Aspirín na trombózu proti krvným zrazeninám

O čom je tento článok:

Indikácie pre užívanie liekov

Trombóza nie je najzriedkavejšou chorobou a môže sa vyskytnúť u každého. To však neznamená, že každý by mal užívať aspirín na prevenciu choroby. Vzhľadom na existujúce riziká žalúdočného krvácania je užívanie liekov indikované iba pre tých, ktorí majú dostatočne vysoké riziko trombózy. Najskôr to platí pre osoby:

p, blockquote 1,0,0,0,0 ->

 • mali ste infarkt myokardu, ischemickú cievnu mozgovú príhodu alebo prechodný ischemický záchvat (mikrokŕtvica);
 • s diagnózou ochorenia koronárnych artérií, anginy pectoris alebo prerušovanej klaudikácie;
 • s aterosklerózou krčnej tepny (indikované ultrazvukom);
 • po zavedení stentu alebo bypassu koronárnych artérií.

Tieto indikácie zvyšujú riziko trombózy, preto je užívanie aspirínu v týchto situáciách vhodné podľa odporúčaní lekára. Ak ste nezistili riziká kardiovaskulárnych chorôb, potom môže použitie lieku spôsobiť viac komplikácií ako úžitku. Okrem už naznačeného krvácania môže liek skutočne spôsobiť pálenie záhy, alergie a bolesti brucha.

p, blockquote 2,0,0,0,0 ->

Aspirín je hlavným liekom na liečbu trombózy

Na základe údajov z kontrolovaných štúdií a metaanalýzy, moderných terapeutických štandardov, je aspirín uznávaný ako povinná liečba pre pacientov s chronickým ochorením koronárnych artérií, aterosklerotickými vaskulárnymi léziami inej lokalizácie, sekundárnou prevenciou infarktu myokardu, ako aj prevenciou tromboembolických exacerbácií u pacientov s fibriláciou predsiení s nízkou alebo miernou úrovňou rizika..

p, blockquote 3,0,0,0,0 ->

Mechanizmus účinku aspirínu je ireverzibilná inhibícia COX acetyláciou aminokyselín, v dôsledku čoho je syntéza tromboxánu A2 obmedzená, dochádza k inhibícii megakaryocytov a tvorbe dysfunkcie doštičiek. Pretože krvné doštičky nie sú schopné regenerovať cyklooxygenázu, účinok aspirínu pretrváva po dobu ich životnosti (asi 10 dní).

p, blockquote 4,0,0,0,0 ->

Závažné obmedzenie aspirínu spočíva v jeho špecifickosti pre COX, a teda v menej výraznom účinku na ďalšie cesty aktivácie krvných doštičiek. Preto je aspirín schopný zabrániť agregáciám vyvolaným trombínom a čiastočne inhibuje agregáciu vyvolanú adenozíndifosfátom (ADP) a vysokými dávkami kolagénu..

p, blockquote 5,0,0,0,0 ->

Patogenetickým zdôvodnením použitia tienopyridínov a iných alternatívnych protidoštičkových látok popri aspiríne je v poslednej dobe fenomén „aspirínovej rezistencie“, ktorý môže viesť k strate protidoštičkového účinku liečiva a zvýšeniu pravdepodobnosti aterotrombotických príhod. V klinických štúdiách sa používali dávky aspirínu v rozmedzí od 50 do 1 200 mg denne a pri takom širokom rozmedzí dávok sa nepreukázali významné rozdiely v klinickej účinnosti aspirínu. Z tohto dôvodu sa aspirín v kardiologickej praxi používa hlavne v malých dávkach, čo významne znižuje možnosť gastrointestinálneho krvácania ako vedľajšieho účinku liečby aspirínom. Absorpcia aspirínu presahuje 80%, tento liek má široký metabolizmus. Avšak iba „materský“ liek významne ovplyvňuje funkciu krvných doštičiek..

p, blockquote 6,0,0,0,0 ->

Medzi vedľajšie účinky aspirínu patria krvácanie, precitlivenosť, kožné vyrážky, alopécia a purpura. Absolútnymi kontraindikáciami liečby aspirínom sú aktívna peptická vredová choroba, precitlivenosť (najmä „astma na aspirín“) a trombocytopénia. Relatívne kontraindikácie sú anamnéza peptického vredového ochorenia alebo dyspepsie, sklon ku krvácaniu, súbežná liečba nepriamymi antikoagulanciami..

p, blockquote 7,0,0,0,0 ->

Iné lieky na protidoštičkovú liečbu

Dipyridamol, ktorý sa používa hlavne v kombinácii s aspirínom, je jedným z najúčinnejších prostriedkov sekundárnej prevencie ischemických porúch cerebrálneho obehu. Mechanizmus účinku tohto lieku je inhibícia fosfodiesterázy, ktorá obmedzuje inaktiváciu cyklického adenozínmonofosfátu (AMP), ktorého hladina je zvýšená v krvných doštičkách, v dôsledku čoho klesá aktivácia sekundárnych cytoplazmatických poslov..

p, blockquote 8,0,0,0,0 ->

Dipyridamol tiež vyvoláva nával prostacyklínu a inhibuje tvorbu tromboxánu A2. Vďaka účinku na tieto cesty liek znižuje agregáciu a adhéziu krvných doštičiek. Jeho účinok však pretrváva krátky čas a na dosiahnutie stabilného potlačenia funkcie krvných doštičiek je potrebné znovu podať liek alebo predpísať jeho formy s trvalým uvoľňovaním účinnej látky. Užívanie vysokých dávok dipyridamolu je navyše spojené s určitým nebezpečenstvom „steal syndrómu“ stenotických koronárnych artérií..

p, blockquote 9,0,0,0,0 ->

Tienopyridínové deriváty - tiklopidín a klopidogrel - sú modernou protidoštičkovou terapiou, ktorú je možné použiť ako alternatívne lieky alebo ako doplnok k aspirínu. Rozsah klinickej aplikácie týchto liekov zahŕňa sekundárnu prevenciu cerebrovaskulárnych príhod ischemického pôvodu, liečbu koronárnych artériových chorôb, vrátane uskutočňovania endovaskulárnych intervencií na koronárnych artériách, ako aj liečbu aterosklerotických lézií v rôznych oblastiach cievneho riečiska..

Mechanizmus účinku derivátov tienopyridínu je inhibícia agregácie krvných doštičiek vyvolaná jeho agonistami, najmä faktorom aktivácie krvných doštičiek a kolagénom, ako aj dramatický pokles väzby ADP na purinoreceptory na povrchu krvných doštičiek. Je zrejmé, že tento mechanizmus nezávisí od cyklooxygenázy. V tomto prípade je narušená reakcia krvných doštičiek na pôsobenie trombínu, kolagénu, fibrinogénu, von Willebrandovho faktora. Pod vplyvom tienopyridínov sa do istej miery predchádza aktivácii glykoproteínových (GP) receptorov - čo je dôležitá etapa tvorby agregátov krvných doštičiek. Ďalej je inhibované uvoľňovanie rôznych tromboindukčných látok, rastových a migračných faktorov a prozápalových cytokínov z granúl krvných doštičiek, cytoplazmy a membránových štruktúr. Optimálny účinok na funkciu krvných doštičiek sa dosiahne po niekoľkých dňoch perorálneho podávania tienopyridínov.

p, blockquote 11,0,0,0,0 ->

Clopidogrel, liek, ktorý kombinuje silný protidoštičkový účinok, bezpečnosť dlhodobého užívania, teraz priťahuje veľkú pozornosť medzi modernými ATC, ktorých účinnosť sa hodnotí v mnohých rozsiahlych kontrolovaných štúdiách. Účinnosť tohto liečiva popri aspiríne alebo ako alternatívnom terapeutickom prostriedku sa presvedčivo dokázala pri liečbe a prevencii akútnych koronárnych syndrómov, pri vykonávaní revaskularizačných postupov, ako aj pri aterosklerotickej deštrukcii rôznych oblastí cievneho riečiska.

p, blockquote 12,0,0,0,0 ->

Schéma a pravidlá prijímania

Aspirín proti vaskulárnej trombóze sa odporúča na denný príjem pre ženy nad 40 rokov a pre mužov nad 45 rokov (ak je to indikované na použitie). Denná dávka sa pohybuje od 75 mg do 100 mg.

