Berú do armády so srdcovou arytmiou?

Problémy so srdcom sa môžu prejaviť poruchami rytmu, zníženou alebo zvýšenou srdcovou frekvenciou. Preto je vhodnosť mladého muža vo vojenskom veku na výkon vojenskej služby určená typom arytmie, jej závažnosťou a sprievodnými chorobami..

Vo väčšine prípadov berú vojenskí odborníci srdcové choroby vážne. Keď je rytmus narušený, občania sú často vyňatí z brania do armády. V takom prípade musíte poznať podrobnosti získania odkladu a vojenskej karty v prípade prerušeného rytmu.

Druhy arytmií

Ľudské srdce je porovnateľné s výkonnou prečerpávacou stanicou, ktorá pumpuje krv a dodáva vnútorným orgánom a systémom živiny a kyslík. Hlavnú funkciu preberá myokard, pri kontrakcii odoberá určitý objem krvi a prerozdeľuje ju pozdĺž hlavných ciev. Myokard pracuje autonómne s určitou frekvenciou - 60-80 úderov za minútu. Normálne by medzi jednotlivými kontrakciami mali byť rovnaké medzery..

Akonáhle je sínusový uzol vyslaný nervovým impulzom (z pravej predsiene), začne sa sťahovať srdcový sval. Ale srdcové zlyhanie a poruchy srdcového rytmu sa považujú za arytmie..

V súčasnosti existuje niekoľko typov srdcových arytmií:

Výrazný sínus

Problém spočíva v sínusovom uzle, ktorý nie je schopný strieľať správne impulzy. Pri častej generácii dochádza k tachykardii a zriedkavo je sprevádzaná bradykardiou.

Predsieňový

Prechod impulznej vlny zo sínusového uzla a cez systém predsieňového vedenia s prechodom do myokardu môže zablúdiť na predsieňovú úroveň, čo spôsobuje patologicky zmenené impulzy.

Komorové

V systéme komorového vedenia sa vytvárajú patologicky zmenené impulzy. Na rozdiel od predsiene priamo ovplyvňujú srdcové vlákna..

Paroxysmálny

Ak sa impulz na ceste z predsiene do komôr stretne s blokom, môže to úplne deaktivovať systém vedenia impulzných vĺn. V takýchto situáciách budú poruchy rytmu kontrakcií trvalé..

Vo väčšine prípadov vedie takáto srdcová patológia k vážnym následkom. S pomalým vývojom ochorenia človek zaznamená zvýšenú únavu pri obvyklej fyzickej aktivite..

Arytmický stav negatívne ovplyvňuje krvný obeh, čo prispieva k únave v dôsledku hladovania orgánov a tkanív kyslíkom. Takéto stavy sa môžu objaviť aj u zjavne zdravých ľudí..

Príčiny

Medzi hlavné príčiny arytmií patria:

 • vyčerpávajúce fyzické preťaženie;
 • stresové situácie;
 • nedostatok draslíka, vápnika a horčíka;
 • všeobecná intoxikácia na pozadí závislostí - zneužívanie alkoholu, drog alebo fajčenia;
 • vrodené srdcové anomálie;
 • endokrinné poruchy.

U mladých mužov vo vekovej skupine 18-25 rokov sa arytmické stavy považujú za bežné. Ale bez paroxysmu srdcové poruchy neslúžia ako výnimka pre mužov z hovoru..

Ako dokázať diagnózu vojenskému úradu registrácie a zaradenia?

O vhodnosti branca rozhoduje vojenská komisia, ktorá upozorňuje na jeho schopnosť znášať maximálnu fyzickú aktivitu. Preto sú mladým mužom s chronickou formou srdcovej arytmie a diagnostikovanými nekardiálnymi chorobami podľa článku 42 Zoznamu chorôb priradené kategórie „G“, „B“ alebo „D“..

Konečný verdikt pre mladého muža so sínusovou arytmiou je vydaný po určení druhu arytmického stavu. Po posúdení závažnosti stavu, s prihliadnutím na frekvenciu výskytu arytmie, jej stupeň a prítomnosť znakov srdcového zlyhania, sa pravidelne predpisujú antiarytmické lieky..

Ak má branca trvalú formu patologického stavu s nízkou alebo vysokou srdcovou frekvenciou, je mu pridelená kategória „D“. Na posúdenie funkčnosti myokardu sa používajú záťažové testy - test na bežiacom páse a šesťminútová chôdza. Okrem toho je povinná kontrola kontraktilnej funkcie srdcového svalu pomocou EchoCG.

V prípade srdcových arytmií vždy existuje riziko vážnych komplikácií s prirodzeným prechodom do ťažkých klinických foriem:

 • paroxysmálna tachykardia;
 • primárny prolaps;
 • kardiosklerotická lézia;
 • extrasystoly ventrikulárneho pôvodu;
 • Adams-Stokes-Morgagniho syndróm;
 • syndróm slabosti kardiostimulátora.

Ak sa takéto podmienky vyskytnú u mladého muža, potom má možnosť vyslobodiť sa z armády. Okrem toho je potrebné liečiť chorobu, a nie čakať na rozvoj myokarditídy, tromboembolizmu, infarktu myokardu alebo kardiosklerózy. Po vykonaní lekárskych opatrení sa môžete rekvalifikovať do kategórie „B“. Potom sa branca stane vojnovým.

Odvodná komisia po dôkladnom preskúmaní vydá stanovisko, na základe ktorého udelí odklad, úplne vyňatý zo služby alebo vyzývajúci k službe. Predsedom komisie je kardiológ.

Komplexné vyšetrenie na tieto choroby obsahuje nasledujúce položky:

 • elektrokardiografia v pokojnom a rozrušenom stave;
 • základné analýzy;
 • záťažové testy a testy.

V prípade potreby sa vykonáva denné monitorovanie pomocou Holtera, ktoré umožňuje vyhodnotiť srdcovú aktivitu za 24 hodín. Na základe získaných výsledkov vojenská komisia prijíma kolegiálne rozhodnutie, berúc do úvahy závery niekoľkých špecialistov..

Je potrebné poznamenať, že pri podrobnom vyšetrení môžu byť potrebné všetky lekárske záznamy zo zdravotnej dokumentácie pacienta, ktorá sa nachádza v poliklinike v mieste bydliska. Ak branca nemá lekársku dokumentáciu potvrdzujúcu skutočnosť arytmie, potom nemusí vojenská odborná komisia poruchu srdcového rytmu zistiť. A menšie zmeny na kardiograme možno vysvetliť charakteristickým vzrušením pred hovorom.

Navyše s miernou srdcovou arytmiou a absenciou ďalších patológií možno brannú službu uznať za vhodnú pre armádu..

Problémy so srdcom a arytmie

Arytmia môže zhoršiť ďalšie srdcové choroby. Väčšina závažných foriem srdcových chorôb si vyžaduje osobitnú pozornosť odborníkov. Preto, aby sa odstránili problémy so srdcom, je potrebné, aby pacient dostal účinnú liečbu. Hlavné dôvody úplného odvolania mladého muža z vojenských povinností sú:

 • akútna forma srdcového zlyhania;
 • reumatoidné stavy;
 • chronické srdcové choroby;
 • funkčné poruchy systému vedenia impulzov;
 • prolaps bikuspidálnej chlopne;
 • anomálie vo vývoji rôznych častí srdca;
 • nefunkčné srdcové poruchy.

Všetky tieto srdcové choroby sú často spojené so sínusovými arytmiami. Preto môže služba spôsobiť nenapraviteľnú ujmu na zdraví branca. Hlavné dôvody, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie celkového stavu pacienta, môžu byť:

 • fyzické cvičenie;
 • stresové situácie;
 • prísny denný režim, nedostatok spánku a odpočinku;
 • nevyvážená strava

Ak je brancovi diagnostikovaná arytmia, potom vojenská komisia nedostane jednoznačnú odpoveď o vojenskej službe. Najskôr je potrebné zistiť závažnosť porúch srdcového rytmu a vyšetriť mladého muža na somatickú patológiu, čo môže slúžiť aj ako zámienka na odklad alebo oslobodenie od vojenskej služby..

Berú do armády so srdcovou arytmiou?

Vyššie vzdelanie:

Saratovská štátna lekárska univerzita V A. Razumovský (SSMU, médiá)

Úroveň vzdelania - špecialista

Ďalšie vzdelávanie:

„Núdzová kardiológia“

1990 - Ryazanský lekársky ústav pomenovaný po akademikovi I.P. Pavlova

Srdcová arytmia a sprievodné porušenia v poradí kontrakcií srdcového svalu nesú vážne nebezpečenstvo a rozširujú sa nielen na starších ľudí, ale aj na mladých ľudí vrátane osôb vo vojenskom veku. Závažnosť priebehu ochorenia a jeho typ ovplyvní, či je mladý muž s podobnou patológiou prijatý do služby alebo sa stane nevhodným pre armádu. Na dôkladné preskúmanie branca a prijatie správneho rozhodnutia robia lekári veľa výskumov.

