirodzene, iba odborník im môže poradiť, spoliehajúc sa na celú históriu pacienta. "Lekára treba konzultovať v prípade všeobecnej slabosti, zrazenia pulzu, výskytu závratov a straty pracovnej schopnosti," poznamenáva Mehman Mammadov..

Normálny srdcový rytmus: ukazovatele a metódy zotavenia v prípade porušenia

Normálny srdcový rytmus je dôležitou charakteristikou práce srdcového svalu (myokardu). Jeho zlyhanie nemusí v žiadnom prípade ovplyvniť zdravotný stav, ale môže spôsobiť pocity vlajúceho alebo blednutia srdca, brnenie a bolesť za hrudnou kosťou, závraty, dýchavičnosť..

Ak dôjde k takýmto stavom, je lepšie čo najskôr vyhľadať lekára. Ťažké rytmické poruchy spôsobujú nielen kŕče a mdloby, ale aj srdcový infarkt, mŕtvicu, zástavu srdca.


Existuje veľa dôvodov na výskyt zlyhaní v rytmickej práci myokardu. Môžu byť dôsledkom: kardiovaskulárnych alebo endokrinných chorôb, nedostatku alebo nadbytku draslíka, horčíka a / alebo vápnika, toxických účinkov hormónov alebo liekov vrátane nikotínu a etylu, ako aj farmakoterapie diuretikami, srdcovými glykozidmi, antiarytmikami a inými typmi. lieky.

Informácie, fotografie a videá v tomto článku vám pomôžu zorientovať sa v tom, ktorá srdcová frekvencia sa považuje za normálnu, a tiež ako a ako ju obnoviť v prípade odchýlok.

Čo je obsiahnuté v koncepcii Rytmus srdca

Na objasnenie kvality myokardu nestačí, aby lekár sledoval pulz a srdcovú frekvenciu (HR), počúval tlkot tónov fonendoskopom a meral krvný tlak (TK) tonometrom (viac sa dočítate tu).

Hlavným diagnostickým vyšetrením je elektrokardiogram, počas ktorého sa súčasne určuje mnoho charakteristík funkčného stavu srdca, vrátane indikátorov týkajúcich sa rytmu srdcového rytmu - jeho typu a samotného rytmu (rozmernosť, pravidelnosť úderov).

Poznámka. Okrem EKG, aby sa zistilo, čo presne a prečo sú poruchy funkčné v myokarde, pomáhajú lekárovi nasledujúce typy vyšetrení - EKG ergometria, denné Holterovo sledovanie, povrchové mapovanie EKG, Echo EKG, MRI, sledovanie pomocou slučkového záznamníka, EFI so zavedením katétrov do srdcovej dutiny.

Frekvencia

Táto charakteristika srdcovej činnosti je najjednoduchšia a najrozumnejšia. Tep je celkový počet úderov srdca za 1 minútu. Dá sa merať v pokoji alebo pri strese.

Existujú priemery, ktoré sa mierne líšia v závislosti od veku. U žien a mužov rovnakého veku je normálny srdcový rytmus 60-80 úderov za minútu.

Ak je pokojová srdcová frekvencia fixovaná nad normu, potom sa tento stav nazýva tachykardia a pri hodnotách pod normou sa používa termín bradykardia.

Tabuľka. Tepová frekvencia u dospelých a detí je normou:

Vysoká aj nízka srdcová frekvencia nie vždy naznačujú ochorenie. Tachykardia môže byť dočasným následkom prepracovania, stresu, vysokej telesnej teploty a bradykardia je častým príznakom dobrého cvičenia. V tomto prípade sa používajú špeciálne mená - „srdce športovca kozmonaut “.

Ak je v dekódovaní EKG záznam - normosystola, sínusový rytmus - potom je všetko v poriadku so srdcovým svalom. Bije na normálnej frekvencii a elektrické signály, ktoré spôsobujú kontrakciu myokardu, pochádzajú zo správneho miesta - „hlavného“ kardiostimulátora srdca alebo sínusovo-atrioventrikulárneho uzla (SA)..

Ak je typ srdcového rytmu na EKG definovaný ako predsieňový, atrioventrikulárny alebo ventrikulárny, znamená to problémy s CA a ovplyvňuje výber obnovenia normálnej rytmickej práce myokardu..

Tu je stručný popis každého z patologických typov:

 1. Predsieňový rytmus sa vyskytuje s relatívne miernou patológiou CA-uzla a niekedy sa pozoruje u absolútne zdravých ľudí. Hlavnými príčinami výskytu sú trvalé zvyšovanie krvného tlaku, ischemická choroba srdca, endokrinné patológie, alkoholizmus, silné fajčenie tabaku a ďalšie druhy drogových závislostí. Srdcová frekvencia sa môže zvýšiť alebo znížiť.
 2. Atrioventrikulárny rytmus vychádzajúci z AV uzla s rovnakým názvom, s poklesom srdcovej frekvencie pod normálnu hodnotu, je charakteristický pre blokádu tohto uzla, syndróm slabosti SU alebo sa objavuje počas liečby niektorými liekmi. Porucha sprevádzaná zvýšením srdcovej frekvencie je vlastná reumatickým léziám srdca, stavom pred alebo po infarkte.
 3. Komorový rytmus nastáva, keď sa pulzy srdcového rytmu vytvárajú vo zväzkoch alebo nohách His. Je to najťažší a život ohrozujúci typ poruchy rytmu. Srdcová frekvencia buď klesne pod 40 úderov / min, alebo dôjde k fibrilácii komôr, pri ktorej „kmitajú“ s frekvenciou nad 260 úderov / min. Táto rýchla kontrakcia netlačí krv cez cievy. Stav je možný pri srdcových chybách, hlbokých kardiosklerotických léziách a nedostatočnosti koronárneho obehu a je tiež znakom akútneho srdcového infarktu alebo predchádza smrti (pre-agónia).

