Arytmia a armáda

Niekedy je bradykardia spôsobená poškodením srdcového svalu. V prípade pretrvávajúceho porušenia srdcového rytmu, sprevádzaného srdcovým zlyhaním a vyžadujúceho antiarytmickú liečbu, sú mladí ľudia vyšetrení podľa článku 42 Časového plánu chorôb. Lekári určujú kategóriu fitnes podľa prítomnosti alebo neprítomnosti srdcového zlyhania.

Existujú 4 funkčné triedy (FC) srdcového zlyhania.

Funkčná triedaTolerancia cvičenia
JaNormálna fyzická aktivita nespôsobuje nepohodlie a únavu
IINormálna fyzická aktivita spôsobuje únavu, slabosť a dýchavičnosť
IIIĽahké cvičenie vedie k únave a dýchavičnosti
IVPríznaky srdcového zlyhania sú prítomné aj v pokoji

Ak branca nemá zlyhanie srdca alebo 1. FC, má nárok na armádu. Pri II FC sú oslobodení od brannej povinnosti s kategóriou fitnes „B“. S touto kategóriou nie sú vysielaní na vojenskú službu, ale môžu byť v prípade všeobecnej mobilizácie (napríklad vojny) povolaní do armády. Ak choroba bude pokračovať so srdcovým zlyhaním FC III-IV, dostane mladý muž vojenský preukaz s kategóriou „D“. V takýchto situáciách je branná služba úplne prepustená z prevádzky s diagnózou „bradykardia“. Armáda je zakázaná, aj keď si anomália vyžaduje implantáciu kardiostimulátora.

Rada pomoci brancov

Funkčné triedy chronického srdcového zlyhania diagnostikuje iba lekár. Nemôžete prísť na vojenský komisariát a vyhlásiť, že máte II FC, pretože sa pravidelne objavuje dýchavičnosť. Na vylúčenie z volania musí byť srdcové zlyhanie potvrdené kardiohemodynamickými parametrami zistenými echokardiografiou, výsledkami bicyklovej ergometrie alebo testu na bežiacom páse, ako aj 6-minútovým testom chôdze v kombinácii s analýzou klinických prejavov ochorenia.

Ako potvrdiť bradykardiu v náborovej kancelárii?

Aj keď má branný lekár zdravotné doklady od kardiológa, bude musieť diagnózu opätovne potvrdiť pri vyšetrení z vojenského úradu registrácie a zaradenia. Dodatočné vyšetrenie sa koná v štátnom zdravotníckom ústave, ktorý vyberá vojenský komisariát.

Zoznam štúdií určuje ošetrujúci lekár. Obvykle sa FC nastavuje po obdržaní výsledkov echokardiogramu, testu na bežiacom páse (vykonanom na špeciálnom bežeckom páse), bicyklovej ergometrie a testu na 6 minút chôdze. Všetky vyšetrenia z vojenskej registračnej a registračnej kancelárie sú bezplatné.

Berú do armády s bradykardiou?

Poruchy srdcového rytmu sa zriedka považujú za dôvod na vylúčenie z vojenskej služby. Získať vojenský preukaz s tachykardiou je dosť ťažké. Podrobne zvážte, či patria do radov ozbrojených síl s bradykardiou alebo bradyarytmiou.

Sínusová bradykardia a služba

Bradykardia je pokles srdcovej frekvencie. Normálne je u zdravého človeka srdcová frekvencia 60 - 80 úderov za minútu. Pokles týchto ukazovateľov sa nepovažuje za potvrdenie funkčných porúch práce srdca: srdcová frekvencia sa dá znateľne znížiť v dôsledku všeobecného podchladenia alebo negatívnych vplyvov prostredia..

U športovcov sa vyskytuje zriedkavá srdcová frekvencia. U fyzicky aktívnych ľudí sa spomalenie srdcového rytmu považuje za fyziologický stav a nie je prekážkou pri službe v armáde. Je celkom jednoduché identifikovať takúto bradykardiu. Tento stav nie je sprevádzaný všeobecnou slabosťou a závratmi. Okrem toho to neslúži ako obmedzenie fyzickej aktivity. Indikátory srdcového rytmu zároveň neklesnú pod 50 úderov za minútu..

Príčiny

Ak hovoríme o patologickom variante bradykardie, potom je tento príznak prejavom ochorenia. Tento stav sa môže prejaviť náhlymi záchvatmi v kombinácii so slabosťou, bolesťou srdca a závratmi. Medzi hlavné dôvody tohto variantu bradykardie patria:

 • vegetatívne-vaskulárna alebo neurocirkulačná dystónia;
 • akútne a chronické formy srdcovej patológie: myokarditída, infarkt myokardu, kardiomyopatia a syndróm chorého sínusu;
 • mozgová patológia: TBI, meningitída, meningoencefalitída a novotvary;
 • zlé návyky: alkoholizmus, fajčenie a drogová závislosť;
 • všeobecná intoxikácia tela olovom, rôznymi chemikáliami (zdravie pri práci);
 • infekčné procesy: vriedky, abscesy, septický stav, črevné infekcie, zápal pľúc;
 • novotvary krku a hrudnej dutiny;
 • nekontrolovaný príjem liekov, ktoré pomáhajú znižovať srdcovú frekvenciu: verapamil, amiodarón, asparkam;
 • endokrinná patológia: hypotyreóza, hypokorticizmus;
 • zlyhanie pečene a obličiek.

Získanie vojenského preukazu pre mladých vo vojenskom veku so stanovenou diagnózou sínusovej bradykardie sa považuje za kontroverzný problém. Pokles srdcového rytmu nie je indikáciou pre vymenovanie terapeutických opatrení. Zriedkavý rytmus neovplyvňuje fyzickú aktivitu a nie je potrebné ho upravovať. Preto sú pri miernej bradyarytmii povolaní do radov ozbrojených síl.