p, blockquote 13,0,1,0,0 ->

Pri predpisovaní lieku na zníženie zahustenia krvi bude jeho denná dávka 50 - 320 mg (stanoví sa individuálne pre každého pacienta)..

p, blockquote 14,0,0,0,0 ->

Tento liek na zrážanie krvi sa nemá užívať, pokiaľ nie je žalúdok plný potravy (prevencia krvácania). Aspirín sa môže používať počas jedla alebo ihneď po jedle. Odporúča sa piť veľa vody, alebo lepšie želé. Zloženie druhého obsahuje škrob, ktorý obklopuje stenu žalúdka a tým bráni negatívnym účinkom kyseliny, ktorá je súčasťou lieku, na ňu..

p, blockquote 15,0,0,0,0 ->

Farmaceutický priemysel vyrába aspirín v enterickom povlaku: Aspirin Cardio, Thrombo ACC. Tieto lieky sa musia konzumovať vcelku. Nemôžu sa žuť a / alebo rozdeliť na časti..

p, blockquote 16,0,0,0,0 ->

Náhle zrušenie predpísaného lieku môže vyvolať „rebound efekt“ - náhly nástup nebezpečných patológií:

p, blockquote 17,0,0,0,0 ->

 • trombóza;
 • infarkt;
 • mŕtvica.

Táto situácia bude mať dopad najmä na pacientov, ktorí v minulosti prekonali kardiovaskulárne choroby alebo podstúpili operáciu srdca. V týchto situáciách by ste v žiadnom prípade nemali drogu zrušiť sami. Toto by mal urobiť ošetrujúci lekár..

p, blockquote 18,0,0,0,0 ->

Najlepšie je užívať lieky proti krvným zrazeninám na preventívne účely večer. V tomto čase nastáva maximálna možná účinná interakcia zložky liečiva s krvnými doštičkami.

p, blockquote 19,0,0,0,0 ->

Okrem priameho pôsobenia na krvné doštičky a prevencie krvných zrazenín má Aspirín ďalšie priaznivé účinky. Patrí sem 43% zníženie pravdepodobnosti vzniku rakoviny čreva a 36% zníženie rakoviny žalúdka (v porovnaní s kontrolnou skupinou).

p, blockquote 20,0,0,0,0 ->

p, blockquote 21,0,0,0,0 ->

Autor článku: galchonok
Získajte konzultáciu zdarma

p, blockquote 22,0,0,0,0 ->

p, blockquote 23,0,0,0,0 ->

Indikácie a kontraindikácie pre vymenovanie

p, blockquote 24,0,0,0,0 ->

Trombóza je súčasťou patogenézy mnohých rôznych chorôb. Vytvorená krvná zrazenina môže spôsobiť rozvoj infarktu myokardu, mŕtvice, chronického srdcového zlyhania. Krvné zrazeniny v žilách sú komplikáciami obdobia rekonvalescencie po operácii a malígnych novotvarov..

p, blockquote 25,0,0,0,0 ->

Trombóza a tromboflebitída sú pomerne časté patologické procesy. To však neznamená, že príjem aspirínu sa ukazuje všetkým bez výnimky..

p, blockquote 26,0,0,0,0 ->

Hlavné indikácie pre vymenovanie tohto lieku proti krvným zrazeninám budú:

p, blockquote 27,1,0,0,0 ->

 • predchádzajúce choroby: srdcový infarkt, mŕtvica alebo mŕtvica;
 • stanovená diagnóza: angina pectoris, prerušovaná klaudikácia, ischemická choroba srdca;
 • prítomnosť aterosklerózy krčnej tepny (potvrdená inštrumentálnymi diagnostickými metódami);
 • stavy po operácii: zavedenie stentu alebo bypassu koronárnych artérií.

Všetky tieto patologické stavy prispievajú k významnému zvýšeniu schopnosti tela spôsobiť trombózu. Preto bude vymenovanie tohto lieku v týchto prípadoch na odporúčanie lekára oprávnené..

p, blockquote 28,0,0,0,0 ->

Samostatné podávanie aspirínu je prísne zakázané, pretože okrem pozitívneho účinku na telo má tento liek aj množstvo negatívnych vlastností.
Tie obsahujú:

p, blockquote 29,0,0,0,0 ->

 • zvýšené riziko žalúdočného krvácania;
 • bolesť v bruchu;
 • alergická reakcia;
 • pálenie záhy.

Pred predpísaním tohto lieku by sa v niektorých prípadoch mala vykonať ďalšia štúdia tela: gastroskopia, krvný test. Ak sa aspirín užíva dlhší čas, je nevyhnutné sledovať parametre hemostázy a vyšetrovať latentné krvácanie vo výkaloch..

p, blockquote 30,0,0,0,0 ->

Najbežnejšou kontraindikáciou profylaktického použitia aspirínu pri trombóze bude prítomnosť nasledujúcich patologických stavov:

p, blockquote 31,0,0,0,0 ->

 • astma;
 • gastritída;
 • aktívny peptický vred;
 • dvanástnikové vredy;
 • precitlivenosť na zložky lieku;
 • diatéza;
 • ochorenie obličiek (liek sa vylučuje močom);
 • ochorenie pečene;
 • trombocytopénia.

Tehotenstvo a dojčenie sú tiež obmedzeniami pri používaní tohto lieku..

p, blockquote 32,0,0,0,0 ->

Dávkovanie a pravidlá prijatia

Zvláštne, ale účinok aspirínu závisí od jeho dávkovania. Vo veľkých množstvách je schopný znížiť teplotu a v malom množstve môže zriediť krv. Preto sa liek dnes uvoľňuje v rôznych dávkach a v rôznych dávkových formách..

p, blockquote 33,0,0,0,0 ->

Ak je aspirín predpísaný na prevenciu trombózy, ide o jeho nepretržité užívanie počas celého života. Dávka lieku je malá, nie viac ako 100 mg denne. Najlepšie je užiť ho pred spaním, pretože práve v noci sa zvyšuje počet krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko upchatia krvných ciev..

p, blockquote 34,0,0,0,0 ->

Aspirínová pilulka, na ktorú sme zvyknutí, je príliš veľká na to, aby sa dala brať ako celok na profylaxiu. Musí sa preto buď rozdeliť na štvrtiny, alebo kúpiť ďalšie výrobky, ktoré obsahujú požadované množstvo látky. Niektoré výrobky sú dostupné v rozpustnej škrupine. Preplatok za to však nemá zmysel - pretože vykazujú rovnaké percento vedľajších účinkov.

p, blockquote 35,0,0,0,0 ->

Ak je na liečbu predpísaný liek, potom sa dávka aspirínu zvýši trikrát a je až 300 mg denne. Užívanie väčšieho množstva lieku sa však neodporúča, pretože jeho vysoký obsah krvi môže situáciu iba zhoršiť. Na lekárske účely sa tablety odporúčajú žuť a umiestniť pod jazyk, aby sa rýchlo vstrebali účinné látky.

p, blockquote 36,0,0,0,0 ->

Ak máte vysoké riziko trombózy a užívate liek tak, ako vám predpísal lekár, malo by sa o ukončení jeho užívania rozhodnúť aj odborník, nie svojvoľne. Preto ak máte akékoľvek podozrenie na výskyt vedľajších účinkov, napríklad vo forme bolesti v žalúdku, poraďte sa o tom so svojím lekárom..

p, blockquote 37,0,0,0,0 ->

p, blockquote 38,0,0,0,0 ->

Pravidlá pre užívanie aspirínu:

p, blockquote 39,0,0,0,0 ->

 1. V žiadnom prípade by sa nemala prekročiť predpísaná dávka..
 2. Stojí za to užiť pilulku pol hodiny po jedle. Užívanie liekov na prázdny žalúdok je mimoriadne nebezpečné, pretože môže poškodiť žalúdok..
 3. Kombináciu aspirínu s inými liekmi sa neodporúča.
 4. Nekombinujte lieky s alkoholom.

Tento liek, rovnako ako mnoho iných, má svoje vlastné kontraindikácie. Užívanie aspirínu na prevenciu trombózy sa neodporúča osobám:

p, blockquote 40,0,0,0,0 ->

 • diagnostikovaná astma, gastritída, diatéza alebo vredy;
 • s oslabenými alebo bolestivými obličkami a pečeňou;
 • počas tehotenstva a dojčenia.

