Berú do armády s hypertenziou

Odvedenci trpiaci vysokým krvným tlakom sa pýtajú, či sú prijímaní do armády s hypertenziou? Esenciálnou hypertenziou je pretrvávajúci vysoký krvný tlak charakterizovaný číslami od 140/90 mm Hg. Lekárske vyšetrenie brancov trpiacich arteriálnou hypertenziou sa vykonáva v súlade s článkom 43 Zoznamu chorôb. Prítomnosť hypertenzie u brancov musí byť potvrdená vyšetrením v stacionárnych podmienkach a výsledkami zdokumentovaného predchádzajúceho dispenzárneho pozorovania minimálne 6 mesiacov s povinným opakovaným vykonávaním denného monitorovania krvného tlaku. Diagnóza hypertenzie by sa preto mala robiť na základe komplexného vyšetrenia kardiológa vrátane ABPM, Holter, VEM a ďalších. Podľa výsledkov vyšetrenia, ak nie je objasnená príčina zvýšenia tlaku, je stanovená diagnóza hypertenzie. Ak sa zistí, že zvýšenie tlaku súvisí s iným ochorením (napríklad urolitiázou alebo patológiou štítnej žľazy), vykoná sa vyšetrenie branca podľa zodpovedajúceho článku Zoznamu chorôb, pretože vysoký krvný tlak je príznakom zisteného ochorenia, napríklad patológie obličiek..

Vysoký krvný tlak a odvod

Je dôležité vedieť, že lekári vojenského úradu registrácie a zaradenia majú právo iba na vyšetrenie konkrétnej choroby, a nie na stanovenie diagnózy. Preto, aby ste boli prepustení zo služby z dôvodu choroby, musíte ísť do kancelárie registrácie a zaradenia do armády pripravení s kompletným balíkom všetkých potrebných dokumentov. V každom prípade sú lekári vojenského úradu registrácie a zaradenia povinní pod vysokým tlakom poslať vás na lekárske vyšetrenie podľa zákona o preskúmaní zdravotného stavu. Všetky lekárske dokumenty predložené komisii na vojenskom registračnom a registračnom úrade musia byť vydané štátnou zdravotníckou inštitúciou. Na získanie kategórie B je nevyhnutné pripraviť si kompletný balík dokumentov potvrdzujúcich diagnózu. V prípade ich neprítomnosti môže lekár vojenského úradu registrácie a zaradenia odmietnuť poslať vás na lekárske vyšetrenie na základe úkonu úradu vojenského registrácie a zaradenia a uznať vás ako spôsobilého na vojenskú službu. V takom prípade je možné situáciu zmeniť iba kontaktovaním právnika a odvolaním sa proti rozhodnutiu návrhovej komisie k vyššej návrhovej komisii alebo k súdu..

Hypertenzia a vojenská služba: rôzne stupne ochorenia

Služba v armáde s esenciálnou hypertenziou je kontraindikovaná, pretože fyzická aktivita vyvoláva prudké zvýšenie tlaku, čo vedie k zhoršeniu práce srdca. Hypertenzia je rozdelená na 3 stupne:

 • Stupeň I je charakterizovaný zvýšeným krvným tlakom (v pokoji je systolický tlak od 140 do 159 mm Hg, diastolický - od 90 do 99 mm Hg);
 • II stupeň je charakterizovaný zvýšenými ukazovateľmi krvného tlaku (v pokoji sa systolický tlak pohybuje od 160 do 179 mm Hg, diastolický - od 100 do 109 mm Hg);
 • Stupeň III je charakterizovaný zvýšeným krvným tlakom (v pokoji, systolický tlak sa pohybuje od 180 mm Hg a viac, diastolický - od 110 mm Hg a vyššie).