Ak srdcová frekvencia klesne na 30-40 úderov za minútu, potom hovoríme o závažnosti patologického procesu. Pacient sa sťažuje na celkovú slabosť, závraty, bolesti srdca a mdloby. So vzácnym tlkotom srdca trpia všetky vnútorné orgány a systémy hladom kyslíkom. Takéto podmienky si vyžadujú zásah špecialistov, pretože môžu spôsobiť zlyhanie srdca. V závažných prípadoch sa pacientovi zobrazuje inštalácia kardiostimulátora na reguláciu srdcovej činnosti.

Volajú?

V prípade pretrvávajúcich porúch srdcového rytmu v kombinácii so srdcovým zlyhaním je potrebné predpísať antiarytmické lieky. V takom prípade sa branci vyšetrujú v súlade s článkom 42 Zoznamu chorôb. Vojenská komisia určuje nasledujúce triedy (FC) vhodnosti pre vojenskú službu pre mladých mužov:

I - normálna fyzická aktivita, ktorá nespôsobuje všeobecnú slabosť. Mladý muž sa nesťažuje na všeobecnú pohodu a dokáže tolerovať rôzne fyzické aktivity.

II - obvyklá fyzická aktivita sprevádzaná nemotivovanou únavou, slabosťou a dýchavičnosťou. Odvedenec sa musí obmedziť vo svojom obvyklom živote. Preto má ten chlap zákonné právo na výnimku z vojenskej služby a na zápis do zálohy s kategóriou „B“.

III - ľahké záťaže vedúce k všeobecnej únave a dýchavičnosti.

IV - vzhľad srdcového zlyhania v pokojnom stave.

Mládež vojenského veku v III. A IV. FC je zaradená do kategórie „D“ a je vydaný vojenský preukaz. V takýchto klinických situáciách dostane branec výnimku z vojenskej služby s diagnózou bradykardia. Z vojenskej služby sú vyňatí aj muži so srdcovými abnormalitami vyžadujúci kardiostimulátor..

Potvrdenie v prijímacej kancelárii: Holter

Za prítomnosti lekárskych dokumentov s rozlíšením kardiológa bude musieť branca v každom prípade prejsť vojenskou komisiou. Spravidla sa dodatočné vyšetrenie vykonáva na základe štátnej lekárskej inštitúcie vybranej vojenským komisariátom..

Kompletný zoznam skúšok obsahuje tieto štúdie:

 • EKG;
 • Holterov monitoring;
 • veloergometria.

Ak chcete zistiť možné príčinné faktory, ktoré spôsobili bradykardiu, vykonajte:

 • všeobecný rozbor krvi;
 • Ultrazvuk štítnej žľazy;
 • Ultrazvuk obličiek a nadobličiek;
 • Ultrazvuk pečene.

Na potvrdenie alebo vylúčenie srdcového zlyhania sa používajú nasledujúce metódy:

 • Echokardiografia;
 • testovanie na bežiacom páse na bežiacom páse;
 • testovanie na základe šesťminútovej chôdze.

Všetky laboratórne testy a inštrumentálne vyšetrovacie metódy sú pre brancu bezplatné. Túto skutočnosť podporuje federálny zákon „O vojenskej službe a vojenskej službe“..

Ak sa zistí patológia, ktorá spôsobila bradykardiu, vykoná sa vyšetrenie týkajúce sa mladého muža pod článkom zodpovedajúcim diagnostikovanej patológii.

Berú ich do armády s diagnózou srdcová bradykardia?

Pri zvažovaní, či sú braní do armády s bradykardiou, je treba chápať, že táto diagnóza znamená zmenu srdcovej frekvencie a nie je indikáciou na prepustenie z armády. Vývoj choroby s určitými príznakmi znamená získanie dočasného oneskorenia nevyhnutnej rehabilitácie tela..

Vplyv bradykardie na zdravie osoby vo vojenskom veku

Zoznam chorôb, ktoré vylučujú vojenskú službu, upravuje článok 81. „Zoznam chorôb“ a zahŕňa kardiovaskulárnu patológiu. Bradykardia (bradyarytmia) je charakterizovaná kontrakciou srdcového rytmu a môže byť dôvodom oneskorenia.

Norma srdcového rytmu (HR) sa považuje za 60–90 úderov za minútu. Takéto ukazovatele zabezpečujú normálne fungovanie obehového systému v tele. S rozvojom patológie rytmus klesá na 40-50 úderov, čo znamená tvorbu stredne ťažkej alebo ťažkej bradykardie.

Progresia ochorenia pri absencii včasnej liečby môže viesť k závažným komplikáciám v tele:

 • Zhoršenie krvného obehu v mozgu;
 • Hladovanie kyslíkom;
 • Strata vedomia, kŕče;
 • Porušenie funkčnosti orgánov a iných životne dôležitých systémov.

Bradykardia má negatívny vplyv na zdravie branca, pretože pri poklese srdcovej frekvencie je potrebné dodržiavať stanovený režim záťaže a odpočinku. Pri závažnom vývoji patológie je fyzická aktivita kontraindikovaná, čo zaisťuje potrebu získať dočasný odpočinok od armády.

Prítomnosť branca bradykardie

Zistenie bradykardie u mladého muža vo vojenskom veku a získanie odkladu alebo prepustenia z armády vo veľkej miere závisí od závažnosti patológie. Choroba je klasifikovaná do 2 typov:

 1. Vrodená bradykardia fyziologického pôvodu, ktorá sa vyskytuje za určitých podmienok (relaxácia tela počas spánku, reakcia na chlad). Za hranicu normy sa považuje zníženie srdcovej frekvencie pri športe, ktoré neovplyvňuje všeobecnú pohodu človeka;
 2. Získaná bradykardia, ku ktorej dochádza na pozadí progresie kardiovaskulárnych a infekčných chorôb (myokarditída, hepatitída, endokarditída, sepsa), toxické otravy, hormonálna nerovnováha a užívanie určitých liekov.

S rozvojom bradykardie sa u pacienta môžu vyvinúť negatívne príznaky v podobe slabosti, závratov, zimnice, zvýšenej únavy, bolesti v oblasti srdca, čo je indikáciou pre odklad vojenskej služby..