Ak máte nejaké kontraindikácie pre užívanie aspirínu, nemôžete to riskovať a nahradiť ho pravidelným používaním potravín, ktoré pomáhajú zriediť krv..

p, blockquote 41,0,0,1,0 ->

Aspiríny klady a zápory

Aspirín. - možno jedna z najslávnejších a najčastejšie používaných drog na svete. Napriek viac ako storočnej histórii existencie (kyselina acetylsalicylová bola získaná v roku 1899) sa zvyšuje jej priemyselná výroba a rozširuje sa pole pôsobnosti v rôznych odvetviach medicíny. Menia sa aj jeho dávkové formy, ktoré sa prejavujú pri štúdiu pozitívnych a negatívnych účinkov aspirínu..

p, blockquote 42,0,0,0,0 ->

Aspirín patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID), z ktorých názvu je zrejmý ich hlavný účinok - potlačenie zápalu. Pôsobí tiež ako antipyretikum a analgetikum. Preto je šírka užívania aspirínu: pri reumatických chorobách, rôznych bolestiach, migréne, neuralgii, horúčke na pozadí vírusových infekcií..

V poslednej dobe sa aktívne študuje účinok aspirínu na liečbu rakoviny konečníka a hrubého čreva, ako aj Alzheimerovej choroby..

p, blockquote 44,0,0,0,0 ->

Na základe protidoštičkového účinku aspirínu sa predpisuje na tromboflebitídu, cerebrovaskulárne príhody, aby sa zabránilo smrteľným následkom pri srdcových ochoreniach (vrátane infarktu myokardu) a hypertenzia u tehotných žien s vysokým rizikom eklampsie. Aspirín sa tiež používa v kardiovaskulárnej chirurgii a invazívnej kardiológii (stentovanie a angioplastika). Okrem protidoštičkových látok má aspirín množstvo ďalších pozitívnych účinkov na kardiovaskulárny systém: chráni vnútornú výstelku krvných ciev (endotel); zvyšuje produkciu oxidu dusnatého (NO), ktorý je silným faktorom pri vazodilatácii, a preto zvyšuje ich priepustnosť; spomaľuje tvorbu aterosklerotických plátov a chráni lipoproteíny s nízkou hustotou pred oxidáciou.

p, blockquote 45,0,0,0,0 ->

Nepochybnou výhodou pre praktické použitie je schopnosť brať aspirín na profylaktické účely iba raz denne v oveľa nižšej dávke (50 - 325 mg) ako pri liečbe zápalových ochorení, kde denná dávka môže dosiahnuť 4 - 5 gv niekoľkých dávkach.

p, blockquote 46,0,0,0,0 ->

Vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj aspirín má nežiaduce účinky, ktoré sú spôsobené jeho hlavným mechanizmom účinku - porušením syntézy prostaglandínov. Pri užívaní aspirínu klesá množstvo prospešných prostaglandínov podieľajúcich sa na ochrane žalúdočnej sliznice pred kyselinou chlorovodíkovou, čo môže viesť k podráždeniu a zápalu sliznice s tvorbou vredov až k rozvoju žalúdočného krvácania..

p, blockquote 47.0.0.0.0 ->

Môžete tiež zaznamenať hluk v ušiach, závraty, stratu sluchu, trombocytopéniu

p, blockquote 48,0,0,0,0 ->

Aspirín sa má používať opatrne u pacientov s bronchiálnou astmou a diabetes mellitus. U detí do 14 rokov môže vyvolať vývoj Reyeovho syndrómu (poškodenie mozgu a pečene)

p, blockquote 49,0,0,0,0 ->

Kontraindikácie

Prevencia nežiaducich účinkov

Pri dlhodobom používaní by sa mala dať prednosť

p, blockquote 50,0,0,0,0 ->

 • enterické formy aspirínu (účinná látka sa uvoľňuje v črevnom lúmene, obchádza žalúdok); rozpustné prípravky s prídavkom alkalických pufrov; dávkových formách na intravenózne alebo intramuskulárne podávanie sa v posledných rokoch uskutočnil aktívny vývoj aspirínovej náplasti.

Odporúčania pre prijatie

po jedle, piť liek s alkalickou minerálnou vodou alebo mliekom do 30 minút po užití lieku, je vhodné, aby ste nebrali vodorovnú polohu u pacientov, ktorí sú plánovaní na operáciu, mali by ste prestať užívať aspirín 5-10 dní

p, blockquote 51,0,0,0,0 ->

A pamätajte, že bez ohľadu na to, ako sa liek môže zdať dokonalý, lekár by ho mal predpísať a zrušiť.!

p, blockquote 52,0,0,0,0 ->

Lieky, ktoré pomáhajú zriediť krv

Najčastejšie pri liečbe trombózy sú predpísané lieky, ktoré zriedia krv:

p, blockquote 53,0,0,0,0 ->

 • Heparín alebo warfarín. Obsahujú enzým trombín, podobný enzýmu, ktorý produkujú pijavice. Niektoré z najlacnejších a najefektívnejších liekov. Ich príjem je však možný iba pod dohľadom lekára;
 • Ha-Rivaroxaban - označuje inovatívne lieky na zriedenie krvi. Terapeutický účinok je spôsobený selektívnou inhibíciou pôsobenia faktora viskozity krvi;
 • Trental - pomáha riediť krv, reguluje jej viskozitu;
 • Curantil je nemecký liek, ktorý znižuje zrážanlivosť;
 • Eskzan - zriedi krv, obnovuje pružnosť stien žíl a tepien, bráni tekutinám dostať sa von z cievneho riečiska;
 • Fenylín je vysoko účinný liek. Má však veľké množstvo kontraindikácií, preto je predpísaný zriedka;
 • Kyselina acetylsalicylová - používa sa na prevenciu infarktu a mŕtvice u starších pacientov, ako aj na liečbu trombózy dolných končatín. Výhodou lieku je jeho prijateľná cena;
 • Multivitamínové komplexy môžu kompenzovať nedostatok horčíka, zinku, selénu, lecitínu. Zvýšte tón žíl, posilnite cievnu stenu.

Stojí za to užívať antibiotiká na trombózu, ošetrujúci lekár rozhodne po vykonaní klinických štúdií, zistení príčiny zápalového procesu a stanovení diagnózy.

p, blockquote 54,0,0,0,0 -> p, blockquote 55,0,0,0,1 ->

Ako užívať Aspirín na prevenciu a liečbu trombózy?

Trombóza je závažné vaskulárne ochorenie, ktoré môže viesť k život ohrozujúcim následkom. Po vyšetrení ošetrujúci lekár vyberie lieky, ktoré budú mať podporný a terapeutický účinok. Aspirín sa často predpisuje pri trombóze. Zvážte, aký účinok má liek, ako správne používať liek na prevenciu ochorenia a aké kontraindikácie je potrebné brať do úvahy pred liečbou.

Terapeutické vlastnosti

Aspirín na trombózu predpisujú lekári v rôznych mestách. Tento liek je dostupný takmer každému pacientovi, aj keď má výrazný vplyv na krvný vzorec..

Liečivo obsahuje kyselinu acetylsalicylovú. Táto látka nielenže zmierňuje teplotu a má analgetický účinok, ale aj riedi krv. Aspirín je protidoštičkové činidlo, ktoré zabraňuje vzájomnému zlepovaniu krvných doštičiek a erytrocytov, čo spomaľuje krvné zrazeniny a pomáha rozpúšťať malé zrazeniny..

Toto antikoagulancium sa začalo predpisovať pacientom s vaskulárnymi patológiami pomerne nedávno. Predtým bola táto aktívna zložka cenená pre svoje protizápalové a analgetické účinky. Až od 80. rokov sa začal používať u pacientov, ktorí utrpeli srdcový infarkt, mozgovú príhodu, ischemické záchvaty, hladovanie kyslíkom.

Aspirín pri hlbokej žilovej trombóze môže mať tiež pozitívny terapeutický účinok. Jeho činnosť je spôsobená nasledujúcimi vlastnosťami:

 • Hlavná zložka chráni vaskulárny endotel;
 • Zvyšuje produkciu oxidu dusnatého, vďaka čomu dochádza k rozšíreniu krvných ciev a optimalizácii ich priechodnosti;
 • Zastavuje tvorbu vaskulárnych plakov s aterosklerotickými zmenami.