Uskutočnené prieskumy

Komisia lekárov, ktorá vyšetruje brancu, má súbor pravidiel, podľa ktorých chlapcov dôkladne vyšetruje. Existuje tiež množstvo chorôb, ktoré sú schválené legislatívou Ruskej federácie, v dôsledku čoho mladý muž nie je schopný vykonávať vojenskú službu..

Choroby orgánov kardiovaskulárneho systému si osobitne vyžadujú pozornosť lekárskej rady, pretože takéto patológie môžu človeku vážne ublížiť bez určitého spôsobu života, nehovoriac o službe. Ale medzi takýmito chorobami sú také, ktoré nepredstavujú vážne nebezpečenstvo..

Pri absolvovaní lekárskej komisie absolvuje mladý muž 7 lekárov, medzi ktorými nie sú žiadni úzki špecialisti, napríklad kardiológ. Muž bude za ním odoslaný, ak sa zistia nejaké odchýlky v dôsledku všeobecných vyšetrení. Ak špecialisti širokej triedy nenájdu žiadne odchýlky, potom je automaticky prijatý na vojenskú službu.

Pre presnejšie vyšetrenie jeho vlastného zdravia je lepšie, aby branec prešiel odborníkmi vopred a sám. Je to tak kvôli skutočnosti, že lekári vojenskej komisie majú záujem o väčší počet vojakov, a preto nevykonávajú dostatočne dôkladné vyšetrenia. Každý, bez výnimky, by mal prejsť kardiológom, pretože choroba ako arytmia sa nemusí vždy prejaviť.

Účinok arytmie na vojenskú službu

Berú do armády s arytmiou? Odpoveď závisí od priebehu ochorenia a jeho formy. Mnoho patológií kardiovaskulárneho systému je dosť vážnym problémom a môže byť nebezpečné v prípade veľkej záťaže na fyzickom stave človeka. Existujú aj také typy arytmií, ktoré nepredstavujú potenciálnu hrozbu pre zdravie mladého muža a nie sú kontraindikáciou pre ďalšiu službu..

Prijímajú ich do armády sínusová arytmia? Táto forma ochorenia spravidla nie je dôvodom na odklad vojenskej služby. Choroba sa môže vyvinúť u mladého človeka už v detstve. Takéto patológie zvyčajne prechádzajú dospievaním, ak dieťa športuje a má neustále fyzické námahy na tele. Ak si mladý muž zachová patológiu v čase, keď je odoslaný do armády, nie sú pre neho stanovené žiadne zdržania. Armáda zabezpečí brancovi každodennú fyzickú aktivitu, ktorá mu bude iba prospešná a posilní srdcový sval.

Ale v prípade, že sínusová arytmia je komplikáciou alebo príznakom iného, ​​závažnejšieho ochorenia srdca a krvných ciev, potom je v takejto situácii vojenská služba pre brancov zakázaná. Medzi také choroby. Ktoré vedú k arytmiám, by som rád poznamenal:

 • Zástava srdca;
 • Ischémia;
 • Reumatizmus srdca;
 • Vegetovaskulárna dystónia;
 • Srdcové chyby inej povahy;
 • Kardioskleróza.

Nebezpečné typy arytmií pre vojenskú službu

S EKG u mladého muža možno identifikovať nasledujúce typy arytmií, ktoré sú pre neho nebezpečné:

 1. Paroxysmálna tachykardia s predsieňovým flutterom a fibriláciou predsiení;
 2. Útoky Adams-Stokes-Morgagni;
 3. Niektoré formy predčasných úderov komôr;
 4. Syndróm slabého sínusu.

Berú do armády s nebezpečnou srdcovou arytmiou? Pri diagnostikovaní uvedených typov arytmií je človek úplne nespôsobilý na vojenskú službu. Takéto patológie srdca si nevyžadujú iba vážne liečenie, ale v niektorých prípadoch sú indikáciou chirurgického zákroku. Lekárska komisia je v každom prípade povinná po vykonaní EKG, na ktorom boli zistené odchýlky, zaslať brancu na ošetrenie kardiológovi.

Nadmerná fyzická aktivita, stres, nevyvážená strava a ťažký denný režim môžu negatívne vplývať na mladého muža, ktorý trpí srdcovými arytmiami, ktoré sú nebezpečné pre jeho zdravie. V prípade, že sa zistia nepodstatné zmeny srdcového rytmu a nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo, branca vykoná vojenskú službu bez zdržania a obmedzenia fyzickej činnosti. Na dôkladnejšie vyšetrenie je lepšie navštíviť kardiológa, najmä ak máte pochybnosti o zdraví svojho srdca.

Arytmia a armáda

Arytmia a armáda

Akékoľvek poruchy vedenia a srdcového rytmu sa v živote človeka môžu ťažko objaviť a výrazne zhoršiť pohodu a dokonca spôsobiť smrť. Mnoho faktorov môže ovplyvniť výskyt arytmie (zobrazené na obrázku). Aká kategória vhodnosti v prípade porušenia srdcového rytmu sa bude uplatňovať, a pri arytmii, či sa vôbec dostanú do armády, budeme v tomto článku uvažovať podrobnejšie. Na internete sú výňatky z harmonogramu chorôb, ale veľa nováčikov má záujem o jednoznačnú odpoveď ešte predtým, ako prejdú návrhovou komisiou. Zvážte túto otázku podrobne pre každý typ arytmie.

Berú do armády s tachykardiou?

Lekárska príručka nám môže pomôcť pri určovaní odpovede, či berú do armády s tachykardiou. Existuje niekoľko typov porúch rytmu podľa zdroja: predsieňové, atrioventrikulárne, komorové. Sínusová tachykardia je u brancov pomerne častá. Toto je správny sínusový rytmus, ale rýchlejší od 90 do 130 úderov za minútu. Je to spôsobené z mnohých dôvodov, od prírodných po patologické:

 • fyzická aktivita;
 • horúčka, anémia;
 • tyreotoxikóza;
 • vegetatívne-vaskulárna dystónia;
 • myokarditída;
 • zástava srdca;
 • lieky.

Ak má branec v lekárskej karte záznam „sínusová tachykardia“, potom sa s najväčšou pravdepodobnosťou musí pripraviť na vojenskú službu. Vo všeobecnosti sa sínusová tachykardia môže vyskytnúť iba u brancov, ktorí nie sú dostatočne fyzicky aktívni, mali v školských rokoch výnimku z hodiny telesnej výchovy a vedú sedavý životný štýl. Kvôli zriedkavej fyzickej námahe alebo nedostatočnému fyzickému vývoju v dospievaní sú srdcové svaly trochu vyvinuté a odvedenec s nárastom aktívnej práce pociťuje nepohodlie z rýchleho srdcového rytmu. Táto podmienka nie je známkou zhoršenia zdravotného stavu, preto vám Schéma choroby umožňuje prevoz do armády so sínusovou tachykardiou za predpokladu, že neexistujú vylučujúce faktory inej povahy..

Harmonogram chorôb nezohľadňuje sínusovú tachykardiu ako základ pre výnimku z armády, ale lekár odvedenca ho môže nasmerovať na výskum príčin arytmie. Ak sa zistí choroba sprevádzaná arytmiou, potom na vyšetrenie vojenská lekárska komisia zváži diagnózu podľa iného, ​​konkrétneho článku Rozpisu chorôb.

Berú bradykardiu do armády??

Podobná situácia nastáva pri sínusovej bradykardii (charakterizovaná poklesom srdcového rytmu menej ako 60 za minútu). Zníženie frekvencie nemusí byť nevyhnutne príznakom vývoja patológie. Niektoré lieky môžu spôsobiť bradykardiu a v iných prípadoch je potrebné skontrolovať štítnu žľazu a stav srdca a sympatického nervového systému..

Plán choroby nepripúšťa nijaké zhovievavosť pre brancov, ak majú znížený srdcový rytmus, pretože bradykardia nie je vo všeobecnosti nebezpečná. Ak chcete získať výnimku z armády so sínusovou bradykardiou, musíte sa podrobiť ďalšej zdravotnej prehliadke. Porušenie frekvencie rytmu môže byť príznakom širokého spektra srdcových chorôb. Ochorenie môžu vyvolať aj nádory a poranenia mozgu, infekčná meningitída, vysoký intrakraniálny tlak, hypotyreóza, mozgový edém, chrípka, hepatitída, žalúdočné vredy a dvanástnikové vredy, niektoré nádory atď. Tieto choroby môžu obmedziť schopnosť armády prejsť na odvod. Pre mladého muža je nesmierne dôležité zistiť príčinu arytmie, pretože od toho nakoniec závisí rozhodnutie návrhovej komisie. Pre objasnenie musíte kontaktovať svojho osobného lekára.