Po vykonaní potrebných vyšetrení určia lekári kategóriu fitness pre 4 funkčné triedy:

 1. V prvej triede sa branec cíti dobre a necíti zmeny pri fyzickej námahe, preto je spôsobilý na službu;
 2. Druhá trieda určuje prítomnosť dýchavičnosti a únavy pri vykonávaní fyzických cvičení, preto jej je pridelená kategória „B“ (obmedzené fit);
 3. V tretej triede vedie menšia fyzická aktivita k únave a dýchavičnosti charakterizovanej progresiou patológie. V tomto prípade je priradená kategória „D“;
 4. Nástup slabosti aj v pokoji určuje štvrtú triedu vývoja choroby, v ktorej je mladý človek úplne oslobodený od vojenskej služby.

Ak sa počas vyšetrenia odhalí stredne ťažká bradykardia, môže branec slúžiť v armáde, pretože takýto stav nespôsobuje obavy o jeho zdravie..

Je možné získať odklad?

Závažný priebeh patológie sa určuje ešte pred zložením lekárskej komisie vo vojenskej registračnej a zaraďovacej kancelárii. Ak sa navyše objavia podozrivé príznaky, vyžaduje sa diagnostika a absolvovanie potrebných štúdií.

Diagnóza bradykardie môže byť príčinou vývoja ďalších chorôb v tele:

 • Žalúdočný vred;
 • Neuróza;
 • Vývoj nádorov;
 • Porušenie mozgu;
 • Vegetovaskulárna dystónia.

Úplná výnimka z armády sa udeľuje za prítomnosti syndrómu chorého sínusu a atrioventrikulárneho srdcového bloku, nutnosti inštalácie elektrostimulátora.

Kategória „D“ (získanie dočasnej ochrannej lehoty) je možná v nasledujúcich prípadoch:

 • Vývoj choroby sa spúšťa užívaním liekov. Liečba je založená na podaní lieku a kontrole podráždenia;
 • Porušenie srdcového rytmu sa vyskytlo na pozadí intoxikácie tela, vývoja srdcových patológií. Je pridelené obdobie na zotavenie a následne opätovné preskúmanie.

Ktoré oddelenia sa berú s diagnózou bradykardie?

Pri zaradení do kategórie „A“ (úplná pripravenosť brancu zo zdravotných dôvodov) možno občana zaradiť k vzdušnému útoku, výsadkovým jednotkám, mariňákom.

Prítomnosť srdcových patológií znamená zaradenie do kategórie „B“ (obmedzenie fyzickej aktivity v službe), v ktorej je branca zaradený do týchto divízií:

 • Tankové, raketové jednotky;
 • Vzdušné sily;
 • Ministerstvo vnútra;
 • Delostrelectvo a iné.

Kto rozhoduje o vhodnosti pre službu?

Aby sa vytvorila silná a schopná armáda, musia byť mladí ľudia bez zdravotných problémov registrovaní v armáde, preto sú pri vydávaní lístka priradené príslušné kategórie fitnes..

Pri vojenskej registrácii vo vojenskej registračnej a registračnej kancelárii existuje špeciálna komisia, ktorá skúma výsledky skúšky a rozhoduje o zaradení príslušnej kategórie spôsobilosti..

Vo väčšine prípadov mladí ľudia vo veku 18 rokov vstupujú do školy, preto sa po ukončení štúdia bude vyžadovať opakovaná skúška. Zaradenie do kategórie je založené na článku 81. „Časový plán chorôb“.

Presná diagnóza určuje stav branca a komisia podľa prijatých údajov urobí rozhodnutie, ktoré je založené na štúdiu položiek uvedených v zozname chorôb.

Príprava na absolvovanie prieskumu

Ak chcete byť vyšetrení a získať presnú diagnózu, musíte najskôr vykonať prípravné opatrenia. V takom prípade je potrebné zhromaždiť príslušné dokumenty, ísť včas do nemocnice, podrobiť sa vyšetreniu a liečbe, ak vznikne takáto potreba.

Získanie výnimky z vojenskej služby s negatívnymi príznakmi bradykardie si vyžaduje presnú diagnózu a identifikáciu príčiny patológie, čo môže byť indikáciou na zaradenie kategórie nevhodnosti.

Potvrdenie v prijímacej kancelárii: Holter

Po stanovení diagnózy bradykardie môže vojenská úradná služba určiť ďalšiu štúdiu na vybranom oddelení nemocnice. Na určenie choroby sú predpísané nasledujúce opatrenia:

 • Holterov monitoring;
 • Ergotómia na bicykli;
 • EKG.

Zistenie príčiny vývoja bradykardie znamená vymenovanie týchto štúdií:

 • Všeobecný rozbor krvi;
 • Ultrazvuk obličiek, pečene, štítnej žľazy.

Vylúčenie srdcových patológií sa vykonáva pomocou nasledujúcich techník:

 • Echock;
 • Testovanie so šesťminútovou chôdzou;
 • Testovanie na bežiacom páse.

Všetky vyšetrenia sa vykonávajú bezplatne v súlade so zákonom „O brannej povinnosti a vojenskej službe“..

Výnimočné prípady

Výskyt akýchkoľvek chorôb počas prechodu lekárskej komisie vo vojenskom úrade pre registráciu a zaradenie znamená vznik výnimočných situácií, keď patológia nie je uvedená v zozname vyššie, ale navyše je to indikácia na získanie dočasného oneskorenia.

Takýmto príkladom je diagnóza sínusovej bradykardie, pretože táto choroba môže byť príčinou závažnejších patológií vyžadujúcich zaradenie do kategórie „C“, „D“ alebo „D“. Ak sa vyskytnú nejaké kontroverzné problémy, proti rozhodnutiu vojenského úradu registrácie a zaradenia je možné sa odvolať na súde.

Berú do armády s bradykardiou v Bieloruskej republike??

Diagnóza bradykardie počas pôsobenia v armáde v Bieloruskej republike je tiež relatívnym konceptom na získanie dočasného odkladu. Veľa závisí od dôvodu, ktorý spôsobil pokles srdcovej frekvencie..