Rytmus

Normálne by sa srdce malo medzi údermi sťahovať v rovnakých intervaloch. Ak bije nerovnomerne, s porušením intervalov, stratou alebo prejavom zvláštneho úderu, potom hovorí o prítomnosti arytmie.

Nepravidelnosť srdcového rytmu a jeho skreslenie od normy sa meria v percentách. Ak vzdialenosť medzi ľubovoľnými zubami EKG s rovnakým názvom presahuje 10%, potom sa hovorí o nepravidelnom srdcovom rytme.

Najbežnejšie sú:

 1. Extrasystolická arytmia - do správnej srdcovej frekvencie sa vnáša rytmus navyše. Môže sa vyskytnúť u zdravých ľudí, ale ak sa zbytočné kontrakcie vyskytujú príliš často alebo ich počet presahuje 200 krát denne, potom takéto porušenie naznačuje prítomnosť myokarditídy, malformácií srdca, srdcových chorôb, VSD a niektorých chronických ochorení vnútorných orgánov. Extrasystoly môžu byť dôsledkom nesprávnych návykov, napríklad nadmerného fajčenia.
 2. Fibrilácia predsiení - predsiene srdca sa v bežných intervaloch prestanú sťahovať a začnú chaoticky šklbať. To spôsobuje, že srdcové komory sa sťahujú nielen arytmicky, ale aj asynchrónne. V tomto prípade dôjde k deficitu pulzu - počet srdcových frekvencií a pulzu sa nezhoduje. Ciliárnym typom poruchy môžu byť:
 • paroxysmálny (epizodický) - netrvá dlhšie ako týždeň, môže zmiznúť sám, zvyčajne sa rýchlo zastaví do jedného dňa;
 • vytrvalý - trvá viac ako týždeň, nezmizne sám, vyžaduje liekovú terapiu, použitie umelých kardiostimulátorov alebo obnovenie srdcového rytmu prúdom (ablácia);
 • trvalé (chronické) - pozorované dlhšie ako 12 mesiacov, nereaguje alebo sa ťažko lieči.

Na poznámku. Sínusová arytmia, môže byť zaznamenaná v EKG dekódovaní, pretože - Normosystole, rytmus je mierne nepravidelný. V detstve, dospievaní a dospievaní je to variant normy, ale u dospelých a starších osôb to naznačuje prítomnosť choroby.

Ako obnoviť normálny srdcový rytmus

Normalizácia rytmickej práce myokardu nie je ľahká úloha. Hlavnou a všeobecne dostupnou metódou obnovenia normálneho srdcového rytmu zostáva farmakoterapia. Prax však, bohužiaľ, nie je vždy utešujúca..

Asi 60% pacientov trpiacich na tachykardiu, bradykardiu a rôzne druhy arytmií nemôže počítať so 100% úspechom pri užívaní individuálnych alebo kombinovaných antiarytmík..

Pozor! Výsledok užívania antiarytmického lieku na život ohrozujúce arytmie je individuálne nepredvídateľný. Pretože nie je jasné, aký účinok bude mať: pozitívny, žiadny alebo zhorší arytmiu, musia sa pred začiatkom liečby vykonať špeciálne testy pod dohľadom lekára.

Farmakoterapia

Lieky a pilulky na obnovenie srdcového rytmu:

 • na bradykardiu - extrakt zo ženšenu, tinktúru belladony alebo konvalinky, kvapky Zelenin, prípravky draslíka a horčíka, prostriedky na normalizáciu krvného tlaku, mildronát, bellataminal, preduktálny, atropínsulfát, isadrín, efidrín, piracetam, ibutilid, platifilín, dopamín, homatropín;
 • s tachykardiou - kordarón, selektívne (bisoprolol) a neselektívne (anaprilín) beta-blokátory, diltiazem, verapamil, chinidín, novokaínamid, adenozínové sedatívne kombinácie valeriány, matky, diazepamu, korvalolu a iných sedatív, tlakové trankvilizéry, lieky na tlak;
 • s extrasystolom - odvar z nechtíka, citrónového balzamu a rebríčka, kordarónu, obzidanu, moracizínu, tosylátu, bretilínu, verapamilu, fenylínu, prípravky s draslíkom, horčíkom a vitamínom E;
 • s fibriláciou predsiení - tinktúry z hlohu, nevädze a citrónového balzamu, betablokátory, antagonisty vápnika, ATP, antiarytmiká (kinidín durules), antikoagulanciá a protidoštičkové látky (pradaxa, plavix).

Dôležité. Obnovenie srdcového rytmu ľudovými prostriedkami je možné, iba ak to bolo spôsobené stresovou situáciou alebo prepracovaním. Vo všetkých ostatných prípadoch by sa tradičná medicína mala považovať výlučne za pomocnú metódu liečby..