Dávkovanie lieku určuje lekár. Liečivo sa môže používať na terapeutické aj profylaktické účely..

Kedy podať žiadosť

Aspirín sa používa na tromboflebitídu dolných končatín, zvýšenú zrážanlivosť krvi. Hlavné indikácie na použitie lieku sú:

 • Odložený infarkt alebo mŕtvica;
 • Angina pectoris;
 • Ischemická choroba srdca (ischemická choroba srdca);
 • Aterosklerotické poškodenie krčnej tepny a iných životne dôležitých ciev;
 • Patológie pečene a obličiek;
 • Odložená operácia srdca;
 • Tehotenstvo.

Aspirín je vo väčšine prípadov dobre znášaný tehotnými ženami. Počas tohto obdobia je riziko vzniku krvných zrazenín najvyššie, preto môže lekár predpísať tento liek na prevenciu tohto ochorenia..

Kontraindikácie liečby

Užívanie aspirínu by malo byť opodstatnené. Liek je predpísaný lekárom po vyšetrení. Tento prostriedok by ste nemali brať bez platného dôvodu. Ak sa nebudú brať do úvahy kontraindikácie, dôjde k nežiaducim reakciám.

Aspirín sa neodporúča na prevenciu trombózy v nasledujúcich prípadoch:

 • Pri absencii predpokladov pre chorobu;
 • Pacienti mladší ako 45-55 rokov;
 • Osoby s hypertenziou a diabetes mellitus;
 • Ľudia bez aterosklerotických zmien.

Kontraindikácie pri liečbe aspirínom zahŕňajú nasledujúce stavy a choroby:

 • Individuálna citlivosť na kyselinu acetylsalicylovú;
 • Hemofília;
 • Tendencia krvácania;
 • Exacerbácia peptického vredu tráviacich orgánov;
 • Choroba urolitiázy;
 • Závažné zlyhanie obličiek.

Aby sa zabránilo nepriaznivým prejavom, je potrebné podrobiť sa vyšetreniu a zistiť prítomnosť alebo neprítomnosť kontraindikácií. Ak sa liek nedá použiť, lekár vyberie iné lieky..

Vedľajšie účinky

V niektorých situáciách spôsobuje užívanie aspirínu nasledujúce nežiaduce reakcie:

 • Žalúdočné krvácanie;
 • Alergia;
 • Bolesť brucha;
 • Pocit pálenia záhy.

Ak dôsledne dodržiavate predpísané dávkovanie a nepoužívate ho počas exacerbácií chronických ochorení, liečba je úspešná. Nie všetky lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú však majú podobný účinok..

Vlastnosti použitia Aspirín-kardio

Aj keď je hlavná účinná látka v tomto lieku rovnaká ako aspirín a sú v rovnakej skupine, môže byť bezpečnejšie ich piť. Rozdiel medzi liečivami spočíva v obale lieku.

Aspirín kardio sa nerozkladá v žalúdku, ale v dvanástniku. Znižuje sa tak negatívny vplyv kyseliny na sliznicu tráviaceho traktu..

Dávkovanie hlavnej účinnej látky sa tiež líši. V Aspirine Cardio sa množstvo liekov upravuje priamo na srdcovo-cievne ochorenia.

Ak ošetrujúci lekár predpísal aspirín na trombózu, nemali by ste ho nahrádzať Aspirinom Cardio a naopak. Iba po posúdení stavu pacienta je možné určiť najvhodnejší liek a požadované dávkovanie.

Použitie lieku na prevenciu

Dávka aspirínu použitá na prevenciu trombózy sa líši od množstva lieku použitého na iné účely. Ak lekár predpísal liek na ochranu krvných ciev pred krvnými zrazeninami, musia sa dodržiavať určité pravidlá..

Veľké dávkovanie produktu znižuje teplotu. Malé množstvo ovplyvňuje viskozitu krvi, zriedi ju a predchádza trombóze. Vo väčšine prípadov lekári stanovujú nasledujúce dávky:

 • Na prevenciu trombózy - 75-100 mg kyseliny acetylsalicylovej;
 • Na ošetrenie - 300 mg.

Tableta niekedy obsahuje viac aktívnej zložky, ako je potrebné. V takom prípade by mal byť podľa lekárskeho predpisu rozdelený na 2, 3 alebo 4 časti..

Užívanie kyseliny acetylsalicylovej by sa malo predĺžiť. Liek nemôžete náhle zrušiť, pretože to môže vyvolať náhlu trombózu. Podmienky sú spojené s rozvojom srdcového infarktu alebo mozgovej príhody.

Začať a ukončiť liečbu je módne iba podľa pokynov lekára. Neužívajte nalačno, aby ste nedráždili sliznicu gastrointestinálneho traktu a nekombinovali sa s konzumáciou alkoholu. Nemôžete kombinovať kyselinu acetylsalicylovú a iné lieky zo skupiny nesteroidných protizápalových liekov.

Dodržiavaním týchto pokynov je možné zabrániť trombóze. Najlepšou liečbou tromboflebitídy je prevencia tvorby zrazeniny.

Aspirín na krvné zrazeniny: príjem pre trombózu a tromboflebitídu

Kyselina acetylsalicylová je jedným z najžiadanejších a najpopulárnejších liekov. Vzorec lieku bol vyvinutý na konci 19. storočia, ale to neznižuje dopyt spotrebiteľov. Naopak, v priebehu času sa zoznam chorôb, na ktoré sa používa aspirín, podstatne rozšíril..

Lekári často odporúčajú zahrnúť aspirín do komplexnej liečby trombózy. Tento liek sa používa na riešenie jedného z najdôležitejších problémov tvorby trombov - nadmernej hustoty krvi..

Kyselina acetylsalicylová vďaka svojim vlastnostiam pomáha rozpúšťať zrazeniny prítomné v lúmene žíl a tiež pomáha predchádzať tvorbe čerstvých krvných zrazenín..

Budeme študovať informácie na takú tému, ako je aspirín na tromboflebitídu dolných končatín: terapeutické vlastnosti, možné kontraindikácie, dávkovanie.

Liečivé vlastnosti

Kyselina acetylsalicylová patrí do kategórie nesteroidných protizápalových liekov. Okrem toho má prostriedok antipyretické a analgetické účinky, a preto je rozsah jeho aplikácie dosť rozsiahly..

Do 80. rokov minulého storočia vedci zistili, že aspirín rozpúšťa krvné zrazeniny a tiež pomáha predchádzať opätovnému zrážaniu..

Okrem účinku na riedenie krvi pomáha aspirín z krvných zrazenín v cievach nasledovne:

 • Posilňuje vnútorný vaskulárny endotel.
 • Zabraňuje usadzovaniu cholesterolu na stenách žíl a kapilár.
 • Podporuje rovnomerné rozšírenie vaskulárneho lúmenu.

Po zistení týchto vlastností začali lekári používať aspirín z krvných zrazenín na prevenciu infarktu, mŕtvice a iných závažných ochorení spôsobených vaskulárnym tromboembolizmom rôzneho stupňa lokalizácie..

Rozsah použitia

Tento liek sa odporúča užívať na liečbu nasledujúcich ochorení a bolestivých symptómov:

 1. Na zníženie telesnej teploty pri vírusových, dýchacích, infekčných chorobách.
 2. S cieľom zmierniť bolesť.
 3. Pri artritíde, vaskulitíde, Kawasakiho chorobe, arteritíde a iných reumatických ochoreniach.
 4. Pri prevencii a liečbe trombózy a tromboflebitídy rôznych foriem lokalizácie vrátane trombózy v hlbokých cievach dolných končatín..

Aspirín proti krvným zrazeninám je predpísaný, a to aj za nasledujúcich okolností:

 • Ak je v anamnéze srdcový infarkt alebo predchádzajúce mozgové príhody.
 • S diagnózami ako ischemická choroba, angina pectoris.
 • S prerušovanou klaudikáciou, to znamená bolesťou v holenných končatinách v dôsledku upchatia veľkých ciev v oblasti lýtka.
 • Počas pooperačnej terapie po inštalácii bočníkov a stentov na cievy rôznej lokalizácie.