Je tiež potrebné pamätať na to, že hypertenzia sa ďalej delí na 3 stupne, v závislosti od prítomnosti alebo neprítomnosti poškodenia cieľového orgánu. Je dôležité vedieť, že neberú do armády so žiadnym stupňom hypertenzie, zapíšu sa do zálohy a vydajú vojenský preukaz. Hypertenzia 3. stupňa znamená kategóriu vhodnosti D. Armáda preto nie je kompatibilná s hypertenziou. Výnimkou sú prípady diagnostiky labilnej hypertenzie. S touto diagnózou sa posielajú branci, ktorí slúžia v armáde.

Hypertenzia a úľava od armády

Veľa brancov sa zaujíma aj o to, či je pod vysokým tlakom možné oddýchnutie armády? Ak nie je dostatočné sledovanie, menej ako 6 mesiacov, ak váš zdravotný záznam neobsahuje dostatočný počet záznamov o sťažnostiach na vysoký krvný tlak a iné príznaky hypertenzie, môže vám byť diagnostikovaná arteriálna hypertenzia. Úspešné absolvovanie lekárskej komisie s takouto diagnózou znamená vyšetrenie podľa článku 48 Rozpisu chorôb s pridelením kategórie spôsobilosti G. Vojenský zaraďovací úrad dáva na dynamické pozorovanie meškanie až 6 mesiacov, aby sa vyplnil formulár na meranie tlaku. Po skončení odkladu bude musieť branec navyše podstúpiť všetky vyšetrenia a nemocnicu na potvrdenie diagnózy.

Hypertenzia - musíte poznať nepriateľa pohľadom!

Podľa zákona je vojenská služba zakázaná pre mladých ľudí vo vojenskom veku aj s diagnózou hypertenzie prvého stupňa, pretože výrazná fyzická námaha môže vyvolať prudké zvýšenie krvného tlaku. Pre tých, ktorí sa zaujímajú o otázku, či sú prijatí do armády s hypertenziou, je dôležité poznať hlavné prejavy tejto choroby:

 • hluk alebo zvonenie v ušiach;
 • opuch tváre ráno;
 • neprimerané znepokojenie;
 • nepohodlie v oblasti srdca;
 • bolesti hlavy;
 • epizodické krvácanie z nosa;
 • znížená pamäť;
 • problémy so zrakom;
 • začervenanie tváre.

Keď sa objavia prvé príznaky spojené s hypertenziou, mali by ste sa poradiť s lekárom, ale veľa brancov nevenuje náležitú pozornosť svojmu zdraviu a nedodržiava príznaky, ktoré sa objavia. Lekár predpíše potrebné vyšetrenia a zvolí správny priebeh liečby. Na našom webe si môžete prečítať, aké choroby neberú do armády, najmä potvrdenie diagnóz vo vojenskej registračnej a zaradovacej službe, ako aj rady o vojenských chorobách.

Diagnostika a vyšetrenie hypertenzie

Na stanovenie diagnózy a objasnenie príčiny hypertenzie zašle vojenská lekárska komisia vojenského úradu registrácie a zaradenia brancu podľa zákona na lekárske vyšetrenie v stacionárnych podmienkach. Tam bude pacient pravidelne týždeň meraný a bude sa robiť množstvo vyšetrení: všeobecný rozbor moču a krvi, kardiogram, biochemické krvné testy, ultrazvuk vnútorných orgánov, VEM, SMAD, ECHO-KG, holter. Ak je pri vyšetrení v nemocnici diagnostikovaná branná povinnosť s hypertenziou 1 polievková lyžica, 2 polievkové lyžice. alebo 3 stupne, pridelí sa mu kategória vhodnosti B alebo D. Ak však vyšetrenia neodhalia pretrvávajúcu hypertenziu, môžu lekári nasadiť vegetatívne-vaskulárnu dystóniu podľa typu hypertenzie.

Dúfame, že po dôkladnom prečítaní tohto článku ste pre seba našli odpoveď na otázku, či ich vezmú do armády s hypertenziou alebo nie? Hypertenzia a vojenská služba sú nezlučiteľné pojmy. Vážení nováčikovia, vedzte o týchto veciach, vždy chráňte svoje práva a pamätajte, že nič nie je cennejšie ako vaše zdravie.