Ablácia

Obnovenie srdcového rytmu elektrickým výbojom alebo abláciou je kauterizácia oblasti myokardu, v ktorej sa vyskytuje patologický elektrický impulz. Vykonávané v lokálnej anestézii.

Operácia trvá niekoľko minút až niekoľko hodín. Cauterizačné elektródy je možné zaviesť cez femorálnu alebo podklíčkovú tepnu.

Výtok po ablácii domov sa uskutoční za deň alebo dva. Úplné zotavenie nastáva za 1-2 mesiace. V tejto dobe sa odporúča: nevylučovať, ale dávkovať fyzickú aktivitu, piť antiarytmické a sedatívne pilulky, dodržiavať diétu, vzdať sa alkoholu a fajčenia.

Chirurgická korekcia srdcových arytmií

Ak lieková terapia nepomôže a ablácia je vopred nemožná alebo neúčinná, je možná operácia na obnovenie srdcového rytmu:

 • implantácia kardiostimulátora pod kožu, ktorá preberá funkciu uzla CA;
 • kožná implantácia špeciálneho prenosného defibrilátora, ktorého programovateľné elektrické výboje umožňujú synchronizáciu kontrakcie vlákien srdcového svalu.

Náklady na chirurgické zákroky a vybavenie novej generácie sú vysoké, môžu však byť kryté poistením alebo kvótami špeciálneho regionálneho ošetrenia.

A na záver článku odporúčame pozrieť si video o príčinách srdcových arytmií. Obsahuje tiež krátke pokyny o tradičných liečebných postupoch, ktoré môžu byť dobrou prevenciou proti oslabenému myokardu..

Arytmia srdca: liečba, príznaky a príčiny vývoja

Arytmia je jedným z najbežnejších srdcových ochorení. Je sprevádzané zvýšením, znížením srdcového rytmu alebo nepravidelným srdcovým rytmom. Arytmia spočiatku nepredstavuje vážne nebezpečenstvo pre život pacienta, ale môže výrazne znížiť jej kvalitu a následne nepriaznivo ovplyvniť kontraktilnú činnosť srdca a spôsobiť množstvo komplikácií. V prítomnosti ďalších kardiologických patológií môže viesť k vážnym následkom. Preto sa ľuďom s arytmiou predvádza komplexná liečba a niekedy aj chirurgický zákrok..

Asi 80% ľudí malo arytmiu aspoň raz. U 20% sú srdcové arytmie trvalé. A iba 2 - 5% vyhľadá lekársku pomoc včas.

Ako funguje ľudské srdce

Srdce každého človeka má 4 komory: 2 komory a 2 predsiene. Zdravé srdce sa rytmicky sťahuje a uvoľňuje. Spočiatku krv preteká žilami do predsiení, potom sú stlačené a krv je tlačená cez chlopne do uvoľnených komôr. Potom sú na rade komory, aby sa stiahli. Výsledkom je, že krv z nich vstupuje do aorty a pľúcnej tepny a chlopne jej bránia v návrate do predsiení. Existuje krátka pauza, počas ktorej sa krv z žíl opäť dodáva do predsiení a cyklus sa opakuje. Kontrakcie komôr teda trvajú asi 0,43 sekundy a doba odpočinku je 0,4 sekundy. Preto má srdce dospelého muža čas na absolvovanie priemerne 70 cyklov za minútu..

Vodivostný systém je zodpovedný za včasnosť srdcových kontrakcií. Jedná sa o komplex atypických svalových vlákien umiestnených vo vnútri srdca: sínuso-atriálne a atrioventrikulárne uzliny. Sú to oni, ktorí pôsobením impulzov tvorených vo svalových bunkách srdca zaisťujú automatizáciu práce hlavného svalu ľudského tela..

Sínus-predsieňový uzol sa nazýva kardiostimulátor alebo princíp prvého rádu. Je tvorený malým zhlukom kardiomyocytov (špeciálne svalové bunky). Generujú elektrické impulzy, ktoré sa prenášajú pozdĺž nervových vlákien do ľavej predsiene, odkiaľ prechádzajú špeciálnymi anatomickými štruktúrami do komôr. To zaručuje počiatočnú kontrakciu predsiene a potom komory, teda normálnu funkciu srdca.

Čo je arytmia

Normálne srdce bije rytmicky s približne rovnakou frekvenciou. U dospelých sa za bežné ukazovatele srdcovej frekvencie považuje 60–90 úderov za minútu, u detí sú tieto ukazovatele vzhľadom na zvláštnosti anatómie vyššie a počítajú sa pre každý vek osobitne. Priemernú normálnu srdcovú frekvenciu (HR) u detí možno považovať za 70–140 úderov za minútu. Čím je dieťa menšie, tým vyššia je srdcová frekvencia..

U trénovaného človeka sa srdce sťahuje menej často, pretože pravidelná vážna fyzická aktivita vedie k zvýšeniu hmotnosti myokardu a zvýšeniu jeho svalovej sily. Preto srdce vytvára silnejšie krvné rázy, čo umožňuje znižovať frekvenciu kontrakcií bez ovplyvnenia kvality krvného obehu. U športovcov môže byť srdcová frekvencia 50 úderov za minútu, čo sa bude považovať za normálne a nebude to mať negatívne následky.