Odvedenec môže zistiť, či sínusová arytmia umožňuje armáde uniknúť, ešte pred absolvovaním vyšetrenia. Fitness pre armádu s arytmiou je možné nájsť až po úplnom vyšetrení tela, pretože Sínusová arytmia sama osebe nie je antikoncepčnou diagnózou. Sínusová arytmia so znížením alebo zvýšením frekvencie rytmu sa dá považovať iba za príznak iného ochorenia. Z pohľadu vojenskej ponorky nie je sínusová tachykardia alebo bradyarytmia dôvodom na prerušenie služby, ale uvažuje sa o arytmiách, ktoré vedú k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu..

Berú do armády s extrasystolom??

Predpokladá sa, že je to najbežnejší typ arytmie. Extrasystol je charakterizovaný zvýšeným automatizáciou jednotlivých častí myokardu (predčasné kontrakcie srdca). Je to spôsobené impulzom excitácie, ku ktorému dochádza v ohnisku heterotopického automatizmu. Existuje niekoľko druhov extrasystoly, v závislosti od reakcie predsiení. Predtým, ako dáme presnú odpoveď, či ich v armáde odvezú extrasystolom, je potrebné naštudovať si vyšetrovaciu metódu s touto chorobou. Klasifikácia je znázornená na obrázku.

Jasnosť prejavov príznakov bude individuálna. Typickými príznakmi extrasystoly sú pocit búšenia srdca, nepravidelný rytmus, silné chvenie na hrudníku atď. Ľudia môžu tiež pociťovať návaly horúčavy, dýchavičnosť, slabosť, úzkosť a nepohodlie. Ak je ochorenie intenzívne, môžu mať vnútorné orgány nedostatok kyslíka, najmä zníženie koronárneho, cerebrálneho a renálneho krvného obehu. Extrasystol môže vyvolať závraty, mdloby a záchvaty angíny.

Podľa Zoznamu chorôb článku 42 sú z armády s pridelením kategórie „D“ vyňatí branci, ktorí podľa vyššie uvedenej klasifikácie majú stupeň komorovej extrasystoly podľa Laun-Wolfovej gradácie III-V. Túto diagnózu môže urobiť iba kardiológ po podrobnom vyšetrení fungovania srdca. Armáda s jasnými znakmi extrasystoly sa neberie kvôli náhlym prejavom komplikácií, zástave srdca.

Aká arytmia srdca sa do armády neberie?

Budeme sa riadiť oficiálnym dokumentom - Rozpis chorôb, článok 42, odsek „a“ alebo „b“, podľa ktorého môžu lekári VVK prideliť brancovi kategóriu spôsobilosti na výkon služby „D“ alebo „B“.

Na potvrdenie srdcového zlyhania funkčnej triedy 1 alebo 2 musí branec mať na rukách výsledky diagnostiky: echokardiografia, bicyklová ergometria, test na bežiacom páse, test v trvaní 6 minút. Analýza diagnostických výsledkov lekárom by sa mala vo všeobecnosti stať základom pre prepustenie z armády s prejavmi arytmie. Ak to zhrnieme, môžeme povedať, že je celkom bezpečné slúžiť v armáde s miernou arytmiou, ale pri vysokom stupni srdcového zlyhania, pretrvávajúcich arytmií a srdcového zlyhania v armáde je služba kontraindikovaná..

Ak lekári odvedenca nediagnostikujú srdcové zlyhanie v žiadnej z tried, ale existuje jedna z vyššie uvedených chorôb, potom sa vyšetrenie uskutoční podľa článku 42 ods. „C“ - priradí sa kategória vhodnosti „B“, v tomto prípade odvedenec v čase mieru zavolal do služby. V takom prípade môžete získať vojenský zdravotný preukaz a pokojne pokračovať v práci a dostať potrebnú liečbu..

Brankár by si to mal pamätať poruchy srdcového rytmu môžu byť spôsobené množstvom ďalších chorôb (zobrazené na obrázku), mali by ste vyhľadať pomoc. Arytmia vo všeobecnosti nie je kontraindikáciou tvrdej vojenskej služby, ale môže byť dôvodom na zistenie závažného ochorenia. Dnes môžete online položiť otázku našim lekárom a právnikom, poslať výsledky lekárskej diagnostiky, rozhovor je bezplatný a nezaväzuje vás k ničomu. Budete schopní objasniť otázku týkajúcu sa arytmií a iných porúch srdca.

Kardiológ, ktorý lieči arytmie, zisťuje nielen príčiny arytmií. Hľadanie príčiny je dôležité z hľadiska zavedenia adekvátneho liečebného režimu a vylúčenia arytmie ako príznaku závažnejšieho ochorenia (napríklad myokarditída alebo málo manifestná forma hypertyreózy). Kardiológ tiež určuje závažnosť poklesu krvného obehu, závažnosť nedostatku krvi v orgánoch a systémoch tela. Musí sa skontrolovať možnosť progresie arytmie na fibriláciu predsiení alebo skupinový ventrikulárny extrasystol, pri ktorých existuje riziko úplnej zástavy srdca..

Sú prevezení do armády s diagnózou srdcová arytmia?

Pri zvažovaní, či sú braní do armády so srdcovými arytmiami, veľa závisí od presnosti diagnózy a stupňa ochorenia. Táto patológia spôsobuje porušenie kontrakcií myokardu, čo môže mať vážny vplyv na mužské telo, a mala by upozorniť návrhovú radu vojenského zaradenia..

Či berú službu v prítomnosti arytmie?

Pridelenie kategórie nevhodnosti na diagnostiku arytmie si vyžaduje presnú diagnózu a určenie typu ochorenia, pretože patológia má určitú klasifikáciu.

Pri vyšetrovaní brancu sa venuje pozornosť nasledujúcim aspektom:

 • Údaje, ktoré sú uvedené v lekárskej karte, aby sa vylúčilo vynechanie negatívnych príznakov lekárom;
 • Vedenie elektrokardiogramu;
 • Implementácia EKG pomocou špeciálnych simulátorov v pokoji a pri fyzickej aktivite;
 • Presná diagnóza sa stanoví po obdržaní všetkých výsledkov výskumu a konzultácii s ďalšími odborníkmi..

Pri exacerbácii ochorenia môže byť brancovi udelená dočasná odkladná platba (od 6 do 12 mesiacov). Ak po uplynutí času negatívne príznaky ustúpia, je možné priradiť inú kategóriu vhodnosti.

V ktorých jednotkách môžem slúžiť so srdcovými arytmiami 1. stupňa?

Z identifikácie diagnózy arytmie vyplýva zaradenie vhodných kategórií vhodnosti („B“, „C“), v závislosti od progresívnych príznakov ochorenia musia branci slúžiť v týchto jednotkách:

 • Kategória „B“ (spôsobilosť na službu s určitými obmedzeniami). Odvedenec môže slúžiť v strážnej službe, riadiť auto, robiť výpočty rakiet alebo zbraní, opravovať techniku ​​v železničných jednotkách;
 • Kategória „B“ (obmedzená platnosť). V takom prípade je branec prepustený z vojenskej služby a je pridelený k záložným jednotkám s výzvou na vojenský výcvik. V prípade nepriateľstva je možné ho privolať v poradí 2. kola a má právo podrobiť sa druhej lekárskej prehliadke..

Sínusová arytmia a armáda

Možnosť slúžiť v armáde s diagnózou sínusovej arytmie je určená typom progresie ochorenia. Pojmy ako táto patológia a armáda môžu byť celkom kompatibilné, ak porušenia nemajú organické príčiny pôvodu..

Výnimkou je výskyt neustálych záchvatov spomaleného alebo zvýšeného srdcového rytmu vo výraznej forme. Táto podmienka si vyžaduje osobitnú kontrolu a monitorovanie, preto je kontraindikáciou pre vojenskú službu..

Dýchacia arytmia a armáda

Respiračná arytmia je diagnóza, ktorá sa často vyskytuje v správach po elektrokardiograme. Srdcová frekvencia môže kolísať, čo nie je závažné hodnotenie zdravotného postihnutia.

Mladí ľudia s touto diagnózou najčastejšie dostávajú kategóriu „B“ (spôsobilosť na službu s určitými obmedzeniami). V tomto prípade by príznaky tejto choroby mali mať patologický charakter..

Fibrilácia predsiení a armáda

Koncepcia fibrilácie predsiení naznačuje prítomnosť nebezpečných patológií, pri ktorých je branec oprávnený na zaradenie do kategórie „D“:

 • Paroxysmálna tachykardia s flutterom predsiení a fibriláciou predsiení;
 • Vzhľad útokov Adams-Stokes-Morgagni;
 • Samostatné formy komorových predčasných úderov;
 • Syndróm slabého sínusu.

Vyššie uvedené diagnózy si vyžadujú vážne ošetrenie a chirurgický zákrok. Odvedencovi sa preto ukazuje dočasný odklad s ďalšou kontrolou choroby v dynamike.