Hypotenzia a armáda

Budú prijatí do armády so zníženým tlakom? Hypotonická choroba nie je vyňatá z armády. Pred niekoľkými rokmi mohli branci s nízkym krvným tlakom, pri častom mdlobe a pretrvávajúcej fixácii čísel tlaku pod 90/60, dostať vojenský preukaz na zdravie. Aby to mohli urobiť, museli do vojenskej matriky doniesť lekárske dokumenty potvrdzujúce prítomnosť vyššie uvedených príznakov. Situácia sa však teraz zmenila. Môžu byť dokonca povolaní do služby s častou synkopou, potvrdenou certifikátmi lekárskych inštitúcií.

Hypertenzia a armáda

V tomto článku vám povieme o tlaku, s ktorým sa neprijímajú do armády, či už vegetatívno-vaskulárna dystónia hypertenzného typu alebo hypertenzný syndróm dáva právo na odklad, a poradíme tiež, ako správne prejsť IHC pod vysokým tlakom, aby nešiel slúžiť do armády. Tieto informácie môžu byť užitočné pre všetkých regrútov, ktorí si vo svojich hlavách chystajú plány, ako sa pomocou armády zbaviť legálnej hypertenzie..

Článok 43 Zoznam chorôb

Hypertenzia a armáda nie sú kompatibilné, pretože ide o dosť zložitú chorobu. Každý, kto má vysoký krvný tlak (hypertenziu), potrebuje komplexné vyšetrenie a pokračujúcu liečbu. Vojenská služba neumožňuje poskytovať plnohodnotnú starostlivosť chorým ľuďom, preto mladí muži s takouto chorobou nepodliehajú brannej povinnosti. V článku 43 „Ustanovenia o vojenskej lekárskej prehliadke“ sa podrobne uvádzajú všetky aspekty týkajúce sa arteriálnej hypertenzie. Tu sú všetky kvantitatívne ukazovatele nárastu tlaku, ktorými by sa mali členovia návrhovej rady riadiť pri rozhodovaní o kategórii vhodnosti brannej moci. Napríklad, ak je pri hypertenzii od 140 do 159 mm Hg pozorovaný systolický vysoký krvný tlak. Čl. a diastolický od 90 do 99 mm Hg. Článok, potom by vojenský úrad registrácie a zaradenia mal zaradiť kategóriu „B“, ktorá dáva výnimku z vojenskej služby.

Stupeň hypertenzie:

V súčasnosti lekári rozlišujú medzi tromi stupňami hypertenzie:

 • hypertenzia 1 stupňa (systolický 140-159 mm Hg, diastolický 90-99 mm Hg);
 • hypertenzia 2. stupňa (systolická 140-179, diastolická 90-109 mm Hg);
 • hypertenzia 3 stupne (systolická od 180 mm Hg, diastolická od 110 mm Hg).

Pozrime sa podrobnejšie na každý stupeň tejto choroby..

Hypertenzia 3 stupne

Hypertenziu 3. stupňa sprevádza vážne poškodenie tela. Pri tomto stupni môže človek pociťovať infarkt myokardu, mŕtvicu, poškodenie sietnicových ciev s krvácaním, zlyhanie obličiek, zlyhanie srdca a ďalšie závažné patologické stavy. Aby sa znížilo riziko smrti, pacient je nútený neustále užívať lieky a byť pod neustálym dohľadom ošetrujúceho lekára.

Hypertenzia 2 stupne

Prijímajú sa do armády branci, u ktorých bola diagnostikovaná hypertenzia 2. stupňa? Nie, neberú to, pretože pri tomto stupni potrebuje človek stálu a pravidelnú podporu liekmi na normalizáciu krvného tlaku. Na 2. stupni sú veľmi často možné hypertenzné mozgové krízy, srdcové arytmie, vaskulárna ateroskleróza a ďalšie poruchy..