Svetová zdravotnícka organizácia považuje akýkoľvek srdcový rytmus, ktorý sa líši od normálneho sínusového rytmu, za arytmiu. Ale v určitých prípadoch tieto zmeny kardiológovia považujú za normu alebo fyziologickú arytmiu. U iných sú zmeny srdcového rytmu jednoznačne považované za patológiu a vyžadujú zahájenie adekvátnej terapeutickej situácie, aby sa zabránilo vzniku závažných nežiaducich následkov..

Príčiny arytmie

Hlavnou príčinou porúch rytmu srdcového rytmu sú srdcové poruchy, pri ktorých dochádza k zmene štruktúry srdca, napríklad hypotrofia, ischémia, deštrukcia a iné. Arytmia sa preto často stáva dôsledkom výskytu iných chorôb:

 • Ischemická choroba srdca;
 • srdcová myopatia;
 • zápalové procesy;
 • prolaps mitrálnej chlopne;
 • vrodené a získané srdcové chyby.

Niektoré lieky môžu tiež spôsobiť poruchy srdcového rytmu rôznej závažnosti. Táto akcia sa líši:

 • srdcové glykozidy;
 • diuretiká;
 • sympatomimetiká atď..

Niekedy nedostatok alebo prebytok určitých látok v tele, najmä draslíka, horčíka, vedie k arytmiám. Nikotín, alkohol a omamné látky tiež majú veľmi nepriaznivý vplyv na stav krvných ciev a srdca, preto sa v prípade ich závislosti na nich vyskytujú arytmie, podobne ako iné kardiologické patológie, oveľa častejšie..

Arytmia je dnes diagnostikovaná u dospelých aj detí a každým rokom čoraz viac. Hlavne zvýšenie výskytu choroby spočíva v meniacich sa podmienkach moderného života a zvýšení počtu a závažnosti rizikových faktorov, ktoré na človeka súčasne pôsobia..

Prispievajte k poruchám srdcového rytmu:

 • Dedičná predispozícia - prítomnosť vrodených vývojových chýb je významným faktorom, ktorý významne zvyšuje riziko vzniku arytmií a niektoré typy, napríklad Wolff-Parkinson-Whiteov syndróm, dedia deti po svojich rodičoch..
 • Choroby štítnej žľazy - hormóny produkované štítnou žľazou majú priamy vplyv na rýchlosť metabolických procesov v tele. Môžu ich jednak spomaliť, jednak zrýchliť, čo spôsobí zvýšenie alebo zníženie srdcového rytmu.
 • Hypertenzia - zvýšenie krvného tlaku vyvoláva vývoj ischemickej choroby srdca, pri ktorej odumierajú niektoré bunky myokardu. To môže podľa toho spôsobiť rozvoj arytmie..
 • Hypoglykémia - nízka hladina cukru (glukózy) v krvi vedie k zlyhaniu srdca.
 • Obezita je jedným z dôležitých faktorov rozvoja arteriálnej hypertenzie, ktorej prítomnosť vedie k arytmiám. Prítomnosť nadmernej hmotnosti navyše vyvoláva zvýšenie zaťaženia srdca, čo ďalej zhoršuje situáciu..
 • Zvýšený cholesterol a ateroskleróza - negatívne ovplyvňuje stav krvných ciev, zužuje ich lúmen a vyvoláva vývoj hypertenzie, ischemickej choroby srdca a v dôsledku toho arytmie..
 • Anémia z nedostatku železa - nedostatok železa spôsobuje, že mnohým bunkám v ľudskom tele chýba kyslík. To môže časom viesť k nepravidelným srdcovým rytmom..
 • Hormonálne poruchy - arytmia sa stáva najčastejšie dôsledkom menopauzálnych zmien.
 • Osteochondróza - zmena výšky medzistavcových platničiek môže viesť k porušeniu nervových vlákien. V dôsledku toho sa prenos impulzov pozdĺž nich zhoršuje, čo vedie k poruchám inervácie srdca a arytmiám.

Napriek tomu zmena srdcového rytmu nie je vždy znakom patológie. Existujú fyziologické faktory, ktoré prispievajú ku krátkodobému zvýšeniu alebo zníženiu srdcovej frekvencie. To:

 • Krátkodobé alebo dlhodobé stresové situácie. Skúsenosti provokujú uvoľňovanie katecholamínov a kortizolu do krvi, čo vedie k aktivácii všetkých systémov tela a k jeho preťaženiu. Preto to nemôže mať iný vplyv na kvalitu srdca. U zdravého človeka sa pozoruje zvýšenie srdcovej frekvencie (tachykardia), ktoré bez stopy zmizne niekoľko minút po skončení účinku negatívneho ovplyvňujúceho faktora. Ale v prítomnosti iných srdcových chorôb to stačí na rozvoj infarktu myokardu alebo mozgovej príhody..
 • Neadekvátna fyzická aktivita pre konkrétnu osobu. Pri príliš ťažkej fyzickej práci, na ktorú telo nie je pripravené, dochádza k zvýšenej stimulácii štruktúr srdca, čo vedie najskôr k zrýchleniu jeho práce a potom k spomaleniu. U fyzicky nepripravených ľudí to môže viesť ku kardiogénnemu šoku..
 • Intoxikácia Užívanie alkoholu, psychostimulačných látok, solí ťažkých kovov, predávkovanie niektorými kardiologickými liekmi negatívne ovplyvňuje stav ciev a srdcovú frekvenciu.
 • Nedostatok alebo nadbytok tekutín v tele. Zmeny reologických vlastností krvi môžu viesť k poruchám srdcového rytmu rôznej závažnosti..