Kontraindikácie

Kyselina acetylsalicylová nie je predpísaná na trombózu, ak okrem tohto ochorenia obsahuje anamnéza pacienta nasledujúce ochorenia a ďalšie faktory:

 1. Gastritída, kolitída, vredy, erózia žalúdka a čriev.
 2. Osobná neznášanlivosť komponentov.
 3. Choroby pečene a obličiek.
 4. Hemoragická diatéza.
 5. Príznaky trombocytopénie.
 6. Pacient nedosahuje 12 rokov.
 7. Prvý a tretí trimester tehotenstva.
 8. Dojčenie obdobie.
 9. Ochorenia štítnej žľazy.
 10. Predispozícia na krvácanie.
 11. Trvajte 5-7 dní pred operáciou.
 12. Usadzovanie solí kyseliny močovej v kĺboch ​​(dna).
 13. Aneuryzma aorty.
 14. Porušenie procesu zrážania krvi v tele.
 15. Nedostatok vitamínu K..

Interakcia s inými liekmi

Pri predpisovaní aspirínu je potrebné vziať do úvahy špecifiká jeho interakcie s inými liekmi..

Liek zvyšuje aktivitu nasledujúcich liekov:

 • Kortikosteroidy.
 • Riedidlá krvi - antikoagulanciá.
 • Lieky na zníženie hladiny cukru v krvi.
 • NVPS.

Pri kombinovanom užívaní aspirínu a diuretík, ako aj liekov proti dne, je účinok týchto liekov výrazne znížený.

Pri užívaní aspirínu v kombinácii s jedlami na zriedenie krvi je potrebné postupovať opatrne.

Prevencia a liečba

Liečba a prevencia trombózy sú založené na antikoagulačnom účinku aspirínu, ktorý vedie k zníženiu rýchlosti zrážania krvi, zníženiu jeho viskozity..

Liek znižuje aktivitu fibrínov a krvných doštičiek, zastavuje proces ich adhézie a usadzovania na stenách krvných ciev..

 1. Aspirín na prevenciu trombózy, mŕtvice a infarktu sa odporúča na denné použitie všetkým pacientom starším ako 40 rokov. Denná dávka nie je vyššia ako 160 miligramov denne. Spravidla sa na preventívne účely pacientom odporúča piť 80 - 120 mg denne..
 2. Aspirín pri hlbokej žilovej trombóze, keď je potrebné rozpustiť zrazeniny v cievach a zabrániť tvorbe čerstvých krvných zrazenín, musíte vypiť 100 - 320 mg denne. Dávkovanie sa má objasniť u ošetrujúceho lekára..

Pravidlá prijímania

Aspirín na tromboflebitídu alebo trombózu hlbokých žíl sa má užívať nasledovne:

 • Dvakrát denne sa 1/2 tablety liečiva rozdrví na práškový stav. Tento režim sa odporúča v prvom mesiaci liečby, po uplynutí tohto obdobia musíte vypiť 1/4 tablety deň pred spaním..
 • Liek sa má užívať počas jedla alebo ihneď po jedle..
 • Vynikajúcim spôsobom, ako zabrániť možnému poškodeniu gastrointestinálneho traktu kyselinou obsiahnutou v lieku, je zapiť liek mliekom, ovsenými vločkami a ďalšou obalovou tekutinou, ktorá neobsahuje kyselinu..
 • Počas užívania tabliet, ktoré sú pokryté špeciálnym obalom, nesmiete žuť, musíte ich prehltnúť celé.
 • Aby bol škodlivý účinok lieku na gastrointestinálny trakt minimálny, lekárom sa odporúča piť liek vo forme instantných tabliet..
 • Všetky formy lieku sa musia zapiť veľkým množstvom čistej nesýtenej vody..
 • Ak je pacient naplánovaný na chirurgický zákrok, liečba by sa mala prerušiť 5-7 dní pred zákrokom..

Názor lekárov a pacientov

Môžete si dohodnúť stretnutie s lekárom pracujúcim vo vašom meste priamo na našej webovej stránke.

Recenzie lekárov potvrdzujú vysokú účinnosť lieku na liečbu a prevenciu krvných zrazenín.

Dmitrij Lvovič, angiochirurg: „Pacientom, ktorí podstúpili tromboflebitídu alebo majú vysoké riziko vzniku ochorenia, odporúčam ako podporný prostriedok jednoduchý sovietsky aspirín. Liek nielenže dokonale zriedi krv, ale tiež zabraňuje zlepovaniu krvných doštičiek, čo znamená, že významne znižuje riziko trombózy v budúcnosti. Je dôležité nekombinovať jeho príjem s diuretikami a niektorými inými liekmi a tiež nebrať tabletky nalačno. ““.

Interview s pacientmi podporujú názory lekárov.

Oksana Sergeevna, zamestnankyňa banky: „Dlhodobo pracujem s klientmi v úverových inštitúciách. Je so všetkým spokojný, ale cievy nôh sa začali trápiť čoraz častejšie, objavovali sa opuchy a bolesti lýtok. Išiel som k lekárovi a ten ho zarazil: Mám nielen kŕčové žily, ale aj riziko trombózy je vysoké! Aby sa zabránilo vážnemu ohrozeniu života, lekár odporučil venotonické gély dvakrát denne a tiež polovicu tablety Aspirínu dvakrát denne na zriedenie krvi. Drogu pijem už mesiac, nosím kompresné pančuchy a zo stravy som vylúčil jedlá zahusťujúce krv. Všimol som si, že sa znížila ťažkosť v nohách, slabli opuchy a zlepšilo sa celkové zdravie. Kto by si myslel, že taký cenovo dostupný a lacný liek môže pomôcť z tak vážneho a nebezpečného ochorenia! “

Ako užívať aspirín na trombózu (krvné zrazeniny v cievach)

Aspirín na trombózu je jedným z najdostupnejších a najúčinnejších liekov na riedenie krvi. Účinok lieku je zameraný na vazodilatáciu v dôsledku vytvorenia prekážky pre adhéziu krvných doštičiek.

Indikácie a kontraindikácie

Kyselina acetylsalicylová, ktorá sa nachádza v aspiríne, je nesteroidné protizápalové činidlo, ktoré má široké spektrum účinku..

Liečivá látka dobre pomáha pri liečbe mnohých patológií, vrátane:

 • vírusové a infekčné choroby sprevádzané vysokou horúčkou;
 • prítomnosť bolesti;
 • reumatické choroby;
 • trombóza a tromboflebitída;
 • stav po mŕtvici alebo srdcovom infarkte;
 • kŕčové žily;
 • angína.

Liek je široko predpísaný po chirurgických zákrokoch na srdci a krvných cievach..

Pri použití aspirínu na krvné zrazeniny by sa malo pamätať na to, že liek má kontraindikácie.

Tie obsahujú:

 • precitlivenosť na jednotlivé zložky lieku;
 • závažné ochorenie obličiek a pečene;
 • prítomnosť erózií a krvácania v zažívacom trakte;
 • chronický priebeh určitých srdcových chorôb;
 • akútna gastritída;
 • porušenie procesu zrážania krvi.

Vlastnosti Aspirin Cardio

Hlavnou účinnou látkou v zložení liečiva je tiež kyselina acetylsalicylová. Farmakologické činidlo je určené pre ľudí, ktorí majú sprievodné ochorenia: diabetes mellitus, arteriálna hypertenzia, nadváha.

Tento liek sa často používa ako profylaxia na prevenciu krvných zrazenín. Po chirurgickom zákroku sa široko používa na prevenciu krvných zrazenín.

Aspirín Cardio sa vyrába vo forme tabliet, ktoré sú pokryté špeciálnou ochrannou vrstvou. Pomáha vyhnúť sa absorpcii účinnej látky v žalúdku a neumožňuje agresívny účinok lieku na sliznice orgánu. Terapeutická látka sa začína rozpúšťať až v čreve.

Táto forma uvoľňovania vám umožňuje užívať Aspirín Cardio pred jedlom..

Pravidlá uplatňovania

Ak je aspirín proti krvným zrazeninám predpísaný na profylaxiu, jeho denné použitie je 75-100 mg. Liečba zahŕňa dávku 300 mg. V takom prípade by mal priebeh liekovej terapie predpisovať iba odborník.