Stanovenie presnej diagnózy sa vykonáva pri absolvovaní úplného vyšetrenia a identifikácii všetkých znakov patológie. Ak sa s progresiou ochorenia všeobecná symptomatológia výrazne zhorší, potom môže komisia prideliť dočasný odpočinok alebo úplnú výnimku z armády.

Recenzie

Recenzie o prítomnosti bradykardie a súčasnej službe v armáde majú rôzne odpovede, pretože zaradenie kategórie s takouto diagnózou závisí úplne od individuálnych okolností každého jednotlivého prípadu..

Keď som prešiel okolo lekárskej komisie, diagnostikovali mi stredne ťažkú ​​bradykardiu. Zároveň som slúžil v armáde a nevyskytli sa žiadne negatívne príznaky. Takže je to naozaj všetko individuálne.

Jevgenij, Murmansk

Mal som aj diagnózu bradykardia, takže mi dali dočasnú oddych na zotavenie. Po opätovnom preskúmaní bol povolaný do armády a rok bez akýchkoľvek následkov slúžil vo výsadkových silách..

Berú do armády so srdcovou bradykardiou?

Poruchy v práci kardiovaskulárneho systému si vyžadujú najopatrnejšie zváženie pri vstupe do armády. Nie je žiadnym tajomstvom, že vojaci prechádzajú špeciálnym výcvikom, ktorý zahŕňa výcvik tela na vytrvalosť a silu. A to si vyžaduje dobré fyzické zdravie. Takéto ochorenie ako bradykardia je jednou z najkomplexnejších srdcových patológií u mladšej generácie. Srdce je zodpovedné za nasýtenie celého tela kyslíkom, a ak to nezvládne, začne takzvané hladovanie a bunky všetkých tkanív začnú odumierať. Pri zvýšenej fyzickej námahe môže bradykardia spôsobiť vážne problémy vrátane smrti..

Otázka, či berú do armády so srdcovou bradykardiou, znepokojuje mnohých brancov týmto ochorením. Mnohí veria, že dôkaz o tejto srdcovej chybe je jednoduchý spôsob, ako sa vyhnúť vojenskej službe. V skutočnosti, bez ohľadu na osobný záujem, musí byť táto patológia liečená s náležitou vážnosťou a ak sa vyskytne problém, musíte si obhájiť právo na správne riešenie, ktoré sa nestane hrozbou pre zdravie a život..

Dôležité! Pri výskyte akejkoľvek choroby kardiovaskulárneho systému je potrebné poskytnúť maximálne informácie o anamnéze návrhovej komisie vo forme výsledkov vyšetrení, lekárskych záznamov, záverov počas obdobia exacerbácií.

Vlastnosti choroby

Nie je možné vyčleniť jednoznačnú odpoveď na nadchádzajúce rozhodnutie vojenského zaradenia. Takáto diagnóza ako bradykardia má veľa znakov a konečná pridelená kategória úplne závisí od jednotlivých charakteristík vývoja ochorenia. Bradykardia sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, môže mať špecifické príznaky alebo sa nemusí vôbec cítiť. Táto patológia môže byť buď vrodená, alebo získaná. Kritériá hodnotenia choroby sú podrobne uvedené v zozname chorôb. Týmto ustanovením sa vždy riadi lekárska komisia pri vojenskom úrade pre registráciu a zaradenie, pretože ide o normatívny dokument schválený zákonom. Na základe Harmonogramu sa vytvára rozdelenie regrútov medzi schválené kategórie.

Samodiagnostika „bradykardie“ sa stanoví s potvrdenou srdcovou frekvenciou 55 úderov za minútu alebo menej. V takom prípade sa rozhodne až po komplexnom preskúmaní..

Prítomnosť posudzovanej patológie je sprevádzaná nasledujúcimi charakteristickými príznakmi, ktoré sú trvalé alebo periodické:

 • závraty, záchvaty zakalených očí;
 • neustála nevoľnosť, slabosť;
 • vysoká únava;
 • boľavé alebo kŕčové bolesti na hrudníku;
 • poklesy tlaku;
 • záchvaty potenia;
 • nízka koncentrácia pozornosti;
 • krátkodobé zhoršenie zraku;
 • mdloby, zmätok.

Takýto zoznam je možné doplniť o jednotlivé prejavy za určitých podmienok zvýšenej fyzickej aktivity na tele alebo pod vplyvom rôznych faktorov prostredia (chlad, teplo atď.).

Najväčší negatívny vplyv sa pozoruje na mozog. Pomalý krvný obeh vyvoláva stav hypoxie, ktorý spôsobuje poruchy všeobecnej funkčnosti tela.

Zaujímavé! Pri spomalenom rytme myokardu sa samostatná klasifikácia podľa konkrétnej choroby nerobí. To sa považuje za jeden z prejavov bežnej srdcovej chyby..

Príčiny výskytu a vývoja

Vývoj komplexnej liečby a jednotlivých pravidiel úplne závisí od štúdia príčin výskytu srdcovej patológie. Sínusová bradykardia srdca, známa mnohým, sa môže vyskytnúť z mnohých dôvodov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie o otázke, či sú prijaté do armády s identifikovanou chorobou.

Medzi študované najpresnejšie príčiny vzniku srdcovej chyby patria:

 • vrodená modifikácia myokardu;
 • chronické autonómne dysfunkcie, neurózy;
 • prenesený infarkt myokardu;
 • slabé svalové štruktúry komôr;
 • súčasná alebo predchádzajúca sepsa, hepatitída, akútne infekčné choroby;
 • užívanie stimulantov pri športovaní;
 • dlhodobé užívanie množstva liekov.

Pravidelná fyzická aktivita môže tiež spôsobiť zmeny vo svalových štruktúrach srdca..