Hypertenzia 1 stupeň

Hypertenzia 1. stupňa už nie je hypertenziou, pri ktorej armáda nemôže viesť človeka k smrti. Tu je všetko oveľa vážnejšie, pretože zvyšovanie tlaku pokračuje krátky čas, ale to je dosť na to, aby narušilo normálne fungovanie hlavných orgánov. Preto je osoba uznaná za nespôsobilú na vojenskú službu..

Arteriálna hypertenzia a armáda

Samostatne je potrebné poznamenať, že článok 43 „Ustanovenia o vojenskej lekárskej prehliadke“ jasne rozlišuje medzi diagnózami „arteriálna hypertenzia“, „esenciálna hypertenzia“ a „arteriálna hypertenzia“. A ak má branca arteriálnu hypertenziu, potom sa armády nebojí. A hypertenzia neposkytuje úľavu, pretože v tomto okamihu je to jedno z najbežnejších ochorení kardiovaskulárneho systému. S arteriálnou hypertenziou môže branca najviac rátať, je to odklad z armády, ktorý je možné poskytnúť na ďalšie vyšetrenie..

Vysoký krvný tlak a odvod

Nemysli si, že každý mladý muž, ktorý má problémy s vysokým krvným tlakom, sa môže ľahko odvrátiť od armády. Faktom je, že táto choroba vyžaduje určitý stupeň stability ukazovateľov. To znamená, že článok 43 „Harmonogram chorôb, hypertenzia“ vyžaduje prítomnosť záznamov v zdravotnej dokumentácii, ktoré potvrdzujú fakty o návšteve lekára. Pri prvej liečbe príznakov môže lekár diagnostikovať „hypertenzný typ VSD“, „arteriálnu hypertenziu“ alebo „hypertenznú neurocirkulačnú asténiu“. Všetky tieto choroby zaznamenávajú prítomnosť problémov s fungovaním kardiovaskulárneho systému. Nemôžeme sa však „ospravedlniť“ z armády, ak sa pri ďalšom vyšetrení neurčí diagnóza „hypertenzia“. Ako už bolo spomenuté vyššie, mladý muž s „arteriálnou hypertenziou“ môže ísť do armády, pretože podľa lekárov táto choroba nebude zasahovať do jeho služby..

V prípade, že členovia komisie zodpovední za odvod do armády majú akékoľvek otázky týkajúce sa lekárskych dokladov, majú právo zaslať brancu na stacionárne vyšetrenie z vojenského zaradenia. Prax však ukazuje, že odborníci sa veľmi zdráhajú posielať regrútov na ďalšie vyšetrenie. Aj keď má človek hypertenziu 1. stupňa, armáda ho stále berie do svojich radov. Aby ste sa tomu vyhli, musíte si starostlivo pripraviť všetky lekárske potvrdenia a výpisy, ktoré v dokumente potvrdzujú fakty o návšteve lekára. Ak členovia návrhovej komisie tieto dokumenty ignorujú, je nevyhnutné odvolať sa proti ich konaniu na súde.

Kategórie vhodnosti na hypertenziu

Naša spoločnosť ponúka pomoc všetkým brancom, ktorí sa obávajú hypertenzie 1. stupňa a armády. Zamestnávame skúsených odborníkov, ktorí sú schopní odvolať sa proti rozhodnutiu návrhovej komisie v čo najkratšom čase, aby bolo možné vykonať opätovné preskúmanie alebo postúpenie na ďalšie preskúmanie. Vieme, že aj intrakraniálna hypertenzia a armáda sú absolútne nezlučiteľné, preto brancov zasielame iba akreditovaným inštitúciám, kde po vykonaní odbornej diagnostiky môžete dostávať dokumenty, ktoré sa stanú pre lekárov vojenskej komisie závažným dôvodom na uplatnenie článku 43 „Ustanovenia o vojenskej lekárskej prehliadke“..