V 40% prípadov je arytmia vyvolaná z fyziologických dôvodov. Vo zvyšných 60% prípadov sa vyskytuje v dôsledku prítomnosti patologických zmien v práci srdca a iných orgánov..

Príznaky

Arytmia sa môže vyskytnúť v rôznych formách a môže ju vyprovokovať obrovské množstvo rôznych chorôb, čo určuje povahu výsledných zmien v blahobyte človeka. Bežné prejavy všetkých typov arytmií sú:

 • pocit prerušenia práce srdca;
 • nepohodlie v ľavej časti hrudníka;
 • zmeny srdcového rytmu;
 • slabosť;
 • studené ruky a nohy;
 • návaly horúčavy;
 • zvýšená úzkosť;
 • vznik strachu.

Pri pokročilých podmienkach sa často pozorujú bolesti na hrudníku, točenie hlavy a mdloby. Často sa dodatočne pozoruje blanšírovanie kože, skoky krvného tlaku.

Typy arytmií

Dnes sa rozlišuje niekoľko desiatok druhov arytmií. Sú takmer vždy sprevádzané poklesom alebo zvýšením srdcovej frekvencie a ich nepravidelnosťou..

Rozdelenie na typy sa vykonáva v závislosti od toho, aké funkcie srdca sú narušené. Preto sa rozlišujú arytmie sprevádzané:

 1. Poruchy automatizmu: sínusová tachykardia a bradykardia, syndróm chorého sínusu, poruchy rytmu (dolný predsieňový, atrioventrikulárny a idioventrikulárny rytmus).
 2. Poruchy excitability: extrasystoly, paroxysmálna tachykardia.
 3. Poruchy vedenia: WPW syndróm, znížené vedenie (blokáda vetiev zväzku, intraatriálna, sinoartikulárna a ďalšie.
 4. Zmiešané: predsieňová alebo komorová fibrilácia alebo flutter.

Určenie typu arytmie má veľký význam predovšetkým pre posúdenie možných následkov a vývoj správneho liečebného režimu. Zvážte najbežnejšie typy arytmií.

Sínusová tachykardia

Sínusová tachykardia je diagnostikovaná so zvýšením srdcového rytmu až o 90 tepov / min alebo viac, až o 150 - 180 tepov / min. Jadrom jeho vývoja je zvýšenie automatizmu sínusového uzla, ktorý produkuje a vysiela viac impulzov za jednotku času. Sínusová tachykardia sa zvyčajne vyskytuje u zdravých ľudí s:

 • športovanie, fyzická práca;
 • emočné prepätie;
 • užívanie určitých liekov;
 • používanie alkoholických nápojov, ako aj nápojov obsahujúcich kofeín;
 • fajčenie.

Môže sa vyskytnúť s rozvojom anémie v dôsledku rôznych zápalových procesov, horúčky, nízkeho krvného tlaku a množstva ďalších patológií. Priamo sa diagnostikuje „sínusová tachykardia“ v tých prípadoch, keď po dobu 3 mesiacov má človek v stave absolútneho odpočinku a aktivity trvalé zvýšenie srdcovej frekvencie až na 100 alebo viac úderov za minútu. Pri vykonávaní EKG sa v takýchto prípadoch zistí iba zvýšená srdcová frekvencia, ale neexistujú žiadne ďalšie odchýlky od normy.

Sínusová tachykardia je najbežnejším typom arytmie.

Najčastejšie je sínusová tachykardia diagnostikovaná u žien a mladých žien. To sa zvyčajne vysvetľuje nadmernou excitáciou sympatického nervového systému, ktorá je sprevádzaná rozvojom vaskulárnej dystónie a množstvom ďalších porúch. V takýchto situáciách sú všetky sily nasmerované na odstránenie príčiny vývoja choroby..

Sínusová bradykardia

Sínusová bradykardia je stav, pri ktorom srdcová frekvencia klesá na 60 tepov / min a menej. To sa nedá jednoznačne považovať za patológiu, pretože sínusová bradykardia sa môže vyskytovať aj u absolútne zdravých ľudí so športovou formou..

Ale ak je pokles srdcovej frekvencie kombinovaný s výskytom závratov, tmavnutia v očiach, mdloby alebo dýchavičnosti, hovorí o prítomnosti patologickej príčiny bradykardie. V takýchto situáciách to môže byť dôsledok:

 • infarkt myokardu;
 • hypotyreóza;
 • zvýšený intrakraniálny tlak;
 • vírusové infekcie.

Mechanizmus jeho vývoja je zvýšiť tón parasympatického nervového systému, čo vedie k primárnemu poškodeniu sínusového uzla a k zníženiu počtu impulzov vysielaných do srdcových komôr..

Ak je sínusová bradykardia sprevádzaná výskytom zmien v blahobyte pacienta a výskytom vyššie uvedených symptómov, vyžaduje to vymenovanie liečby liekom a niekedy elektrokardiostimulácia. Ale pri zachovaní absolútne normálneho zdravotného stavu nie je indikovaná terapia sínusovej bradykardie.