Sínusová bradykardia a armáda

Fenomén bradykardie nespôsobuje obavy o zdravie človeka, ale zároveň môže byť komplikáciou iných závažných chorôb vyvíjajúcich sa v tele. Najčastejšie je táto patológia syndrómom slabého sínusového uzla..

Zoznam ďalších chorôb, ktoré spôsobujú bradykardiu:

 • Onkologické patológie;
 • Poškodenie mozgu;
 • Žalúdočný alebo dvanástnikový vred;
 • Porušenie štítnej žľazy.

Priradenie kategórie nevhodnosti sa vykonáva s takými prejavmi, ako je atrioventrikulárny blok prvého stupňa, úplná blokáda jednej nohy zväzku Jeho.

Vojenská služba a prolaps mitrálnej chlopne

Diagnóza patológie spočíva v prepustení z armády, ak sa zistia nasledujúce prejavy:

 • Prolaps mitrálnej chlopne v kombinácii so srdcovými chorobami;
 • Definícia dilatovanej, hypertrofickej a konstrikčnej kardiomyopatie;
 • Prítomnosť infekčnej endokarditídy;
 • Diagnóza rozsiahlej perikardiálnej vyhladenia.

Ovplyvňuje arytmia vojenskú službu??

Mnohých zaujíma otázka, ako silno ovplyvňuje arytmia prechod na službu v armáde. Drobné zmeny v práci kardiovaskulárneho systému neposkytujú zodpovedajúcu kategóriu nevhodnosti.

Zároveň si vývoj závažných patológií, ktorý je podrobnejšie rozobraný vyššie v článku, vyžaduje povinné prepustenie z armády, pretože choroby sa zhoršujú so zvýšenou fyzickou námahou alebo emocionálnym preťažením, čo môže viesť k nezvratným procesom v tele..

Aké rozhodnutie urobí návrhová komisia pri diagnostikovaní arytmie??

Pri rozhodovaní o kategórii vhodnosti pre armádu pri diagnostikovanej arytmii by sa komisia mala opierať o predložené dôvody zmeny srdcovej frekvencie. Najčastejšie sa vyskytuje sínusová arytmia.

Pri takejto diagnóze nie je vojenská služba kontraindikovaná (výnimkou je potreba chirurgického zákroku alebo potenciálne zdravotné riziko). V niektorých prípadoch má fyzická zdatnosť priaznivý vplyv na telo pri výskyte arytmií.

Aké typy arytmií sa do armády neberú?

Arytmia môže naznačovať vážne ochorenie tela. Keď sa zistia tieto patológie, komisia priradí kategóriu „D“ (úplné vyňatie z armády):

 • Prolaps mitrálnej chlopne;
 • Ischémia srdca;
 • Zástava srdca;
 • Neuróza, srdcové choroby;
 • Ťažká obezita.

Prítomnosť takýchto chorôb znamená kompletné vyšetrenie a predpísanú liečbu. Ak je to potrebné, vykoná sa opakované vyšetrenie na kontrolu dynamiky patológie.

Recenzie

Recenzie o prítomnosti arytmie a službe v armáde majú rôzne názory, pretože priradenie príslušnej kategórie fitnes závisí od diagnózy a príčiny zmeny srdcového rytmu..

Na mojom kardiograme sa prejavila mierna arytmia, ale lekár uviedol, že sa ho netreba báť. Na komisii vo vojenskej registračnej a registračnej kancelárii pridelili kategóriu „B“. Teraz čakám na predvolanie na vojenskú službu..

Igor, Stavropol

A keď mi urobili kardiogram, diagnostikovali mi prolaps mitrálnej chlopne a okamžite som ho poslal do nemocnice, aby som chorobu potvrdil a predpísal liečbu. Vojenský registračný a vojenský úrad vydal dočasný odklad, potom je však potrebné úplné prepustenie.

Alexander, Rostov na Done

Berú do armády s arytmiou

8 minút Autor: Elena Pavlova Elena Ivanova 15

 • Čo je arytmia a kedy je nebezpečná
 • Keď sa arytmia neberie do armády
 • Aké choroby sa prejavuje?
 • Aké ďalšie kategórie môže získať pracovník s arytmiou?
 • Vlastnosti prieskumu
 • Ďalšie informácie
 • Podobné videá

Samotná arytmia je diagnóza, ktorá nepredstavuje priamu hrozbu pre ľudský život. Nejde o nezávislú patológiu, ale iba o stav, ktorý môže sprevádzať určité choroby srdca a krvných ciev. Alebo majú fyziologickú povahu a vznikajú na základe vonkajších faktorov, napríklad silných emócií alebo fyzickej námahy.

Nemožno jednoznačne odpovedať, či sú braní do armády so srdcovými arytmiami. Na zistenie, či je branná služba spôsobilá na výkon služby, bude potrebné dôkladné preskúmanie. Ak sa potvrdí, že arytmia je príznakom vážneho srdcového alebo cievneho ochorenia, chlapa do armády nevezmú. Na základe akých patológií je arytmia dôvodom na vyradenie z vojenskej služby, prečo, ako je nebezpečná a ako jej predchádzať, rozhodne lekárska rada vojenského úradu registrácie a zaradenia - podrobnejšie nižšie.

Pre referenciu: arytmia je častým javom, možno ju pozorovať v každom veku, vrátane raného detstva. Pohlavie nemá vplyv na výskyt arytmií. V medicíne sa rozlišuje viac ako tucet druhov nerovnomerného srdcového rytmu, nie všetky sú priamym dôvodom na vyňatie z vojenskej služby. Ale každá z foriem môže spôsobiť zhoršenie zdravia za sútoku nepriaznivých okolností..

Čo je arytmia a kedy je nebezpečná

Podľa právnych predpisov platných v roku 2020 podliehajú brannej povinnosti všetci muži, ktorí dosiahli vek 18 rokov. Existuje však niekoľko určitých podmienok, za ktorých nemožno mladého muža povolať do povinnej služby. Hlavnými dôvodmi vylúčenia z brannej povinnosti sú zdravotné podmienky.

Každý človek musí často čeliť sínusovej arytmii. Arytmia je porušením kontrakcií srdcového svalu, nerovnomerným srdcovým rytmom. Stačí sa obávať, nosiť ťažkú ​​tašku, rýchlo stúpať po schodoch, aby ste spôsobili arytmiu.

Lekári z komisie vojenského úradu registrácie a zaradenia to dokonale chápu: arytmia je zistená u dvoch z troch brancov. To však neznamená, že všetkým nebude pozastavená povinná služba. Najskôr lekár určite pošle mladých mužov s arytmiou na komplexné vyšetrenie a až po vypracovaní úplnej anamnézy urobí záver o vhodnosti na vojenskú službu.

Arytmia nie je dôvodom na paniku, ale nie je to nevinný jav, ktorý treba ignorovať. Najmä ak sa rozhoduje o tom, či je možné slúžiť mladému človeku. Za rytmus kontrakcií srdcového svalu je zodpovedný takzvaný sínusový uzol..

Ak sú jeho funkcie narušené, srdce sa začne sťahovať buď rýchlejšie, ako je obvyklé (diagnostikuje sa tachykardia), alebo naopak, zriedka a nerovnomerne (tento stav sa nazýva bradykardia). Akýkoľvek druh arytmie nie je absolútnou kontraindikáciou pre vojenskú službu..

Pri rozhodovaní sa zohľadňuje niekoľko faktorov:

 • ako často sa vyskytuje arytmia;
 • pod vplyvom akých faktorov;
 • čo je hlavnou príčinou arytmie;
 • prítomnosť ďalších patológií u mladého muža.

Zároveň sa arytmia spôsobená vzrušením pred absolvovaním lekárskej komisie, a nie patológiou, môže súčasne stať predchodcom srdcového infarktu, ak sa predisponujúce faktory zhodujú..

Keď sa arytmia neberie do armády

Arytmia môže spôsobiť lekárske vylúčenie z povinnej služby, ak je jedným zo znakov takýchto srdcových patológií:

 • Paroxysmálna tachykardia.
 • Ťažký ventrikulárny extrasystol.
 • Syndróm oslabeného sínusu.
 • Fibrilácia predsiení.

Posledná uvedená je považovaná za zvlášť nebezpečnú a zákernú. Všetky tieto patológie sú charakterizované záchvatmi, ktoré sa prejavujú prudkým zhoršením pohody pacienta. Bez neodkladnej lekárskej starostlivosti sa môže vyvinúť infarkt myokardu a môže dôjsť k smrti. Z tohto dôvodu je branec na svojej karte označený ako „nespôsobilý“.

Tento stav je možné zmeniť na „vhodne obmedzený“ v prípade, že sa záchvaty stanú menej častými, menej výraznými a celkový stav pacienta je uspokojivý. Diagnóza „arytmia“ nie je konečným lekárskym stiahnutím z vojenskej služby. Muž musí podstúpiť vyšetrenie a potvrdiť ho každých pár rokov.