Ak chcete využiť služby našej spoločnosti alebo získať odpovede na všetky ďalšie otázky, zistiť, ako sa zbaviť armády pod tlakom z právnych dôvodov, stačí zavolať na číslo 8 (800) 200-66-46.

S hypertenziou sa berú do armády

Ahoj drahý čitateľ našich stránok! Dnes si povieme niečo o možnosti slúžiť v armáde s arteriálnou hypertenziou (niekedy sa tomu hovorí hypertenzia). Je skutočne možné podávať s hypertenziou, ale, našťastie, nie vo všetkých prípadoch. A v ktorých z nich popíšeme nižšie.

Nie každý branca, ktorý trpí arteriálnou hypertenziou, má právo na odklad brannej povinnosti.

Hypertenzia a armáda v roku 2020

Koncept choroby. Arteriálna hypertenzia (hypertenzia) je hypertenzné ochorenie, ktoré obsahuje množstvo ďalších chorôb spojených s endokrinným, kardiovaskulárnym a nervovým systémom. S takouto chorobou môžete pracovať v civilnom živote. Pokiaľ však ide o vojenskú službu, je lepšie si prečítať zákony.

Ustanovenia zákona obsahujú zoznam dôvodov, na základe ktorých je osoba, ktorá dovŕšila vek dovŕšenia dovŕšeného veku, po povinnej registrácii na vojenskom komisariáte odoslaná, aby sa podrobila vojenskej lekárskej prehliadke na účely spôsobilosti. Toto ochorenie ovplyvňuje vymenovanie do vyššej funkcie a všeobecne postup v službe..

Keď občan dosiahne dovŕšený vek a je odoslaný na vojenské lekárske vyšetrenie, zaujíma ho veľa otázok.

Ako sa vzdialiť od armády pre hypertenziu

Arteriálna hypertenzia má zložitú etymológiu. Toľko sa chystalo pod tlakom odtiahnuť z armády? Koniec koncov, choroba je spojená s atmosférickým tlakom, vedie k obmedzenej kapacite, invalidite alebo smrti. Nervové preťaženie počas vojenskej služby povedie k náhlej smrti na toto ochorenie. Preto sa otázka stáva prirodzenou: sú hypertenzia a armáda kompatibilné??

Aby ste mohli odpovedať, musíte sa oboznámiť so zákonom, ktorý stanovuje zoznam dôvodov..

Ako neochorieť na arteriálnu hypertenziu (hypertenziu) a vstúpiť do armády?

Prevencia chorôb. Ľudia sa s arteriálnou hypertenziou nenarodia. Získava sa v procese života. Preto, aby ste minimalizovali riziká jeho výskytu, musíte:

1. Dodržiavanie diéty. Aby ste minimalizovali riziká vzniku ochorenia, musíte držať diétu alebo sa držať rýchlo. Horúce nápoje by sa mali nahradiť čakankou. Je to dobrý spôsob, ako udržať svoje srdce funkčné. Rozširuje cievy. A draslík vám umožňuje aktivovať sa a dosiahnuť, aby vaše srdce fungovalo lepšie.

2. Zbaviť sa zlých návykov. Riziko ochorenia sa zvyšuje, keď mladý človek pije alkohol bez kontroly a mieša ho s fajčením cigariet. Táto kombinácia zvyšuje krehkosť ciev a vedie k tvorbe krvných zrazenín..

3. Vykonávanie fyzioterapeutických cvičení. Potrebujete urobiť ranné cvičenia.

Približný súbor gymnastických cvičení na hypertenziu

Úrovne hypertenzie a odklad z armády

Fázy choroby. Pri stanovení správnej diagnózy by sa malo brať do úvahy nielen údaje externého vyšetrenia, kliniky a výsledky testov, ale aj „stupeň ochorenia“, ktorý by mal obsahovať:

Hypertenzia 1 stupeň - prijatá do armády?