Sínusová arytmia

Stavy sprevádzané striedavými obdobiami tachykardie a bradykardie sa nazývajú sínusová arytmia. Môže mať rôzne formy a závisí od pôsobenia rôznych faktorov. Najčastejšie sa zisťuje respiračná arytmia sprevádzaná zvýšením srdcovej frekvencie počas inhalácie a znížením tohto ukazovateľa počas výdychu..

Sínusová arytmia je výsledkom kolísania tónu nervu vagus a nepravidelnej tvorby impulzov v sínusovom uzle v dôsledku zmien v kvalite plnenia krvi v srdcových komorách počas dýchania. Často je diagnostikovaná VSD a infekčné choroby.

Pri vykonávaní EKG v takýchto situáciách sa s určitou frekvenciou zaznamenáva epizodické zvýšenie a zníženie intervalov R - R, ktoré sú priamo úmerné fázam dýchania. Zvyšok indikátorov sa nemení, pretože v srdci nie sú žiadne zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť prechod impulzov jeho vodivým systémom..

Syndróm chorého sínusu

Arytmia tohto druhu nastáva, keď sínusový uzol slabne alebo prestane fungovať. Môže sa to stať dôsledkom:

 • ischémia (poruchy výživy) tkanív v sínusovom uzle;
 • kardioskleróza;
 • kardiomyopatia;
 • mycoradit;
 • infiltratívne ochorenie srdca;
 • vrodené štrukturálne znaky vodivého systému.

Ak sínusový uzol prestane pracovať, na vyrovnanie jeho funkcií sa aktivuje druhý uzol systému srdcového vedenia - atrioventrikulárny. Je mimoriadne zriedkavé, že sínusový uzol je úplne vypnutý, oveľa častejšie si zachováva funkčnosť, ale pracuje s dlhými prerušeniami.

Pri syndróme chorého sínusu sa pozoruje krátkodobá zástava srdca, ktorá nie vždy spôsobuje pacientom nepríjemné pocity. Ale v priebehu času môže tento typ arytmie viesť k srdcovému zlyhaniu a zhoršeniu prívodu krvi do mozgu. Má tiež sínusovú bradykardiu, ktorú je možné kombinovať aj s inými typmi arytmií..

Extrasystol

Extrasystol je najbežnejším typom arytmie sprevádzanej porušením excitability srdca. V takýchto situáciách sa pozoruje predčasná kontrakcia srdca, keď sa vytvorí impulz mimo sínusového uzla..

Extrasystol sa dá pozorovať aj u zdravých ľudí. Za normu sa považuje výskyt až 200 extrasystolov denne..

Arytmia tohto typu sa vyvíja v reakcii na:

 • nervové napätie;
 • prepracovanosť;
 • pitie alkoholu alebo kofeínu;
 • fajčenie.

Pre ľudí so zdravým srdcom nepredstavuje extrasystol vážne nebezpečenstvo. Ale u tých, ktorí majú organické lézie myokardu, to môže viesť k závažným komplikáciám..

Extrasystoly sa môžu vyskytnúť so zvýšenou frekvenciou pri myokarditíde. Podľa toho, kde sa impulzy tvoria, sa rozlišujú:

 • predsieň;
 • atrioventrikulárne;
 • komorové.

Navyše nie vždy existuje iba jeden zdroj patologických impulzov. Často ich je niekoľko, potom sa diagnostikuje polytopický extrasystol.

Paroxysmálna tachykardia

Paroxysmálna tachykardia sa nazýva náhly záchvat zvýšenia srdcovej frekvencie zo 130 na 200 úderov / min. Môže trvať pár sekúnd alebo niekoľko dní. Takáto arytmia je výsledkom vytvorenia budiaceho zamerania v ktorejkoľvek časti vodivého systému, ktoré vytvára impulzy vysokou rýchlosťou. V závislosti od jeho lokalizácie sa rozlišuje predsieňová a komorová paroxysmálna tachykardia.

Tento typ arytmie je priamym dôsledkom:

 • kyslíkový hlad myokardu;
 • endokrinné choroby;
 • nerovnováha elektrolytov;
 • Ischemická choroba srdca;
 • kardiomypatia;
 • vrodené a získané srdcové chyby.

V tomto prípade existuje:

 • silné palpitácie;
 • nepohodlie, až po bolesť na hrudníku;
 • dýchavičnosť, pocit nedostatku vzduchu;
 • zimnica;
 • hrčka v krku.

Zvláštnym nebezpečenstvom je komorová paroxysmálna tachykardia, ktorá sa môže zmeniť na ventrikulárnu fibriláciu, pri ktorej sa stiahne iba časť ich vlákien, a iba v chaotickom rytme. To vedie k neschopnosti srdca realizovať svoje funkcie..

Blokáda srdca

V dôsledku zhoršeného vedenia impulzov môže dôjsť k synarikulárnej, intraatriálnej a antioventrikulárnej blokáde. Vyvíjajú sa na pozadí aterosklerózy, zápalových procesov v srdci alebo kardiosklerózy.

Počas arytmie sa rozlišujú 3 stupne: spomalenie prechodu impulzu, čiastočná blokáda a úplná blokáda. Výsledkom pokročilej formy ochorenia je zástava srdca..

Zmiešané arytmie

Najbežnejším výskytom je fibrilácia predsiení, ktorá sa nazýva fibrilácia predsiení. V takýchto situáciách dochádza k chaotickej kontrakcii predsiení s frekvenciou až 400-600 krát za minútu. To vytvára vysoké riziko vzniku krvných zrazenín, ktoré môžu viesť k mŕtvici..