Ak sa zistia zlepšenia, stav „neoprávnené“ sa zmení. To znamená, že časom musíte za určitých okolností, dokonca aj po počiatočnom pozastavení služby v dôsledku arytmie, nakoniec ísť slúžiť.

Aké choroby sa prejavuje?

Samotná arytmia sa teda nikdy nevyskytuje. Je dôležité ustanoviť chorobu, proti ktorej sa vyvíja. Závisí od základnej choroby, či bude branec prijatý do armády alebo nie. Odvedenec dostane „biely“ lístok, ak sa po vyšetrení potvrdia tieto diagnózy:

 • Reumatická horúčka (Sokolsky-Buyoova choroba) v kombinácii so srdcovým zlyhaním. S touto chorobou sa svalové tkanivo zapáli, čo znižuje ich kontraktilné funkcie a zhoršuje sa krvný obeh. V dôsledku toho sa vyskytujú časté a dlhotrvajúce záchvaty arytmie, počas ktorých pacient potrebuje lekársky dohľad..
 • Akútne zlyhanie srdca s ťažkou arytmiou.
 • Dysfunkcie prevodového systému srdca v ťažkej forme.
 • Získané alebo vrodené srdcové chyby.
 • Neúplné uzavretie mitrálnej chlopne - prolaps.
 • Kardioskleróza je mimoriadne nebezpečný patologický proces, pri ktorom je svalové tkanivo srdca nahradené spojivom.
 • Ischémia srdca v pokročilom štádiu.
 • Arteriálna hypertenzia v tretej fáze.

Akákoľvek z vymenovaných patológií je základom pre priradenie kategórie „D“ („Biela plachta“) mladému človeku.

Aké ďalšie kategórie môže získať pracovník s arytmiou?

Ak počiatočné vyšetrenie preukáže, že stav branca trpiaceho arytmiou nie je kritický, môže mu byť pridelený status „G“ alebo „B“. Stav „G“ znamená, že mladého muža nemožno prijať, kým nepodstúpi nevyhnutné vyšetrenie a v prípade potreby pohotovostné ošetrenie. Potom sa jeho vhodnosť na vojenskú službu znova preskúma. To znamená, že tento stav poskytuje iba dočasné pozastavenie služby, nie však úplné pozastavenie.

Stav „B“ neposkytuje ochrannú lehotu. Mladý muž bude povolaný, ale bude slúžiť iba v čase mieru a bude v pozícií vzadu, v šetrných podmienkach. Ak sa zdravotný stav mladého muža zmení k horšiemu, môže jeho stav skontrolovať lekárska komisia..

Vlastnosti prieskumu

Ak má mladý človek vrodené alebo získané srdcové chyby, iné poruchy kardiovaskulárneho systému, je to obvykle uvedené v jeho zdravotnej dokumentácii. Členom lekárskej komisie samozrejme takéto záznamy nebudú chýbať, pretože hovoríme o vážnom zdravotnom probléme, extrémny fyzický a psychický stres môže stav mladého človeka zhoršiť..

Aká je obtiažnosť? Lekárska komisia pre brancov nezahŕňa kardiológa. Všetci mladí ľudia sa striedajú pri vyšetrovaní týmito úzkymi a všeobecnými špecialistami:

 • terapeut,
 • zubár,
 • optometrista,
 • otolaryngológ,
 • chirurg,
 • neuropatológ,
 • psychiater.

Ale na zozname nie je žiadny kardiológ. Prejdú ním iba tí mladí ľudia, ktorým predtým diagnostikovali problémy so srdcom. Zvyšok je zvyčajne prijatý do služby bez dodatočného vyšetrenia, ak na to nie je zjavný dôvod. Búšenie srdca v dôsledku vzrušenia v tomto prípade nie je dôvodom na odoslanie kardiológovi.

Stalo sa, že naši branci sa vo väčšine prípadov vyhýbajú vojenskej službe. A vojenský registračný a registračný úrad má preto záujem prijať čo najviac mladých ľudí. Preto lekárska komisia skúma mladých mužov nie tak dôkladne, pričom sa spolieha na skutočnosť, že závažné patológie by boli známe už dlho, a ak sú odchýlky zanedbateľné, potom nehrozí.

Napriek tomu sa môže stať, že mladý človek má patológiu srdca a krvných ciev, ale priebeh je stále skrytý. A dá sa to zistiť iba špeciálnym dôkladným vyšetrením. Čo robiť v tomto prípade, ako zabrániť odoslaniu do služby, kde sa významne zvyšuje riziko exacerbácie a útoku?

Zvyčajne sa problémy so srdcom dajú tak či onak pocítiť. Príznaky, ktoré by mali mladých ľudí v dospelom veku znepokojiť:

 • časté alebo pravidelné búšenie srdca bez zjavného dôvodu;
 • nerovnomerný tlkot srdca, blednutie pulzu počas cvičenia alebo vzrušenia;
 • dýchavičnosť;
 • bledosť;
 • bolesť za hrudnou kosťou, niekedy vyžarujúca do ruky a pod lopatku;
 • úzkosť, panika.

Aj keď sa zistí iba jeden z uvedených príznakov, ak sa vyskytne len občas, je lepšie hrať na istotu a podrobiť sa vyšetreniu kardiológa. Na začiatok lekár napíše odporúčanie na klinické rozbory moču a krvi a EKG. Po získaní výsledkov bude možné posúdiť, či existujú dôvody na ďalšie diagnostické postupy.

Užitočná rada: výsledky súkromného vyšetrenia kardiológa, príznaky a sťažnosti sa musia zaznamenať do zdravotnej dokumentácie. Vezú ju so sebou do kancelárie vojenskej registrácie a zaradenia k lekárskej komisii pre brancov a ukážu ju terapeutovi. Na základe záznamov je mladý muž poslaný na vyšetrenie k nezávislému kardiológovi. Potom komisia rozhodne o prepustení mladého človeka z nútenej služby alebo o pridelení jeho postavenia.

Ďalšie informácie

Sínusová arytmia je dnes u mladých mužov bežná. Spravidla sa vyvíja v detstve, čo je spôsobené poruchami vo vývoji nervového systému, práci srdcového svalu. Ak je srdcový sval oslabený od narodenia a dieťa je sedavé, nehýbe sa dostatočne, v dospievaní bude mať sínusovú arytmiu.

Ak je dieťa aktívne, zdravé, tento jav zvyčajne zmizne do veku brannej povinnosti. Ale s prihliadnutím na skutočnosť, že deti dnes trávia viac času mobilnými pomôckami, zriedka sú vonku, nešportujú a nemajú rady aktívne hry v prírode, prípady sínusovej arytmie u mladých ľudí sú čoraz častejšie..

Nemali by ste byť radi, že sa takto môžete vyhnúť vojenskej službe. Áno, na jednej strane sínusová arytmia významne neovplyvňuje kvalitu života, umožňuje vám študovať, pracovať a odpočívať, plne komunikovať s rovesníkmi a budovať osobný život. Ale v skutočnosti akýkoľvek typ arytmie predstavuje potenciálnu hrozbu pre zdravie a dokonca aj pre život človeka. Uhýbať sa vojenskej službe sa neoplatí riskovať.

Preto je lepšie monitorovať funkčnosť srdca od detstva, dodávať jeho svalom rovnakú záťaž ako všetkým ostatným. Prax ukazuje, že pri stabilnom zaťažení a tréningu príznaky sínusovej arytmie u v podstate zdravých, ale fyzicky oslabených, nevyvinutých mladých mužov zmiznú.

Je iná vec, ak je arytmia iba jedným z mnohých príznakov inej choroby. Ischemická choroba, diabetes mellitus, vegetatívno-vaskulárna dystónia, neurózy rôznej povahy a povahy pôvodu, endokarditída a myokarditída, bronchiálna astma alebo dokonca žalúdočné vredy - všetky tieto patológie sú život ohrozujúce..

Úplne obmedzujú schopnosť pacienta slúžiť v armáde, ak postupujú vo výraznej, ťažkej forme. Ak sú prejavy nevýznamné a nekonzistentné, mladý muž je prijatý na vojenskú službu, ale za osobitných podmienok (status „B“, „C“ alebo „D“).

Arytmia nie je choroba, ale stav pri akejkoľvek chorobe, keď dochádza k nerovnomerným kontrakciám srdcového svalu. Arytmia môže byť fyziologická alebo patologická. V druhom prípade je potrebné zistiť, ktorá patológia je príčinou arytmie, na základe ktorej sa zistí, či je mladý muž vhodný na službu v armáde alebo nie.

„Biela plachta“ sa vydáva iba pre ťažké srdcové choroby sprevádzané arytmiou. V iných prípadoch dostane mladý človek odklad alebo schôdzku, aby slúžil v šetriacich podmienkach.

Hlavná výhoda arytmie: neberú do armády!