Berú do armády srdcovú bradykardiu - pravidlá rozhodovania

Existuje veľa príbehov o tak strašnej inštitúcii, ako je vojenský úrad, ktorý hovorí o svojvôle a strašnom postoji k regrútom. Ale stojí za to podrobnejšie zvážiť niektoré aspekty fungovania komisie. Masívny nábor regrútov bude nielen nerozumný, ale aj úplne zbytočný. Slabá armáda, ktorá nie je schopná splniť jednotné požiadavky, nie je nikomu k ničomu. Chlapi s vážnymi zdravotnými problémami navyše riskujú život aj na štandardnom tréningu a neustále sledovanie lekárom je nemožné. Aby nasledujúca výzva zodpovedala požiadavkám absolvovaného školenia, bola zostavená celá komisia rôznych odborníkov. Každý z lekárov vykoná dôkladnú analýzu každého brancu, vytvorí si písomné stanovisko s odôvodnením svojho rozhodnutia. Môžete tak komplexne analyzovať telo a robiť správne rozhodnutia v kolegiálnom formáte.

Každý z členov komisie podrobne skúma všetky informácie uvedené na konkrétnom brancovi, pričom zohľadňuje sťažnosti na súčasný stav, ako aj predtým potvrdené vyšetrenia a terapiu komplexných chorôb. Ak nie je možné prijať jednomyseľné rozhodnutie počas prvej pasáže, vydá sa návrh na ďalšie preskúmanie a dátum konečného rozhodnutia sa posúva. Napríklad existujú určité príznaky, sú sťažnosti odvedenca a neexistuje potvrdenie o liečbe alebo vyšetreniach skôr. Zaradenie akejkoľvek kategórie je nemožné z dôvodu nedostatku argumentov a dôkazov o správnosti zvolenej kategórie.

Harmonogram chorôb, ktorý je hlavným súborom rozhodovacích pravidiel, v zriedkavých prípadoch nie je schopný urobiť správny záver z dôvodu neštandardného problému brancu. V takýchto prípadoch je predpísaná komplexná diagnóza, po ktorej nasleduje nápravná terapia. V takom prípade sa vydá odklad, kým sa stav nestabilizuje. Po uplynutí lehoty sa vykoná druhá analýza a urobí sa konečné rozhodnutie.

Pre získanie aktuálnej kategórie zodpovedajúcej skutočnému fyzickému stavu musia mladí muži vo vojenskom veku jednoducho uložiť absolútne všetky dokumenty o prekonaných chorobách a záveroch vykonaných vyšetrení. Slabé príznaky a stabilizovaný stav v čase zloženia komisie bez prítomnosti balíka dokumentov môžu slúžiť ako dôvod na zaradenie kategórie A alebo B namiesto C alebo D.

Pozor! Bradykardia môže pôsobiť ako prirodzený normálny stav tela, ako príznak vážnejšieho patologického procesu alebo ako samostatná choroba. Iba skúsený odborník po podrobnej diagnostike môže urobiť správny záver.

Berú slúžiť do armády so srdcovou bradykardiou

Vždy bezplatná právna pomoc:

Choroby spojené s dysfunkciou srdca sa tradične považujú za najťažšie, pretože na diagnostiku a liečbu je potrebné špeciálne vybavenie. Niet divu, že srdce dostalo druhé meno, čo naznačuje dôležitosť tohto orgánu. Bez práce tohto zvláštneho motora je skutočne nemožné nasýtiť telo kyslíkom, čo je nevyhnutné pre život všetkých buniek. Ak je osobe diagnostikované porušenie srdcového rytmu, potom táto patológia v prvom rade povedie k hladovaniu kyslíkom so všetkými následnými následkami.

Relevantnosť otázok, ktoré prijímajú uchádzači, sú skúsenými právnikmi, na vysokej úrovni bez ohľadu na motiváciu. Tieto otázky sa nevenujú ani tak organizácii brannej povinnosti, ako skôr prístupu k armáde v prípade výskytu konkrétnej choroby. Určitá časť chlapov, ktorým hrozí predvolanie, sa už rozhodla bojovať za možnosť nejsť do armády a keďže v súvislosti s touto chorobou vidia jedinú možnú legálnu možnosť, často prejavujú záujem o svoju šancu získať predčasný vojenský preukaz.

Otázky môžu vyvstávať bez veľkej motivácie. Väčšina kontingentu odvedencov je ľahostajná k osudu stať sa príslušníkmi armády. Sú si dobre vedomí, že toto je ich povinnosť, ktorú si musí splniť. Ale takmer každý chce zároveň poznať niektoré nuansy v práci návrhovej rady.

Ďalšia časť povolaných chlapov skutočne trpí prítomnosťou choroby. Je pre nich dôležité vedieť, či môžu získať výnimku z armády. Ale nie sú motivovaní elementárnou neochotou slúžiť. Je len známe, že niektoré choroby vo vojenskej službe môžu spôsobiť negatívne komplikácie, preto sa pred takýmto výsledkom snažia chrániť..

Kto rozhoduje o vhodnosti služby

Po vypočutí príbehov skúsených ľudí, ktorí hovoria, že vojenský úrad pre registráciu a zaradenie takmer násilím zatiahne odovzdávanie detí do služby, si mladý muž vo veku 18 rokov vytvorí predstavu o odvodovom procese ako spontánne rozhodnutie, kde vládne svojvôľa vojenského komisára. Aby sme prelomili tieto predsudky, povieme vám niečo o postupe pri výbere kontingentu, ktorý doplní rady ozbrojených síl v Rusku..

Bolo by hlúpe veriť, že naša armáda zo všeobecného odvodu zosilnie. Aj keď zvážime túto otázku z hľadiska záujmov štátu, mali by byť aktívni iba tí muži, u ktorých sa nezistilo, že by mali nejaké vážne zdravotné problémy. A preto je potrebné vykonať vysoko kvalitné lekárske vyšetrenie a so zapojením odborníkov z iného profilu.

Pri registrácii na vojenskom registračnom a zaradovacom úrade na primárnu registráciu sa vytvára vojenská komisia, ktorá sa oboznámi s výsledkami skúšky a mladému mužovi vopred pridelí kategóriu spôsobilosti. Pomerne nízke percento všetkých brancov pôjde do služby vo veku 18 rokov, pretože chlap chce zvyčajne získať vzdelanie. V tejto súvislosti sa dá očakávať, že bude opätovne preskúmaný. Je to rozumné, pretože počas tréningu sa zdravotný stav môže zhoršovať alebo naopak zlepšovať..