Fibrilácia predsiení je sprevádzaná:

 • prudké zvýšenie srdcovej frekvencie;
 • silná slabosť;
 • ťažké dýchanie;
 • bolesť v hrudi;
 • silný strach.

Útoky môžu trvať niekoľko minút a odísť samy. Ak sa tak nestane, pacient potrebuje lekársku pomoc..

Komplikácie arytmie

Ak chýba včasná a adekvátne vybraná liečba, môžu arytmie rôznych typov viesť k:

 • zástava srdca - v 15% prípadov sa vyskytuje spontánne bez prítomnosti akýchkoľvek prejavov ochorenia skôr a môže viesť k smrti, ak sa resuscitácia neuskutoční včas;
 • kardiogénny šok - spôsobený prudkým poklesom krvného tlaku v reakcii na spomalenie srdcového rytmu (pravdepodobnosť úmrtia je 90%);
 • infarkt myokardu - nekróza časti srdcových buniek, ktorá je dôsledkom porušenia ich výživy v dôsledku nedostatočnej úrovne prívodu krvi (môže sa vyskytnúť na pozadí paroxyzmálnej alebo predsieňovej tachykardie);
 • mŕtvica - podvýživa mozgu, ktorá vedie k rozvoju závažných neurologických porúch s vysokým rizikom smrti;
 • tromboembolizmus - krvné zrazeniny, ktoré sa tvoria v srdci, sa môžu oddeliť a cestovať cez cievy, blokovať ich a blokovať krvný obeh.

Riziko komplikácií je priamo úmerné typu arytmie, prítomnosti sprievodných ochorení a dĺžke ich existencie. Preto je veľmi dôležité diagnostikovať arytmiu čo najskôr a vykonať príslušnú liečbu pre danú situáciu. V opačnom prípade sa pravdepodobnosť úmrtia alebo zdravotného postihnutia mnohonásobne zvyšuje.

Diagnostika arytmií

Ak sa vyskytnú príznaky arytmie, pacientom sa odporúča, aby sa ihneď poradili s kardiológom. Lekár vykoná dôkladný pohovor a vyšetrenie pacienta. To vám umožní presne určiť, či v živote človeka existujú faktory, ktoré by mohli viesť k výskytu srdcových arytmií a závažnosti ochorenia.

Kardiológ nevyhnutne meria krvný tlak a určuje pulz. Lekár tiež vykonáva auskultáciu srdca pomocou phonendoskopu. V tejto fáze môže posúdiť povahu srdcových zvukov a vyvodiť predbežné závery o kvalite jeho fungovania..

Na potvrdenie diagnózy a presné určenie typu arytmie sú predpísané inštrumentálne metódy výskumu:

 • EKG;
 • Ultrazvuk;
 • Holterov monitoring.

Je tiež preukázané, že absolvuje všeobecný krvný test a je biochemický. Niekedy sa MRI a CT používajú na presnú identifikáciu existujúcich porúch a príčin arytmie. V niektorých prípadoch je možné vykonať aj angiografiu..

Ak sú záchvaty arytmie zriedkavé a nie sú zaznamenané na EKG, pacient je požiadaný, aby podstúpil niekoľko testov:

 • EKG počas cvičenia, napríklad pri bicyklovaní alebo behu.
 • Test naklápacieho stola - je indikovaný na časté točenie hlavy a stratu vedomia. Spočíva v tom, že najskôr sa EKG odoberie, keď pacient leží na vodorovnej ploche, a potom vo zvislej polohe.

Liečba srdcových arytmií

Po stanovení diagnózy sa určí typ arytmie a závažnosť jej priebehu, kardiológ môže vyvinúť optimálnu taktiku liečby pacienta. V každom prípade to bude iné a určite bude brať do úvahy individuálne vlastnosti konkrétnej osoby..

Pri arytmii je liečba vždy komplexná a primárne zameraná na odstránenie príčiny jej vývoja. Zahŕňa farmakoterapiu, manuálnu terapiu, korekciu životného štýlu.

Pri arytmiách je dôležité prejsť na zdravý životný štýl, to znamená prestať fajčiť a zneužívať alkohol, každý deň chodiť na čerstvom vzduchu, viac sa hýbať a prejsť na správnu výživu. Je to nevyhnutné, pretože nikotín, alkohol, sedavý životný štýl, tučné a slané jedlá sú provokátormi vzniku arytmií a prispievajú k rozvoju komplikácií. Rovnako dôležitá je normalizácia psychoemotionálneho stavu, ako aj dodržiavanie režimu práce a odpočinku.

V rámci liekovej terapie môžu byť pacientom predpísané lieky rôznych skupín:

 • blokátory kalciových kanálov;
 • srdcové glykozidy;
 • blokátory sodíkových kanálov;
 • antiarytmické lieky;
 • blokátory draslíkových kanálov;
 • p-blokátory;
 • vitamíny.

Dvaja rôzni ľudia s rovnakými príznakmi môžu dostať iný liečebný režim pre arytmie. Preto je kategoricky nemožné kúpiť si určité lieky samy osebe iba preto, že boli kategoricky predpísané susedovi alebo príbuznému. Takýto amatérsky výkon môže viesť k ešte väčšiemu zhoršeniu situácie a kritickému narušeniu srdcového rytmu..