U brancov je najbežnejšie jedno z najbežnejších ochorení kardiovaskulárneho systému na svete - arytmia. Poruchy srdcového rytmu môžu byť asymptomatické a môžu spôsobiť rozvoj závažných patológií. Bude povolaný do armády s arytmiou alebo nie, závisí od špecifík a stupňa problému. Každý jednotlivý prípad sa musí posudzovať individuálne, berúc do úvahy sprievodné faktory choroby.

Kategórie vojenskej zdatnosti

Existuje 5 hlavných kategórií fitnes pre služby.

KategóriaPopis
„A“Odvedenec je vhodný na to, aby bol vyslaný na službu v akýchkoľvek jednotkách bez obmedzenia.
„B“Odvedenec je vhodný na odoslanie do služby s obmedzeniami.
„AT“Občan je v čase mieru oslobodený od prievanu. Bude pripísané na sklad.
„G“Odklad (6 mesiacov - 1 rok) na lekárske vyšetrenia alebo ošetrenie.
„D“Občan do výzvy nepatrí.

Vojenský preukaz sa vydáva občanom, ktorým boli pridelené kategórie „B“ a „D“. Je potrebné poznamenať, že od zrušenia lekárskej prehliadky nie je potrebné v budúcnosti potvrdzovať a preinštalovať vaše vojenské postihnutie..

Odvedenci, ktorí sú uznaní za vojakov s obmedzenou spôsobilosťou (kategória „B“), sú rozdelení medzi jednotky s prihliadnutím na individuálne zdravotné postihnutia a zdravotné podmienky v súlade s tabuľkou ďalších požiadaviek na zdravie občanov..

Je choroba kontraindikáciou služby??

Porušenie srdcového rytmu môže často naznačovať prítomnosť vážnych patológií. Arytmia je klasifikovaná do nasledujúcich typov:

 • tachykardia - rýchly srdcový rytmus;
 • bradykardia - pomalý srdcový rytmus;
 • extrasystol - mimoriadne tlkot srdca.

Nezávislá sínusová arytmia najčastejšie nie je dôvodom na určenie nespôsobilosti, ale branca má právo podstúpiť vyšetrenie, ktorému je pridelená dočasná kategória „D“ - meškanie o 6 až 12 mesiacov. Konečná kategória platnosti bude závisieť od sprievodných odchýlok, frekvencie a závažnosti záchvatov.

Spravidla, aj keď sa zistia nebezpečné arytmické stavy, nebude možné okamžite získať vojenský preukaz. Odvedenec ho bude môcť prijať po dvoch alebo troch hovoroch s rovnakými sťažnosťami. Jedným z určujúcich faktorov bude prítomnosť starých záznamov o chorobe v ambulantných záznamoch.

Čo je to kontraindikácia

Ak je arytmia spôsobená komplikáciou iného ochorenia kardiovaskulárneho systému, je vysoko pravdepodobné, že vojenská služba je so základným ochorením kontraindikovaná. V prípade, že sú arytmické záchvaty sprevádzané pretrvávajúcou silnou bolesťou v oblasti hrudníka alebo zjavnými odchýlkami vegetatívno-cievneho systému, je lekárska komisia vojenského komisariátu povinná vydať brancovi akt na vykonanie vyšetrenia na zistenie základnej príčiny porúch srdcového rytmu..

Choroby, ktoré môžu vyvolať výskyt arytmického syndrómu:

 • srdcová ischémia;
 • hypertonická choroba;
 • srdcové chyby rôzneho druhu;
 • reuma;
 • kardioskleróza;
 • VSD;
 • astma;
 • akútne srdcové zlyhanie;
 • diabetes mellitus prvého a druhého typu;
 • choroby gastrointestinálneho traktu;
 • akútne infekcie atď..

Podľa článku 44 rozpisu chorôb sú kategórie vhodnosti „B“ a „D“ stanovené, keď:

 1. fibrilácia predsiení a paroxysmálne arytmie s komplikáciami;
 2. polytopický extrasystol (s niekoľkými ektopickými ložiskami).

Čo nie je kontraindikácia

Tí občania, ktorí majú riziko vzniku funkčných komplikácií, sú od brannej povinnosti oslobodení, zatiaľ čo hlavnými typmi arytmií často nie sú kontraindikácie pre službu. Ak diagnostikovaná arytmia nie je dôsledkom základného ochorenia kardiovaskulárneho systému, branec dostane kategóriu „B“.

Nezávislé typy arytmií, ktoré nie sú dôvodom na pripísanie nevhodnosti:

 1. tachykardia, ktorej pulz je od 90 do 140 úderov za minútu;
 2. bradykardia, ktorá nie je spôsobená endokrinnými, kardiovaskulárnymi a chorobami nervového systému;
 3. monomorfný extrasystol (s jedným epicentrickým zameraním).

Identifikácia problému so srdcom branca

Po prijatí lekárskej komisie vojenský komisariát po sťažnostiach regrúta na arytmiu vydá na určité obdobie zákon o lekárskych vyšetreniach. Odvedenec je povinný v stanovenom období podrobiť sa kompletnej lekárskej prehliadke, poskytnúť lekárom vydaný akt na vyplnenie a vrátiť lekárskej komisii výsledky vyšetrenia - verdikt a doklady všetkých štúdií.

Podľa zákona o detekcii arytmie musí branca:

 1. zaregistrujte sa u svojho miestneho terapeuta s príznakmi arytmického syndrómu;
 2. darovať moč a krv na všeobecnú analýzu;
 3. zaregistrujte sa u kardiológa;
 4. absolvujte kurz denného sledovania krvného tlaku terapeutom po dobu 5-14 dní;
 5. podstúpiť vyšetrenie endokrinológom na identifikáciu endokrinných ochorení.

Kardiológ by mal na základe sťažností odvedenca vydať pokyny pre nasledujúce štúdie:

 • Elektrokardiogram (EKG) na sledovanie vášho srdcového rytmu.
 • Holter EKG - denné sledovanie. Elektródy sú pripevnené k hrudníku po dobu 24 hodín, zatiaľ čo prenosné zariadenie, obvykle uložené v malej taške na rameno, nepretržite zaznamenáva elektrokardiogram. Prepis tejto štúdie vykonáva lekár a poskytuje sa vo forme súhrnnej správy s kľúčovými ukazovateľmi.
 • 24-hodinové sledovanie krvného tlaku (ABPM). Vykonáva sa na identifikáciu hypertenzných alebo hypotonických ochorení.
 • Ultrazvuk oblasti srdca.
 • Na kontrolu ukazovateľov sa počas fyzickej aktivity vykonáva bicyklová ergometria (VEM). Táto štúdia je obzvlášť dôležitá, pretože zobrazí toleranciu branca k rôznym stupňom pracovného zaťaženia, na základe ktorej bude možné urobiť záver o jeho vhodnosti pre pracovné zaťaženie..

Po absolvovaní všetkých štúdií a vykonaní aktu môže lekárska komisia okamžite vydať verdikt, že mladého muža je potrebné odobrať, ak štúdie preukázali, že zistená arytmia nepredstavuje nebezpečenstvo pre celkový zdravotný stav..

V opačnom prípade dostane branca dočasný odklad. Počas odkladu musí branec podstúpiť predpísanú liečbu a neustále sledovanie srdcových indikátorov. Indikátory arytmie je potrebné zaznamenať do dvoch až troch výziev, aby sa arytmický syndróm rozpoznal ako stabilný. Pred konečným verdiktom (zvyčajne k tretiemu návrhu) môže byť branca poverený stacionárnym pozorovaním, v ktorom musia byť potvrdené všetky ukazovatele.

Ktorým jednotkám môžete slúžiť?

Ak je branec s ľahkou formou arytmie uznaný za vhodný bez obmedzení - rozdelenie k jednotkám sa uskutoční náhodne.

V prípade, že bola pridelená obmedzená vhodnosť, malo by byť vedľa hlavnej kategórie uvedené číslo, čo znamená skupinu vojsk, na ktorú sa táto kategória vzťahuje. Kategórie „B“ sú tieto: „B-1“, „B-2“, „B-3“ a „B-4“.

Arytmia takmer vždy spadá do kategórie B-3. Toto je najširšia kategória vhodnosti, pretože zahŕňa väčšinu chorôb z brannej povinnosti bez výrazného poškodenia funkcií. S kategóriou vhodnosti „B-3“ sa volajú:

 • vodiči bojových vozidiel pechoty a obrnených transportérov;
 • inštalácia vystrelených rakiet;
 • vnútorné jednotky ministerstva vnútra;
 • potrubné jednotky a iné chemické práce;
 • riadenie a prevádzka protilietadlových raketových systémov.

Užitočné video

Možno bude nasledujúce video pre čitateľa užitočné a zrozumiteľné..