Odborníci, ktorí sa vyšetrenia zúčastňujú, sa riadia jedným dokumentom pre všetkých - zoznamom chorôb. Eliminuje nedostatok objektivity pri hodnotení zdravia a umožňuje vám ustanoviť určité štandardy týkajúce sa schopnosti slúžiť, vyradiť z evidencie alebo udeliť predĺženie. Samotný harmonogram je uvedený vo forme súboru článkov popisujúcich rôzne choroby.

Vzhľadom na to, že rovnaké ochorenie sa môže prejaviť v rôznej miere, má pacient odlišný postoj k urgentnej službe. Preto je každý článok rozdelený na body a pre každý takýto bod sa odporúča kategória vhodnosti. Teraz, keď vie, ako sú regulované kroky špecialistov, môže každý mladý muž nezávisle určiť pravdepodobnosť jeho prepustenia z osudu armády.

Výnimočné situácie

Určite stále nenájdete odpoveď na uvedenú otázku: „Berú do armády s bradykardiou?“ Naším cieľom je nielen dať jednoznačnú odpoveď, ale aj čo najkompletnejšie pokryť všetky kontroverzné problémy, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou vzniknú pri návšteve vojenského úradu registrácie a zaradenia. Bohužiaľ, nie všetko je také jednoznačné, ako je napísané v rozvrhu. Pri diagnostike okrajových indikátorov vyvstávajú ostré otázky. To znamená, že konečné rozhodnutie urobia lekári po ďalšom výskume..

Niektoré choroby úplne chýbajú v zozname harmonogramu, napriek tomu sa pre ne bez problémov udeľujú výnimky. S diagnózou, ktorá jednoznačne spadá do kategórie „B“ alebo „D“, sú mladí muži vyslaní do armády. Tento paradox je potrebné zvážiť. Na úvod si vezmime ako príklad chorobu - sínusovú bradykardiu. Mnoho odborníkov odpovie, že keďže takáto diagnóza nie je uvedená v článkoch harmonogramu, bude prijatá do armády..

S takými drastickými predpoveďami by sme sa neponáhľali. Faktom je, že samotná bradykardia skutočne nevedie k vzniku požadovanej kategórie, ale táto choroba môže byť výsledkom ďalších vážnejších funkčných zmien v tele, podľa ktorých bude mladík vyšetrený a prepustený z vojenskej služby, a existuje veľa takýchto príkladov. Pokiaľ ide o odvod s chorobou zo zoznamu, ide o porušenie zákona a svoj prípad budete musieť obhájiť súdnou cestou.

Keď je možné si oddýchnuť pri bradykardii

Bradykardia je definovaná ako pokles srdcovej frekvencie. V závislosti od ukazovateľov sa rozlišuje niekoľko stupňov. Existuje názor, že ak je počet kontrakcií nižší ako 40 za minútu, je potrebné vyhľadať pomoc od lekára, pretože môže byť potrebné stimulovať srdce. Viac informácií o tomto ochorení nájdete v lekárskych príručkách. Zaväzujeme sa pokryť informácie o možnosti slúžiť v armáde..

V niektorých prípadoch je bradykardia prirodzeným režimom, do ktorého vstupuje samotné telo. Takže trénovaní ľudia, ktorí sa profesionálne venujú športu, často zaznamenávajú pokles rytmu na určené parametre v pokoji, a zároveň poznamenávajú, že im nehrozia žiadne nepríjemnosti a ostatné systémy tela fungujú v normálnom režime. Záhada spočíva v tom, že telo nezávisle reguluje prácu srdca a núti ho akoby „odpočívať“ bez fyzickej námahy. Tento prípad bradykardie sa považuje za bezpečný a na zasadnutí návrhovej komisie ukáže, že mladík je zdravý a fyzicky pripravený na armádu.

Prípad bradykardie, ktorá nesúvisí so športom, sa interpretuje úplne inak. Jedným z dôvodov môže byť sedavý životný štýl. Ale potom je táto choroba iba následkom. Podľa samotnej diagnózy nie je oneskorenie ani výnimka, odporúča sa však navštíviť lekára. Iste existuje vážnejší dôvod na získanie vojenského preukazu.

Tu uvádzame iba niektoré z chorôb, ktoré vyvolávajú výskyt porúch srdcového rytmu.

 • Poškodenie mozgu v dôsledku traumy alebo vývoja nádoru.
 • Choroby vegetatívno-cievneho systému.
 • Neuróza.
 • Žalúdočný vred.
 • Nízka priechodnosť krčnej tepny.

Príprava na prieskum

Aj v najjednoznačnejších situáciách by si mal mladý muž vopred robiť starosti s prepustením z armády. Prejavuje sa to v zbierke listinných dôkazov o prítomnosti choroby. To znamená, že je potrebné zaznamenať návštevu nemocnice a opakovanú liečbu a v prípade porúch srdcového rytmu sa nemožno spoliehať na odborníkov komisie. Preto musíte vynaložiť určité množstvo času a úsilia, aby ste dosiahli aj najmenší výsledok..

Okamžite poznamenávame, že nestojí za to odkazovať na túto chorobu, len aby ste dostali kategóriu "B". Naše rady sú vhodnejšie pre tých, ktorí skutočne trpia príznakmi bradykardie. Ak pocítite dýchavičnosť alebo bolesť na hrudníku, okamžite vyhľadajte diagnózu. Diagnózu „bradykardie“ navyše nemožno zastaviť. Uistite sa, že sú identifikované príčiny narušenia rytmu, musia sa zaznamenať všetky údaje. Potom sa s najväčšou pravdepodobnosťou budete môcť tejto služby zbaviť, ale už pod iným článkom.

Bradykardia a armáda

Mám bradykardiu,

Čo môžem urobiť, aby som si oddýchol od armády?

„Je vojenská služba nebezpečná pre bradykardiu?“

„Aké metódy zaručujú správnu diagnózu?“

„Pri bradykardii, môžeš dostať meškanie?“

Vyradenie z práce s poruchou srdcového rytmu je dosť ťažké, napriek tomu takáto možnosť existuje. Teraz sa pokúsime zistiť, či bude mladý muž prijatý do armády s diagnózou „bradykardia“, alebo bude vyňatý z brannej povinnosti.