Napríklad pri extrasystole sprevádzanej organickými léziami srdca môže užívanie antiarytmík a β-blokátorov spôsobiť život ohrozujúce komplikácie..

Tiež je povinná liečba sprievodných ochorení, ktoré sú dôsledkom alebo príčinou vývoja arytmií. Preto môžu pacienti, okrem pomoci kardiológa, vyžadovať konzultáciu s neurológom, endokrinológom a inými úzkymi špecialistami. Vo výsledku je možné predpísať substitučnú liečbu pri endokrinných ochoreniach, pri neurologických - nootropikách, cerebrovaskulárnych látkach so sklonom k ​​tvorbe krvi sa odporúčajú trombolytické lieky atď..

V prípade potreby môžu pacienti podstúpiť elektrickú kardioverziu. Jedná sa o dosť bolestivý zákrok, preto sa vykonáva iba v anestézii alebo sedácii. Používa sa na normalizáciu rytmu počas flutteru alebo fibrilácie komôr alebo predsiení. Elektrická kardioverzia spočíva v prechode elektrického prúdu cez hrudník pomocou defibrilátora. Manipulácia sa vykonáva pod kontrolou EKG a vo väčšine prípadov stačí jeden šok na normalizáciu srdcovej frekvencie.

Manuálna terapia srdcových arytmií

Správne vedené manuálne terapeutické sedenia môžu významne zlepšiť stav pacientov normalizáciou nervového vedenia. Sú obzvlášť účinné v prítomnosti osteochondrózy, ktorá je dnes vo väčšej alebo menšej miere prítomná takmer u každého dospelého človeka..

Pretože v takýchto situáciách sa arytmia stáva dôsledkom porušenia autonómneho nervového systému, eliminácia kompresie miechových koreňov má pozitívny vplyv na prácu srdcového svalu. Zvládnuť túto úlohu je v právomoci chiropraktika, najmä toho, ktorý zvládol metódu liečby podľa Gritsenkovej metódy..

Umožňuje ovplyvnením chrbtice, obnovením správnej polohy stavcov a zlepšením výživovej kvality medzistavcových platničiek, zastaviť progresiu degeneratívnych procesov, ktoré v nich vznikli na pozadí osteochonrozy, a obnoviť normálnu štruktúru. Metóda Gritsenko má asi sto patentov a je uznávaná ako účinná metóda liečby nielen osteochondrózy, ale aj mnohých ďalších chorôb, ktoré sú výsledkom porúch chrbtice..

Po priebehu sedení je možné nielen znížiť prejavy arytmií alebo ich úplne vylúčiť, ale aj posilniť celé telo ako celok. To má pozitívny vplyv na všeobecný blahobyt pacienta..

Chirurgická liečba srdcových arytmií

V určitých prípadoch možno život pacienta zachrániť iba operáciou. V súčasnosti je možné pri liečbe arytmií vykonávať nasledujúce chirurgické zákroky:

 • rádiofrekvenčná ablácia;
 • elektrokardioverzia;
 • inštalácia umelého kardiostimulátora alebo defibrilátora.

Aby sa zabránilo vykonaniu dosť nebezpečných a nákladných operácií srdca, stojí za to nezačať s ochorením a nezačať liečbu včas, hoci sa dá liečiť nechirurgickým spôsobom..

Prvá pomoc pri záchvate arytmie

Keď dôjde k záchvatu arytmie, je dôležité nestratiť sa a presne dodržiavať odporúčania prijaté od lekára. Najskôr potrebujete:

 1. Zmerajte krvný tlak a vyhodnoťte pulz.
 2. Vezmite si liek predpísaný kardiológom.
 3. Otvorte okno, aby mohol do miestnosti prúdiť čerstvý vzduch.
 4. Uvoľnite kravatu, golier alebo odstráňte šperky na krku, ktoré bránia dýchaniu.
 5. Ľahnite si na posteľ a snažte sa zostať absolútne pokojný (môžete si vziať aj bylinné sedatívum).
 6. Počkajte štvrť hodiny. Ak je zdravotný stav neustále nepriaznivý, mali by ste okamžite zavolať sanitku.

Počas záchvatu arytmie je zakázané:

 • vziať kontrastnú sprchu alebo kúpeľ;
 • robiť fyzickú prácu;
 • brať neznáme lieky.

Prognóza arytmie

Najpriaznivejší priebeh a prognóza sú typické pre jednotlivé extrasystoly, sínusovú tachykardiu a bradykardiu. V 80–90% prípadov ich možno úplne poraziť a komplikácie sa vyskytujú iba u 2–5% pacientov.

Ale pri diagnostikovaní život ohrozujúcich arytmií je prognóza primárne určená rýchlosťou zahájenia liečby a jej kvalitou. Ak chorobu ignorujete, pravdepodobnosť úmrtia je asi 70%. Vedenie adekvátnej terapie znižuje toto riziko na 15%..

Arytmia je teda pomerne zákerný stav, pretože má veľa odrôd, ktoré majú veľmi podobné príznaky. Preto je nemožné nezávisle posúdiť závažnosť vlastného stavu a veľkosť rizika. Ale s náležitou pozornosťou k vlastnému zdraviu a včasným vyhľadaním lekárskej pomoci je možné stabilizovať stav a zabrániť vzniku nebezpečných následkov..

Pre Viac Informácií O Cukrovke