Existujú odporúčania pre použitie farmakologického činidla, ktoré je potrebné dodržiavať:

 • Nemeňte si predpísané dávkovanie.
 • Liečba sa nesmie používať na prázdny žalúdok. Táto liečba môže viesť k žalúdočným problémom. Najlepšou možnosťou liečby je užívanie lieku 30 minút po jedle.

Nie je dovolené používať liek súčasne s inými NSAID. Takéto ošetrenie môže spôsobiť vnútorné krvácanie alebo iné nežiaduce udalosti z tela..

Pre prevenciu

Aspirín na tvorbu krvných zrazenín v cievach by mali užívať muži a ženy so zvýšeným rizikom.

 • nad 50 rokov;
 • s dedičnou predispozíciou na trombózu;
 • zneužívatelia nikotínu a alkoholu;
 • s chronickými srdcovými a vaskulárnymi patológiami;
 • viesť sedavý životný štýl;
 • užívanie hormónov;
 • obézny.

Na profylaktické účely sa liek často používa v lekárskej praxi a môže znížiť riziko vzniku krvných zrazenín takmer dvojnásobne.

Odporúčaná profylaktická dávka je štvrtina tablety raz denne. Liečivo sa používa až po jedle..

Opatrenia na prevenciu trombózy sú nevyhnutné. Ľahšie je zabrániť akejkoľvek chorobe, než sa ju pokúsiť liečiť neskôr..

Použitie aspirínu na trombózu

Trombóza je komplexná patológia, ktorá si vyžaduje liečbu. Aspirín na trombózu je účinný a cenovo dostupný liek. Je možné ho kúpiť v ktorejkoľvek lekárni. Produkt zriedi krv, čo zabraňuje tvorbe krvných zrazenín.

Vzhľad krvnej zrazeniny je ochrannou reakciou ľudského tela, ktorá šetrí tok krvi v prípade poranenia. Ale trombóza je patológia a predstavuje akútne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a život. Aká je účinnosť produktu a ako ho aplikovať?

 1. Vlastnosti
 2. Menovania a kontraindikácie
 3. Komplexná terapia
 4. Pravidlá uplatňovania

Vlastnosti

Aspirín je liek, ktorý je široko dostupný a známy. Tabletky sa nachádzajú v lekárničke každého človeka. Najčastejšie sa používa na zmiernenie nepríjemných príznakov spojených s prechladnutím, kocovinou a bolesťami hlavy.

Liečivo je nesteroidného typu, zmierňuje zápalové procesy. Je zaradený do skupiny nenarkotických analgetík. Uvoľňovacia forma - tablety. Na policiach nájdete formu rozpustného šumivého nápoja. Tablety sú niekedy obalené na ochranu žalúdka pred škodlivými účinkami na sliznice.

Lekári predpisujú aspirín na krvné zrazeniny v cievach v týchto prípadoch:

 1. Prevencia vzniku krvných zrazenín, ktoré postihujú horné aj dolné končatiny.
 2. Na liečbu chorôb reumatického typu.
 3. Na zmiernenie horúčky pri zápalových a infekčných chorobách.
 4. Na zmiernenie bolesti.

Pri samoliečbe aspirínom sa môžu prejaviť vedľajšie účinky, preto by ste sa pred jeho užitím mali poradiť s lekárom.

Kompozícia obsahuje kyselinu, ktorá môže mať nepriaznivý účinok na žalúdočnú sliznicu. To vedie k bolesti a páleniu záhy. Cítiť sa môžu alergické reakcie a krvácanie do žalúdka. Ak máte kontraindikácie pre užívanie drogy, nemusíte ju piť.

Menovania a kontraindikácie

Krvná zrazenina je hlavnou príčinou chorôb, ako je infarkt myokardu, mŕtvica, zlyhanie srdca. Krvné zrazeniny vo venóznych cievach sa môžu javiť ako komplikácia po operácii a za prítomnosti patologických novotvarov.

Hlavné indikácie na predpisovanie lieku na prevenciu tvorby krvných zrazenín:

 • Ak ste už prekonali srdcový infarkt, mikroúdery a mozgové príhody.
 • S takými diagnózami ako: angina pectoris, ischémia.
 • S aterosklerózou krčnej tepny.
 • Po cievnej operácii.

Všetky tieto stavy zvyšujú riziko vzniku krvných zrazenín, ktoré blokujú venózny lúmen. Preto je predpisovanie aspirínu na tromboflebitídu rozumným a oprávneným rozhodnutím..

Aspirín nemôžete užívať samostatne, pretože existuje množstvo vedľajších účinkov:

 • Riziko krvácania do žalúdka.
 • Bolesť brucha.
 • Alergia.
 • Pálenie záhy.

Pred použitím aspirínu je niekedy potrebné absolvovať množstvo ďalších vyšetrení: kompletný krvný obraz, gastroskopia.

V prípade, že sa aspirín používa dlhší čas, je potrebné monitorovať hladinu hemostázy a vyšetriť výkaly na prítomnosť krvných inklúzií..

Profylaktické použitie lieku je zakázané, ak boli diagnostikované nasledujúce choroby:

 • Astma.
 • Zápal žalúdka.
 • Žalúdočný vred.
 • Vred v čreve.
 • Precitlivenosť.
 • Diatéza.
 • Problémy s obličkami alebo pečeňou.
 • Trombocytopénia.

Počas tehotenstva a počas dojčenia je užívanie drogy zakázané..

Komplexná terapia

Ak je aspirín predpísaný ako súčasť komplexnej liečby, mali by sa vziať do úvahy jeho účinky, ktoré môžu zosilniť alebo potlačiť účinky iných liekov..

Tableta znásobuje účinok nasledujúcich skupín liekov:

 • Antikoagulanciá.
 • Kortikosteroidy.
 • Prostriedky na zníženie hladiny cukru v krvi.
 • Nesteroidné lieky na odstránenie zápalu.

Ak užívate aspirín spolu s diuretikami alebo liekmi na liečbu dny, dôjde k výraznému zníženiu farmakologického účinku liekov..

Štúdie preukázali, že použitie aspirínu v profylaktických dávkach proti tvorbe krvných zrazenín v žilných cievach nepoškodzuje ľudské telo. Je však nevyhnutná konzultácia s kardiológom.

Pravidlá uplatňovania

Liek, s cieľom zabezpečiť preventívne opatrenia na zabránenie vzniku krvných zrazenín, je predpísaný na každodenné použitie u žien a mužov starších ako štyridsať rokov. Denné dávkovanie sa pohybuje od 70 do 100 miligramov.

Ak je liek predpísaný na zníženie hustoty krvi, denná dávka sa pohybuje od 50 do 320 miligramov.

Liek sa nemá užívať na prázdny žalúdok, hrozí riziko krvácania v dôsledku kyseliny, ktorá je v lieku. Používa sa s jedlom alebo ihneď po jedle. Tableta sa zapíja veľkým množstvom tekutiny, odporúča sa zapiť hustým želé.

Nie je možné náhle odmietnuť použitie aspirínu, pretože sa môže vyskytnúť „ricochet“, ktorý vyvoláva vývoj chorôb:

 • Trombóza.
 • Mŕtvica.
 • Infarkt.

Tento účinok sa často vyskytuje u tých pacientov, ktorí mali v anamnéze ochorenie srdca a ciev. Alebo po operácii. V takýchto situáciách je samovoľné stiahnutie lieku kategoricky neprijateľné..

Užívanie lieku na prevenciu trombózy sa odporúča večer. To pomáha maximalizovať interakciu látok zo zloženia lieku s krvnými doštičkami.

Okrem priameho účinku na krvné doštičky a zastavenia tvorby trombov má liečivo ďalšie pozitívne vlastnosti. Vývoj rakoviny čreva je polovičný, riziko rakoviny žalúdka sa znižuje o jednu tretinu.

Pri boji s trombózou by ste mali venovať pozornosť dennému menu a prítomnosti fyzickej aktivity. Je dôležité ochorenie preštudovať a podstúpiť sériu vyšetrení. Niekedy je predpísaný kompresný pančuchový tovar. Nezabudnite na udržiavanie zdravého životného štýlu.