Pomalý srdcový rytmus nie je niečo nadprirodzené, aby bol mladý muž oslobodený od povolania do armády. Existujú však prípady, keď je bradykardia spôsobená poškodením srdcového svalu. A to zase odkazuje na článok 42 v zozname chorôb. V tomto prípade bude pozorované srdcové zlyhanie, ktoré si bude vyžadovať špeciálnu terapiu - antiarytmickú.

Iba v takom prípade je možné vydať vojenský preukaz. Celkovo existujú 4 stupne takejto bradykardie. A všetci neprijímajú zamestnancov. Aj prvý stupeň zaručuje kategóriu „B“.

Je to pochopiteľné. Je ovplyvnený srdcový sval a najmenšie cvičenie spôsobí dýchavičnosť. Aj na samom začiatku. Čo môžeme povedať o 4.

Armáda tiež nesvieti pre tých, ktorí potrebujú transplantáciu elektrokardiostimulátora.

Ak sa bradykardia nijako neprejavuje, nevyžaduje to zmeny v živote. Toto bude koncept kategórie platnosti. Mierna až stredne ťažká bradykardia mladého muža z armády nezbaví..

Aj keď si branec musí vziať so sebou všetky dokumenty potvrdzujúce prítomnosť patológie. Stále bude mať naplánované druhé vyšetrenie. Tu je potrebné mať na pamäti, že mladý muž si nevyberá, kam bude vyšetrený. Miesto si vyberie samotná náborová kancelária.

Boli prípady, keď mali lekári dostatok poznámok od kardiológa, ktoré priniesol branec so sebou. Stalo sa ale aj to, že lekári kategoricky odmietli nahliadnuť do záznamov kardiológa. Niekedy sa kvôli tomu stanovujú nesprávne diagnózy..

Mali by ste teda paralelne prejsť nezávislou lekárskou komisiou a potom porovnať indikácie. Ďalej sa uvidí - súhlasiť s rozhodnutím vojenskej lekárskej komisie alebo sa odvolať.

Potvrdenie diagnózy nebude iba na prístrojoch, branca sa bude musieť tiež zapotiť. Test chôdze bude s najväčšou pravdepodobnosťou naplánovaný. To znamená, že čas bude pridelený chôdzi, počas ktorej sa zaznamenajú všetky zmeny srdcového rytmu..

ECHO bude tiež povinným postupom. Ak všetky testy naznačujú, že branec trpí srdcovým zlyhaním spôsobeným poškodením srdcového svalu, bude mladý muž oslobodený od brannej povinnosti..

Normálnym indikátorom pre priemerného človeka bude srdcová frekvencia 60-80 úderov za minútu. Čokoľvek nižšie je bradykardia, vyššie je tachykardia.

Nezabudnite, že srdcový sval sa dá trénovať tak, aby nízka srdcová frekvencia bola normou. Z tohto dôvodu je niektorým športovcom diagnostikovaná bradykardia..

Zistilo sa, že iba bradykardia spôsobená poškodením srdcového svalu môže mladému človeku zaručiť výnimku zo služby bez ohľadu na stupeň.

Ak bradykardia nijakým spôsobom neovplyvní zdravie mladého muža, bude odvedený do armády s kategóriou „B“ a pôjde slúžiť.

Mladý človek musí tiež presne zistiť, čo spôsobilo bradykardiu, preto je potrebné navštíviť kardiológa na klinike v mieste bydliska. Iba v takom prípade bude mať mladík čo najväčšiu istotu, že sa ho nesnažia oklamať a nelegálnym spôsobom povolať do armády..

Pochybujete o svojej diagnóze alebo rozhodnutí o IHC? Vojenskí právnici sú pripravení brániť vaše záujmy pred súdom a bezplatne poskytovať potrebné rady. Kontaktujte nás!

Môžu vziať do armády s bradykardiou: služba a milosť

Bradykardia, odhalená počas lekárskeho vyšetrenia, je patológia vyjadrená znížením srdcovej frekvencie, sama o sebe armádu nezbavuje. Môže to však byť dôvod na oneskorenie. Existuje niekoľko typov arytmií, ktoré môžu zhoršiť zdravie branca. Ale ak je vaše zdravie pri bradykardii dobré, službe sa nedá vyhnúť.

Ako bradykardia ovplyvňuje zdravie branca

Zoznam chorôb pre „biely lístok“ je pravidelne aktualizovaný vojenským vedením krajiny. Medzi nimi sú srdcové choroby, ktoré sprevádzajú príznak ako bradykardia (bradyarytmia) spojená so znížením srdcovej frekvencie. Stáva sa z nej lekársky odklon od armády?

Srdcová frekvencia (HR) sa pohybuje od 60 do 90 úderov za minútu. Táto norma je kľúčom k normálnemu prekrveniu všetkých orgánov. Pri bradykardii sa rytmus mení. Ak je nižší ako 60-50 úderov, medicína ho klasifikuje ako miernu patológiu, od 50 do 40 - stredná bradyarytmia, menej ako 40 úderov - ťažká.

Znateľný pokles srdcovej frekvencie je plný rôznych následkov na zdraví potenciálneho brancu. Závažná bradyarytmia vedie k:

 • zhoršenie prívodu krvi do mozgu;
 • hladovanie kyslíkom;
 • strata vedomia, kŕče;
 • dysfunkcia orgánov a systémov tela.

Bradykardia ovplyvňuje zdravie mladého muža. Pri miernej až strednej forme je potrebné dodržiavať režim práce a odpočinku. Pri srdcovom rytme menej ako 40 úderov za minútu sú silné fyzické aktivity a traumatické situácie kontraindikované, čo už naznačuje možné odloženie zo strany armády.