Záver

Občania s miernymi asymptomatickými arytmiami sa najčastejšie u nich snažia o vymenovanie do kategórie „B“ a sú vysielaní k jednotkám s obmedzenou fyzickou aktivitou. Pri výskyte príznakov sprievodného ochorenia arytmie je potrebné vypracovať akty na lekárske vyšetrenie. Lekárska komisia by mala byť informovaná o všetkých odchýlkach a príznakoch, aby sa zabránilo odoslaniu do armády so zdravotnými rizikami.

Prijímajú brancov do armády so srdcovými arytmiami?

Vyššie vzdelanie:
Kardiológ
Saratovská štátna lekárska univerzita V A. Razumovský (SSMU, masmédiá) Úroveň vzdelania - špecialista 1990-1996

Ďalšie vzdelávanie:
„Núdzová kardiológia“
1990 - Ryazanský lekársky ústav pomenovaný po akademikovi I.P. Pavlova

Srdcová arytmia a sprievodné porušenia v poradí kontrakcií srdcového svalu nesú vážne nebezpečenstvo a rozširujú sa nielen na starších ľudí, ale aj na mladých ľudí vrátane osôb vo vojenskom veku. Závažnosť priebehu ochorenia a jeho typ ovplyvní, či je mladý muž s podobnou patológiou prijatý do služby alebo sa stane nevhodným pre armádu. Na dôkladné preskúmanie branca a prijatie správneho rozhodnutia robia lekári veľa výskumov.

Aká je choroba

Sínusová arytmia nie vždy naznačuje prítomnosť závažných patológií. Ochorenie je charakterizované porušením srdcového rytmu, ktoré je vyjadrené výskytom nerovnomerných prestávok v trvaní medzi údermi srdca. Ak sú prerušenia srdcového rytmu za jednu minútu vyššie ako 10%, diagnostikuje sa porucha srdcového rytmu.

Sínusová arytmia je charakterizovaná znížením alebo zvýšením rytmu, zatiaľ čo medzi kontrakciami môžu nastať pauzy rôznej dĺžky. Zrýchlenie rytmu sprevádza dýchavičnosť a nedostatok kyslíka, bolesti sa vyskytujú v oblasti srdca. Znížený rytmus vedie k slabosti, častým bolestiam hlavy.

Fyziologický typ arytmie nie je patológia. Porušenie rytmu sa môže objaviť v dôsledku fyzickej námahy alebo v dôsledku depresie alebo stresu. Vo väčšine prípadov sa u osoby nevyvinú žiadne príznaky. Tento stav je typický pre deti a dospievajúcich. Porucha zmizne s vekom.

Na pozadí sprievodných ochorení sa vyvíjajú vážnejšie možnosti:

 • ischemická choroba srdca je najbežnejším faktorom vedúcim k poruchám rytmu;
 • infarkt myokardu sprevádza nekróza jednej z oblastí srdcového svalu;
 • kardiomyopatia je charakterizovaná štrukturálnymi abnormalitami;
 • myokarditída je zápal srdcových svalov.

Charakteristické znaky

Sínusová arytmia, ktorá je najbežnejšou formou tejto odchýlky, môže u pacienta vyvolať nasledujúce príznaky:

 • dýchavičnosť;
 • závraty;
 • chvenie;
 • bledosť;
 • pocit nedostatku vzduchu;
 • pocit prerušenia práce srdca;
 • mdloby;
 • bolesť v hrudi.

Celkový stav u pacientov s arytmiou je nestabilný. Akékoľvek vzrušenie alebo náhla fyzická aktivita môžu spôsobiť komplikácie alebo prudké zhoršenie blahobytu.

Sínusová arytmia je jedným z typov odchýlok, počas ktorých má pacient správny sínusový rytmus, ale s rýchlejšou srdcovou frekvenciou (90 - 130 úderov za minútu).

V prípade, že branec má stanovenú a zdokumentovanú diagnózu sínusovej arytmie, bude s najväčšou pravdepodobnosťou prijatý do služby. To je odôvodnené skutočnosťou, že zvyčajne sa takáto odchýlka vyvíja u nedostatočne aktívnych ľudí, ktorí vedú sedavý životný štýl..

Kategórie vhodnosti služby

Vhodnosť mladých mužov na vojenskú službu upravuje špeciálne vytvorená lekárska komisia..

Zloženie špecialistov zapojených do vyšetrovania brancov zahŕňa:

 1. terapeut;
 2. chirurg;
 3. neuropatológ;
 4. optometrista;
 5. psychoterapeut;
 6. zubár;
 7. otolaryngológ.

V prípade srdcového ochorenia bude musieť byť mladý muž dodatočne vyšetrený kardiológom. Špecialista v tejto oblasti nie je zahrnutý v komisii. Komisia musí predložiť všetky lekárske dokumenty a osvedčenia potvrdzujúce prítomnosť chronického ochorenia. Musí sa to urobiť tak, aby lekári, ktorí sú členmi komisie, nevynechali vážnu diagnózu..

Na základe výsledkov záverov komisie sa určuje miera vhodnosti mladých ľudí pre pôsobenie v armáde. Existuje niekoľko kategórií:

 • A - mladý muž je vhodný na bojovú službu;
 • B - mladý muž je dobrý, existujú však určité obmedzenia;
 • B - služba v mieri v zadných vojenských jednotkách je povolená;
 • G - dočasné vylúčenie zo služby, počas tohto obdobia sa mladý muž podrobí dodatočnej skúške, aby mohol urobiť konečné rozhodnutie o spôsobilosti na službu;
 • D - nespôsobilý na službu.

Záver sa robí na základe objektívnej diagnózy. Komisia má právo poslať brancu na ďalšiu diagnostiku alebo ošetrenie, po ktorom sa vykoná druhé vyšetrenie. Ak dôjde k výraznému zlepšeniu, mladý muž bude poslaný na vojenskú službu.

Uskutočnené prieskumy

Komisia lekárov, ktorá vyšetruje brancu, má súbor pravidiel, podľa ktorých chlapcov dôkladne vyšetruje. Existuje tiež množstvo chorôb, ktoré sú schválené legislatívou Ruskej federácie, v dôsledku čoho mladý muž nie je schopný vykonávať vojenskú službu..

Choroby orgánov kardiovaskulárneho systému si osobitne vyžadujú pozornosť lekárskej rady, pretože takéto patológie môžu človeku vážne ublížiť bez určitého spôsobu života, nehovoriac o službe. Ale medzi takýmito chorobami sú také, ktoré nepredstavujú vážne nebezpečenstvo..

Pri absolvovaní lekárskej komisie absolvuje mladý muž 7 lekárov, medzi ktorými nie sú žiadni úzki špecialisti, napríklad kardiológ. Muž bude za ním odoslaný, ak sa zistia nejaké odchýlky v dôsledku všeobecných vyšetrení. Ak špecialisti širokej triedy nenájdu žiadne odchýlky, potom je automaticky prijatý na vojenskú službu.

Pre presnejšie vyšetrenie jeho vlastného zdravia je lepšie, aby branec prešiel odborníkmi vopred a sám. Je to tak kvôli skutočnosti, že lekári vojenskej komisie majú záujem o väčší počet vojakov, a preto nevykonávajú dostatočne dôkladné vyšetrenia. Každý, bez výnimky, by mal prejsť kardiológom, pretože choroba ako arytmia sa nemusí vždy prejaviť.

Kontraindikácie pre vojenskú službu

Arytmia sama o sebe zriedka vedie k oslobodeniu od vojenskej služby. Dôležitým faktorom je v tomto prípade prítomnosť sprievodných ochorení, rovnako dôležitý je typ sínusovej arytmie a možnosť závažných komplikácií..

Nebezpečné typy arytmií sú:

 • komorové predčasné údery;
 • primárny prolaps;
 • paroxysmálna tachykardia;
 • oslabenie sínusového uzla.

Tieto typy chorôb sú kontraindikáciami pre vojenskú službu. Pre človeka s takouto diagnózou je ťažké venovať sa starostlivosti o seba. Choroby tejto skupiny sa často objavujú pod vplyvom myokarditídy, srdcového infarktu, kardiosklerózy. Uvoľnenie z armády uľahčuje aj zvýšenie systolickej a diastolickej veľkosti komôr a predsiení, ktoré vedú k arytmiám..

Dôvodom prepustenia z armády je prítomnosť diagnózy AV blokády prvého a druhého stupňa, úplnej blokády. Neúplná blokáda pravého bloku vetvy zväzku sa môže stať prekážkou v službe..

Ak mladému mužovi diagnostikujú nebezpečné choroby, ktoré sa stali príčinou vývoja sínusovej arytmie, branec bude zbavený povinnosti slúžiť v armáde a bude vylúčený z počtu osôb zodpovedných za vojenskú službu..

Prítomnosť reumatoidného typu ochorenia, ako aj srdcové zlyhanie, je kontraindikáciou pre vojenskú službu. Lekárska komisia vykonáva komplexnú diagnostiku na prítomnosť sprievodných ochorení, popredným názorom je svedectvo kardiológa. V takom prípade bude možno potrebné podrobiť sa ďalšiemu vyšetreniu. Mladý muž dostane odklad.