Aspirín je účinný a cenovo dostupný nástroj na prevenciu trombózy, jeho činnosť získala pozitívne recenzie od odborníkov. Neliečte sa však sami. Akékoľvek použitie liekov musí byť dohodnuté s odborníkom. Lekár vykoná vyšetrenia, vylúči prítomnosť kontraindikácií a v prípade potreby predpíše potrebné dávky. Prajeme vám zdravie.

Aspirín na krvné zrazeniny: príjem pre trombózu a tromboflebitídu

Kyselina acetylsalicylová je jedným z najžiadanejších a najpopulárnejších liekov. Vzorec lieku bol vyvinutý na konci 19. storočia, ale to neznižuje dopyt spotrebiteľov. Naopak, v priebehu času sa zoznam chorôb, na ktoré sa používa aspirín, podstatne rozšíril..

Lekári často odporúčajú zahrnúť aspirín do komplexnej liečby trombózy. Tento liek sa používa na riešenie jedného z najdôležitejších problémov tvorby trombov - nadmernej hustoty krvi..

Kyselina acetylsalicylová vďaka svojim vlastnostiam pomáha rozpúšťať zrazeniny prítomné v lúmene žíl a tiež pomáha predchádzať tvorbe čerstvých krvných zrazenín..

Budeme študovať informácie na takú tému, ako je aspirín na tromboflebitídu dolných končatín: terapeutické vlastnosti, možné kontraindikácie, dávkovanie.

Liečivé vlastnosti

Kyselina acetylsalicylová patrí do kategórie nesteroidných protizápalových liekov. Okrem toho má prostriedok antipyretické a analgetické účinky, a preto je rozsah jeho aplikácie dosť rozsiahly..

Do 80. rokov minulého storočia vedci zistili, že aspirín rozpúšťa krvné zrazeniny a tiež pomáha predchádzať opätovnému zrážaniu..

Okrem účinku na riedenie krvi pomáha aspirín z krvných zrazenín v cievach nasledovne:

 • Posilňuje vnútorný vaskulárny endotel.
 • Zabraňuje usadzovaniu cholesterolu na stenách žíl a kapilár.
 • Podporuje rovnomerné rozšírenie vaskulárneho lúmenu.

Po zistení týchto vlastností začali lekári používať aspirín z krvných zrazenín na prevenciu infarktu, mŕtvice a iných závažných ochorení spôsobených vaskulárnym tromboembolizmom rôzneho stupňa lokalizácie..

Vedľajšie účinky

V niektorých situáciách spôsobuje užívanie aspirínu nasledujúce nežiaduce reakcie:

 • Žalúdočné krvácanie;
 • Alergia;
 • Bolesť brucha;
 • Pocit pálenia záhy.

Ak dôsledne dodržiavate predpísané dávkovanie a nepoužívate ho počas exacerbácií chronických ochorení, liečba je úspešná. Nie všetky lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú však majú podobný účinok..


Vedľajšie účinky aspirínu

Rozsah použitia

Tento liek sa odporúča užívať na liečbu nasledujúcich ochorení a bolestivých symptómov:

 1. Na zníženie telesnej teploty pri vírusových, dýchacích, infekčných chorobách.
 2. S cieľom zmierniť bolesť.
 3. Pri artritíde, vaskulitíde, Kawasakiho chorobe, arteritíde a iných reumatických ochoreniach.
 4. Pri prevencii a liečbe trombózy a tromboflebitídy rôznych foriem lokalizácie vrátane trombózy v hlbokých cievach dolných končatín..

Aspirín proti krvným zrazeninám je predpísaný, a to aj za nasledujúcich okolností:

 • Ak je v anamnéze srdcový infarkt alebo predchádzajúce mozgové príhody.
 • S diagnózami ako ischemická choroba, angina pectoris.
 • S prerušovanou klaudikáciou, to znamená bolesťou v holenných končatinách v dôsledku upchatia veľkých ciev v oblasti lýtka.
 • Počas pooperačnej terapie po inštalácii bočníkov a stentov na cievy rôznej lokalizácie.

Pravidlá uplatňovania

Ak je aspirín proti krvným zrazeninám predpísaný na profylaxiu, jeho denné použitie je 75-100 mg. Liečba zahŕňa dávku 300 mg. V takom prípade by mal priebeh liekovej terapie predpisovať iba odborník.

Existujú odporúčania pre použitie farmakologického činidla, ktoré je potrebné dodržiavať:

 • Nemeňte si predpísané dávkovanie.
 • Liečba sa nesmie používať na prázdny žalúdok. Táto liečba môže viesť k žalúdočným problémom. Najlepšou možnosťou liečby je užívanie lieku 30 minút po jedle.

Nie je dovolené používať liek súčasne s inými NSAID. Takéto ošetrenie môže spôsobiť vnútorné krvácanie alebo iné nežiaduce udalosti z tela..

Kontraindikácie

Kyselina acetylsalicylová nie je predpísaná na trombózu, ak okrem tohto ochorenia obsahuje anamnéza pacienta nasledujúce ochorenia a ďalšie faktory:

 1. Gastritída, kolitída, vredy, erózia žalúdka a čriev.
 2. Osobná neznášanlivosť komponentov.
 3. Choroby pečene a obličiek.
 4. Hemoragická diatéza.
 5. Príznaky trombocytopénie.
 6. Pacient nedosahuje 12 rokov.
 7. Prvý a tretí trimester tehotenstva.
 8. Dojčenie obdobie.
 9. Ochorenia štítnej žľazy.
 10. Predispozícia na krvácanie.
 11. Trvajte 5-7 dní pred operáciou.
 12. Usadzovanie solí kyseliny močovej v kĺboch ​​(dna).
 13. Aneuryzma aorty.
 14. Porušenie procesu zrážania krvi v tele.
 15. Nedostatok vitamínu K..

Komu je aspirín kontraindikovaný??

Všeobecné prípady kontraindikácií sú pre všetky lieky približne rovnaké:

 1. ASA sa nemá užívať s individuálnou neznášanlivosťou, tehotenstvom a dojčením.
 2. V prípade urolitiázy je aspirín kontraindikovaný, ak prevládajú uráty.
 3. Zlyhanie obličiek je absolútnou kontraindikáciou..
 4. Liečba aspirínom sa neodporúča pri nízkej zrážanlivosti krvi, hemoragickej diatéze a pri tendencii k trombofílii..
 5. Bronchiálna astma a dna tiež vylučujú aspirín ako profylaktické činidlo, ako aj gastrointestinálnu patológiu počas exacerbácie..

Moderné metódy terapie umožňujú užívať ASA spolu s liekmi, ktoré znižujú jeho účinok na žalúdočnú sliznicu.

Interakcia s inými liekmi

Pri predpisovaní aspirínu je potrebné vziať do úvahy špecifiká jeho interakcie s inými liekmi..

Liek zvyšuje aktivitu nasledujúcich liekov:

 • Kortikosteroidy.
 • Riedidlá krvi - antikoagulanciá.
 • Lieky na zníženie hladiny cukru v krvi.
 • NVPS.

Pri kombinovanom užívaní aspirínu a diuretík, ako aj liekov proti dne, je účinok týchto liekov výrazne znížený.

Pri užívaní aspirínu v kombinácii s jedlami na zriedenie krvi je potrebné postupovať opatrne.

Prečo sú potrebné heparíny?

Na celom svete lekári, ktorí bojujú proti koronavírusom, poznamenávajú, že tvorba trombov je ich častou komplikáciou. „Neustále sledujem publikácie zahraničných kolegov. A teraz skutočne existuje veľa vedeckých prác, ktoré s Covid-19 zvyšujú aktivitu zrážania krvi, čo vedie k trombóze a tromboembolickým komplikáciám. Napríklad tromboembolizmus pľúcnej tepny, “- komentuje Ekaterina Amosova.

Niektorí vedci zároveň tvrdia, že ide o špecifické riziká koronavírusu, ktorý je charakteristickým znakom tohto lieku. Ekaterina Amosova si to však nemyslí: „Aktivácia systému zrážania krvi pomocou tzv. syndróm diseminovanej koagulácie krvi je univerzálny mechanizmus, ktorý sa aktivuje u všetkých ťažko chorých pacientov. Pri akomkoľvek šoku, syndróme akútnej respiračnej tiesne, chrípke, sepse “.