Odvedenec s bradykardiou

Ak bol brancovi diagnostikovaná bradykardia, závisí to, či bude prijatý do zamestnania, od príčiny a možných následkov choroby, ako aj od toho, či je choroba patologická alebo je variantom normy. Existujú dva typy bradyarytmie:

 1. Vrodené. Fyziologická bradykardia. Vyskytuje sa na pozadí úplného zdravia. Toto je variant normy, reakcia na chlad alebo relaxácia tela počas spánku. Športová bradyarytmia sa považuje za normálnu a vyskytuje sa u ľudí s dobrou fyzickou zdatnosťou. Pokojový srdcový rytmus môže klesnúť na kriticky nízke hodnoty, bez toho, aby ho sprevádzalo zhoršenie blahobytu.
 2. Získané. Bradyarytmia patologická, je dôsledkom iných chorôb: srdca, infekčných chorôb (myokarditída, endokarditída, hepatitída, sepsa atď.), Rovnako ako otravy, hormonálne poruchy, užívanie liekov.

Pri bradykardii sa môžu objaviť príznaky, ktoré narúšajú aktívny životný štýl a pôsobenie v armáde: slabosť a závraty, zimnica, únava, bolesť v srdci.

Po vykonaní potrebného výskumu určia lekári kategóriu fitnes pre štyri funkčné triedy.

 1. Na 1 FC potenciálny branca nepociťuje počas fyzickej aktivity žiadne nepohodlie ani únavu. Dobré pre služby.
 2. Trieda 2, v ktorej pri bežných cvičeniach mladý muž zažíva únavu, dýchavičnosť, posiela brancu do rezervy, pričom udeľuje kategóriu „B“ - obmedzené fit.
 3. Aj ľahké zaťaženie vedie pri 3 FK k silnej únave. Odvedenec dostane vojenské identifikačné číslo kategórie „D“.
 4. To isté platí pre mladých mužov so zlyhaním srdca 4. stupňa. Slabosť nastáva aj v stave úplného odpočinku. Mladý muž je úplne oslobodený od vojenskej služby.

Ak sa pri bradykardii nenájdu žiadne sprievodné ochorenia, branca môže bezpečne ísť slúžiť. Stredná bradyarytmia nemá vplyv na činnosť mládeže a nevyžaduje si úpravu životného štýlu.

Je možné získať odklad?

Ťažkú formu bradykardie si zvyčajne všimne a sleduje lekár ešte predtým, ako branec prejde na lekársku prehliadku. Ale ak má potenciálny vojak iba podozrenie, že je chorý, mali by sa vyhľadať ďalšie testy. Pri prvých príznakoch patológie (bolesť na hrudníku, dýchavičnosť) je dôležité podstúpiť diagnostiku a získať potvrdenie od kardiológa o prítomnosti bradykardie.

Poruchy srdcového rytmu môžu byť spôsobené chorobami, ako sú:

 • neuróza;
 • žalúdočný vred;
 • poškodenie mozgu a nádory;
 • vegetatívna dystónia.

Mladí muži, ktorých bradykardia je vyvolaná syndrómom chorého sínusu a atrioventrikulárnym srdcovým blokom, majú 100% šancu na vylúčenie zo služby. Oslobodené od služby, aj keď srdcová anomália vyžaduje implantáciu kardiostimulátora.

Odvedenec s bradykardiou dostane výzvu z vojenskej služby (kategória „D“) v niekoľkých prípadoch:

 1. Ak je vývoj patológie vyvolaný liekom (farmakologická bradykardia). Liečba zahŕňa korekciu režimu alebo úplné odstránenie stimulu.
 2. Ak je srdcová aktivita narušená v dôsledku intoxikácie, srdcových alebo nekardiálnych patológií. Pacient musí podstúpiť terapiu, počas ktorej by mala nastať remisia. Je pridelené opätovné vyšetrenie.

Aká by mala byť presná diagnóza arytmie, ktorá vám umožní získať odklad od armády? O tom vám povie špecialista. Pozrite si video podrobne:

Ktoré jednotky budú brať s bradykardiou

Na základe povahy vyvíjajúcej sa choroby je vyslaný branca, aby slúžil určitým jednotkám. Kde - závisí od zavedenej kategórie platnosti.

Ak lekári nezistili dôvody na obmedzenia, mladý muž je úplne zdravý a patológia nezasahuje do jeho normálneho života, bude mu pridelená kategória A1 a odoslaný, aby slúžil u mariňákov, výsadkových alebo výsadkových síl.

Najčastejšie srdcová patológia poskytuje kategóriu „B“. Predpokladá sa, že takýto branca musí znížiť záťaž, ale za podmienky, že srdcová frekvencia je vždy znížená. Čím menej obmedzení pre zdravie, tým menej ich je v armáde. Mladý muž bude prijatý k takým jednotkám, ako sú:

 • nádrž;
 • raketa;
 • Vzdušné sily;
 • delostrelectvo;
 • Ministerstvo vnútra atď..

Užitočná informácia

To, ako dlho sa budúcemu vojakovi poskytne odklad, závisí od závažnosti patológie. Kategória „G“ - dočasne nevhodná - sa pripisuje na obdobie najmenej 6 mesiacov, to znamená od konceptu do konceptu. Počas tejto doby môžete podstúpiť liečbu bradyarytmie, ktorá zahŕňa užívanie liekov. Pacientovi sú predpísané lieky na stabilizáciu srdcovej frekvencie:

 • Izadrin;
 • Atropín;
 • Eufylín;
 • Kofeín atď..

V takom prípade musí pacient užívať lieky určené na liečbu základného ochorenia, ktoré sa stalo hlavnou príčinou arytmie. V niektorých prípadoch je terapia krátkodobá (lieky sa používajú pri záchvate bradykardie), ale je možné ich predpísať dlhodobo. Potom budete musieť znovu absolvovať lekársku prehliadku a potvrdiť, že choroba vám neumožňuje ísť do služby až do nasledujúceho hovoru.

Je nemožné dať jednoznačnú odpoveď na otázku: „Berú do armády s bradykardiou?“ Vyriešenie situácie v prospech brancu (tj poskytnutie „bieleho lístka“) závisí od mnohých faktorov. Nepriamo sa bradyarytmia stáva príčinou oneskorenia, ak sú za tým ďalšie choroby, a ako nezávislá patológia zriedka spôsobuje oneskorenie.

Pre Viac Informácií O Cukrovke