V prípade pretrvávajúcej arytmie je mladému človeku priradená kategória B. Pre pretrvávajúcu arytmiu sú charakteristické dlhotrvajúce záchvaty, ktoré trvajú dlhšie ako 7 dní. Tento stav si vyžaduje liekovú terapiu, po ukončení ktorej sa choroba znovu vráti..

Vlastnosti lekárskej prehliadky budúceho vojaka

Počas vyšetrenia bude musieť budúci vojak navštíviť sedem špecialistov. Povinné zahŕňa: terapeuta, neuropatológa, chirurga, oftalmológa, otolaryngológa, psychiatra, zubára. Zaujímavosťou je, že tu nie je kardiológ, čo je veľmi zlé.
Arytmia je bežné ochorenie, ktoré sa vyskytuje u mnohých mladých ľudí, preto sa odporúča podstúpiť kardiologické vyšetrenie.

Samotný budúci vojak má samozrejme záujem navštíviť špecialistu. Bude to však musieť absolvovať mimo komisiu.

V špeciálnej dokumentácii, ktorá naznačuje normy a pravidlá prijímania mladých ľudí do vojenských radov, sa uvádza, že ľudia s chorobami srdcového systému sú podrobení dôkladnej pozornosti, pozorovaniu a kvalitnému vyšetreniu..

Nebezpečenstvo arytmie

Ťažké formy sínusovej arytmie sú prekážkou vojenskej služby. Život vojaka je spojený s nasledujúcimi javmi, ktoré vedú k komplikácii choroby:

 1. stres pri cvičení;
 2. prísny režim;
 3. podvýživa;
 4. stres.

Tieto faktory zhoršujú priebeh ochorenia a môžu narušiť zdravie mladého muža..

Za prítomnosti sínusovej arytmie nemožno s určitou presnosťou povedať, či je mladému mužovi dovolené slúžiť v armáde. Rozhodnutie prijíma lekárska komisia s prihliadnutím na veľa faktorov a dôkladnú diagnostiku.

Diagnostika

Na diagnostike arytmie sa tradične podieľa kardiológ. Tento špecialista musí nielen identifikovať chorobu, ale aj určiť jej etiológiu, typ a stupeň zanedbávania. Na tento účel sa používajú nasledujúce štúdie:

 1. EKG. Toto je štandardný postup, ktorý vám umožňuje zistiť možné príčiny arytmie, sledovať komorovú frekvenciu a zaznamenať srdcový rytmus..
 2. Holterov denný monitoring. Toto je bezbolestná štúdia, ktorá zaznamenáva prácu srdca a dekóduje údaje získané v počítači. Takéto vyšetrenie vám umožňuje odhaliť skryté prerušenia práce srdca, ku ktorým dochádza počas vzrušenia, chôdze, stavu pokoja.
 3. Vyšetrenie štítnej žľazy. Používa sa na diferenciálnu diagnostiku.
 4. Ultrazvuk srdca.
 5. Záťažový test.

Extrasystoly

V roku 2006 ma RVC poslala do Ústrednej regionálnej nemocnice v mieste bydliska, kde ma vyšetrovali asi 4 dni, kde mi povedali, že mi kĺzajú extrasystoly, predpísali mi tabletky a poslali ma do nemocnice vo V. Novgorode s predpokladom srdcového prahu. Bol som podrobený ultrazvuku a bol mi daný čin, v ktorom bolo: „nezistili sa žiadne patológie“.

Teraz na jar 2008 si opäť spomenuli na moje srdce. Bol som poslaný na VEM, kde som otočil pedále a znova ma poslali na terapeutické oddelenie, ale len mi nainštalovali denný monitor. Potom som dostal príspevky, kde sa hovorilo o tejto štúdii: __________________________________________________ _______________ Cieľ pozorovania: Arytmia

Dynamika srdcového rytmu bola normálna. Pokles srdcového rytmu v noci je nadmerný. Sínusový rytmus Na pozadí tohto rytmu so srdcovou frekvenciou 47 až 166 (76 - priemer) úderov za minútu, ktorý trval po celú dobu pozorovania, boli zaznamenané nasledujúce typy arytmií: 1) Jedna supraventrikulárna extrasystália s preektopickým intervalom od 312 - 945 (494 - priemer) 2) Spárovaná supraventrikulárna extrasystália s preektopickým intervalom od 554 do 1046 (636) 3) Jedna supraventrikulárna extrasystália s preektopickým intervalom od 296 do 756 (522) 4) Typický únikový komplex s trvaním pauzy 690 ms 106 5) Supraventrikulárny substitučný rytmus na 56 77) 6) Atypický sklzový komplex s prestávkou 1429 ms 7) Vynechanie iného komplexu s predchádzajúcim RR 1062 ms Vynechanie viac ako jedného ďalšieho komplexu s predchádzajúcim RR 1643 ms 9) Skupina (2-4) z komplexov brabikarbitického sklzu so srdcovou frekvenciou 62 úderov za minúta 10) Skupinové (2 - 4) vysúvacie komplexy so srdcovou frekvenciou 60 úderov za minútu 11) Sekcia (5 - 10) vysúvacie komplexy cps so srdcovou frekvenciou 73 úderov / m

Faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku ochorenia

Početné štúdie uskutočnené kardiológmi zdôraznili množstvo bodov, ktoré provokujú srdcovú dysfunkciu. Medzi nimi:

 • dedičnosť. Bohužiaľ sú ohrozené deti narodené s rôznymi anomáliami srdcového svalu, pretože pravdepodobnosť vzniku ochorenia sa výrazne zvyšuje;
 • odchýlky vo fungovaní štítnej žľazy. Aktivácia produkcie určitých hormónov významne zvyšuje rýchlosť metabolizmu, čo vedie k zvýšeniu počtu kontrakcií srdcového svalu, narušeniu jeho normálneho rytmu. Spomalenie práce žľazy tiež negatívne ovplyvňuje prácu srdca;
 • hypertenzia. Vyvoláva zvýšenie hrúbky steny komory, čo mení povahu prechodu impulzov cez ňu;
 • cukrovka. Pri nekontrolovanej hladine cukru v krvi sa mnohonásobne zvyšuje riziko mnohých srdcových chorôb. Samotné záchvaty hypoglykémie navyše vyvolávajú vývoj choroby;
 • kolísanie hladiny elektrolytov v krvi. Draslík, sodík, vápnik a horčík sú vodičmi elektrických impulzov v srdci, preto odchýlky od normy ich koncentrácie ovplyvňujú srdcovú činnosť;
 • stimulanty. Nadmerné, časté a pravidelné užívanie kofeínu a nikotínu v priebehu času vedie k rozvoju arytmií rôzneho druhu a kokaín a lieky z amfetamínovej skupiny ničia srdcový sval, až do náhleho zastavenia orgánu.


Na otázku, či vezmú do armády závažnejšie choroby s výrazným sinus ari, môžeme sebavedome odpovedať - nie. U týchto brancov je pravdepodobnejšie, že dostanú kategóriu „D“, ktorá naznačuje neschopnosť vojenskej služby, alebo budú považovaní za čiastočne spôsobilých..

Cesty liečby

Hlavná metóda nápravy stavu je funkčná. Zobrazená je implantácia kardiostimulátora, ktorá bude umelo viesť rytmus.

Expozícia drogám je dočasné opatrenie a ich účinok je neúplný..

Počas obdobia akútnych záchvatov na pozadí vegetatívnej, nervovej dysfunkcie sú predpísané:

 • Nitroglycerín.
 • Atropín alebo Amisil.

Nie je možné zneužívať drogy, tie nadmerným užívaním vyvolávajú nebezpečné formy arytmií.

Z dlhodobého hľadiska sú vitamínové a minerálne komplexy predpisované s dostatočným množstvom horčíka a draslíka, kardioprotektory (Mildronate).

Antiarytmické lieky sa neodporúčajú používať, pravdepodobne sa tak zhorší ich stav.

Možné komplikácie

Ak lekárska rada ignoruje arytmiu pri nábore, potom môže fyzická aktivita, stres a nevyvážená výživa u mladého muža následne spôsobiť vznik nasledujúcich komplikácií:

Nie je vylúčené ani riziko smrti. Z týchto dôvodov by mala lekárska komisia starostlivo preštudovať všetky diagnózy a závery lekárov o zdraví brancu..

 • Legislatíva vo vojenských zákonoch sa často mení, takže informácie niekedy zastarávajú rýchlejšie, ako ich môžeme aktualizovať na webových stránkach.
 • Všetky prípady sú veľmi individuálne a závisia od mnohých faktorov. Základné informácie nezaručujú riešenie vašich konkrétnych problémov.

Preto pre vás nepretržite pracujú odborní konzultanti!

 1. prostredníctvom formulára (nižšie) alebo prostredníctvom online chatu
 2. Zavolajte na horúcu linku

Pre Viac Informácií O Cukrovke