„Zvýšená agregácia (schopnosť krvných doštičiek priľnúť k sebe a vytvárať doštičku. - pozn. Red.) Je neoddeliteľnou súčasťou iných závažných infekčných chorôb. Napríklad chrípka, “hovorí Mariana Selyuk.

Preto sú hospitalisti - lekári, ktorí pracujú v nemocnici, dobre informovaní o tomto syndróme. A pre nich nie je použitie heparínov nič nové..

Čo tieto lieky robia? „Sú to antikoagulanciá, ktoré inhibíciou zrážania krvi zabraňujú tvorbe krvných zrazenín a ich zväčšovaniu,“ vysvetľuje Ekaterina Amosova.

Prevencia a liečba

Liečba a prevencia trombózy sú založené na antikoagulačnom účinku aspirínu, ktorý vedie k zníženiu rýchlosti zrážania krvi, zníženiu jeho viskozity..

Liek znižuje aktivitu fibrínov a krvných doštičiek, zastavuje proces ich adhézie a usadzovania na stenách krvných ciev..

 1. Aspirín na prevenciu trombózy, mŕtvice a infarktu sa odporúča na denné použitie všetkým pacientom starším ako 40 rokov. Denná dávka nie je vyššia ako 160 miligramov denne. Spravidla sa na preventívne účely pacientom odporúča piť 80 - 120 mg denne..
 2. Aspirín pri hlbokej žilovej trombóze, keď je potrebné rozpustiť zrazeniny v cievach a zabrániť tvorbe čerstvých krvných zrazenín, musíte vypiť 100 - 320 mg denne. Dávkovanie sa má objasniť u ošetrujúceho lekára..

Zdravý životný štýl ako prevencia chorôb kardiovaskulárneho systému

Denná fyzická aktivita a zdravé stravovanie sú najjednoduchšou a zároveň veľmi účinnou prevenciou trombózy a sú prospešné pre celkové zdravie..

Bohužiaľ, z dôvodu povolania, ako aj z iných dôvodov sú ľudia často nútení tráviť veľa času sedením alebo státím bez zmeny držania tela, čo ovplyvňuje stav tela a môže viesť k stagnácii krvi, čo výrazne zvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín. Pretože len málo ľudí má možnosť zmeniť svoje pole činnosti, musíte cvičiť, pravidelne športovať a byť fyzicky aktívni..

Ak máte sedavé zamestnanie, vyhraďte si každú hodinu na prestávku 5 minút - na zahriatie stačí len malá prechádzka.

Pohyb je život a aby ste si udržali tonus v žilách, je dobré chodiť, behať ráno, jazdiť na bicykli, robiť kardio, každý deň chodiť miernym tempom a tancovať. Je však potrebné poznamenať, že je potrebné sa vyhnúť športom, pri ktorých dochádza k silnému zaťaženiu klenby nohy: vzpieranie, aerobik, squash, tenis a niektoré ďalšie, pretože vyvolávajú žilové ochorenia. Najlepšie je v tejto veci konzultovať s lekárom..

Je dôležité dodržiavať vodný režim dohodnutý s lekárom pri výbere čistej vody bez plynu a nečistôt a jesť správne.

Zoznam produktov odporúčaných v tomto prípade je pomerne jednoduchý a zároveň bohatý, z ktorého môžete zostaviť chutné a rozmanité menu. Mal by obsahovať:

 • obilniny;
 • mliečne výrobky;
 • chudé mäso a ryby;
 • rastlinné oleje;
 • čerstvá zelenina a ovocie.

Veľmi užitočné budú potraviny s veľkým množstvom vitamínu E, ako aj potraviny bohaté na flavonoidy, medzi ktoré patrí červené hrozno. Môžete ich nahradiť hroznovou šťavou alebo červeným suchým vínom (denná dávka je až 100 mg). Denná strava by mala obsahovať rozpustné a nerozpustné rastlinné vlákna, ktoré prispievajú k normálnej činnosti čriev a znižujú hladinu cholesterolu, potraviny obsahujúce veľa Omega-3 - zníži sa tým viskozita krvi a hladina triglyceridov.

Nasledujúce potravinové výrobky by sa mali uviesť osobitne:

 • rybí tuk;
 • paradajky;
 • ovsené vločky;
 • bobule;
 • hrozno;
 • citróny;
 • zázvor;
 • olivové a ľanové oleje;
 • repa.

Musíte jesť menej veľmi slané, tučné a vyprážané, údené, biele pečivo, mäsové bujóny, klobásy, smotanu, šošovicu, čokoládu a iné cukrovinky obsahujúce veľa tuku, opatrne s banánmi a mangom, šípkami, aróniou a niektorými bylinkami. (žihľava, ľubovník bodkovaný, valerián, kukuričný hodváb, tisícročná). Mali by ste zjesť najviac tri vaječné žĺtky týždenne..

Odporúča sa prestať piť a fajčiť, alebo ich aspoň minimalizovať.

Pravidlá prijímania

Aspirín na tromboflebitídu alebo trombózu hlbokých žíl sa má užívať nasledovne:

 • Dvakrát denne sa 1/2 tablety liečiva rozdrví na práškový stav. Tento režim sa odporúča v prvom mesiaci liečby, po uplynutí tohto obdobia musíte vypiť 1/4 tablety deň pred spaním..
 • Liek sa má užívať počas jedla alebo ihneď po jedle..
 • Vynikajúcim spôsobom, ako zabrániť možnému poškodeniu gastrointestinálneho traktu kyselinou obsiahnutou v lieku, je zapiť liek mliekom, ovsenými vločkami a ďalšou obalovou tekutinou, ktorá neobsahuje kyselinu..
 • Počas užívania tabliet, ktoré sú pokryté špeciálnym obalom, nesmiete žuť, musíte ich prehltnúť celé.
 • Aby bol škodlivý účinok lieku na gastrointestinálny trakt minimálny, lekárom sa odporúča piť liek vo forme instantných tabliet..
 • Všetky formy lieku sa musia zapiť veľkým množstvom čistej nesýtenej vody..
 • Ak je pacient naplánovaný na chirurgický zákrok, liečba by sa mala prerušiť 5-7 dní pred zákrokom..

Červené vlajky: kedy zavolať sanitku

Nebezpečenstvo koronavírusu je, že komplikácie môžu prísť náhle. „Preto je dôležité pri akýchkoľvek nových príznakoch, ktoré máte, okamžite kontaktovať svojho rodinného lekára,“ radí Ekaterina Amosova.

Maryana Selyuk tiež odporúča neustále monitorovať saturáciu krvi kyslíkom pomocou pulzného oxymetra. "Keď saturácia klesne na 94%, pacient s možným Covid-19 musí zavolať pohotovostnú lekársku starostlivosť," hovorí Ekaterina Amosova. Nazvala tiež „červené vlajky“ - príznaky, ktoré môžu naznačovať, že sa u človeka objavuje trombóza, existuje riziko mozgovej príhody a je potrebné urgentne zavolať sanitku. To:

 • prudké zvýšenie dýchavičnosti;
 • výskyt akútnej bolesti na hrudníku;
 • opuch jednej z nôh s praskajúcimi bolesťami;
 • krátkodobá strata vedomia;
 • dezorientácia;
 • porucha reči.

Odborník upozorňuje na skutočnosť, že počet návštev na jednotkách intenzívnej starostlivosti s príznakmi infarktu a mozgovej mŕtvice na celom svete prudko poklesol. Ľudia sa obávajú nákazy koronavírusom. "Musíte si však uvedomiť, že je pravdepodobnejšie, že zomriete na akútny infarkt, mŕtvicu, krvácanie, pľúcnu embóliu než na Covid-19," hovorí Ekaterina Amosova. Preto ak nájdete v sebe alebo vo svojich blízkych takéto „červené vlajky“, urgentne zavolajte sanitku. "Varujte vás alebo príbuzného koronavírusu, aby si tím dal ochranný oblek." Lekári pacienta vyšetria, vyhodnotia potrebu hospitalizácie a presne určia, kam ho vziať, “radí Ekaterina Amosova.

Prihláste sa na odber denného e-mailového bulletinu od tvorcov novín číslo 1 na Ukrajine. Každý večer sú vo vašej pošte najdôležitejšie, najexkluzívnejšie a najužitočnejšie veci. Prihlásiť sa na odber.

Pre Viac Informácií O Cukrovke