1. Prvý stupeň (spôsobilosť na vojenskú službu je obmedzená). S krvným tlakom - 140/159 mm Hg. s diastolou 90/99 mm Hg. Čl. zisťované pod položkou „B“ čl. 43 „Zoznam chorôb“ (ďalej v ustanovení 43). Armáda bola vzatá s takouto diagnózou. Tu sa môže kolísanie krvného tlaku vrátiť do normálu.

Hypertenzia 2 stupne - prijatá do armády?

2. Druhý stupeň (dostupnosť tiež obmedzená). S krvným tlakom 160-179 mm Hg. s diastolou 100 - 109 mm Hg. skontrolovať podľa položky „B“. Uvádza sa 2. skupina zdravotného postihnutia. Potom je branec nepoužiteľný. Pozoruje sa hypertrofia ľavej komory. Existujú mozgové poruchy, ktoré narúšajú mozog. To je základ pre oslobodenie od služby, ale keď sa vojna volá občanom.

Hypertenzia 3 stupne a armáda

3. Tretia etapa (nevhodná na vojenskú službu). S krvným tlakom - 180 mm Hg. s diastolou 110 mm Hg. Certifikované pod položkou „A“ čl. 43. V tomto prípade je určená prvá skupina zdravotného postihnutia. Armáda neberie.

4. Neexistuje štvrtá etapa. Existuje ale kategória „D“. Odvedenec sa považuje za dočasne nespôsobilého na 6 mesiacov. Je poslaný na stacionárne ošetrenie a výskum. Ak etymológiu choroby potvrdí niekoľko stacionárnych štúdií v priebehu roka, potom podľa čl. 43 s. „G“ branca je vhodný pre službu s krvným tlakom 149/94 mm Hg.

Príznaky hypertenzie

Príznaky arteriálnej hypertenzie. Podľa príznakov sa závažnosť ochorenia zistí pri externom vyšetrení brancu podľa predpisu lekára. Prejdime k hlavným typom príznakov, podľa ktorých môže kvalifikovaný špecialista urobiť predbežnú diagnózu:

2. bolesti hlavy bez zohľadnenia vplyvu poveternostných podmienok;

3. Vzhľad nepríjemného pocitu na hrudníku, bolesť v srdci (tupá, akútna);

4. Zvýraznenie červených oblastí na tvári a krku;

5. Vznik úzkosti a starostí;

6. Prejav zvýšenej excitability a podráždenosti;

7. Zhoršenie videnia;

8. Zvýšený výtok potu.

9. Výskyt krvácania z nosa a uší;

10. Zhoršenie citlivosti pokožky;

11. Vysoký krvný tlak (fixácia tonometrom).

Ako zistiť, či mám hypertenziu?

Diagnóza ochorenia. Musíte sledovať svoje telo. Prečítajte si všeobecnú a špecializovanú literatúru, ktorá vám umožní približne zistiť príznaky hypertenzie. Špecialista dokáže diagnostikovať systematické zmeny frekvencie tlaku. Toto bude stačiť. Preto je tu veľmi dôležitá systolická funkcia..

1. Prvá etapa. Po zistení príznakov musíte navštíviť špecialistu. Vyšetrí pacienta. Zmerajte tlak. Prejaví sa návštevou v časopise a na karte s chorobami. Mal by sa pýtať, či mal pacient vegetatívne-vaskulárnu dystóniu alebo chronickú pyelonefritídu, symptomatické poruchy a tiež, aké chronické ochorenie mal.

Ak si pacient dokáže sám zmerať tlak, poskytne lekárovi denník, ktorý odzrkadlí všetky pozorovania. Záznam o pozorovaní možno pripojiť k výsledkom vojenskej lekárskej komisie rozhodnutím vedúceho komisie.

V dospievaní je táto choroba extrémne zriedkavá. Meranie tlaku je možné vykonať na rukách a nohách. Lekár je povinný odpovedať na otázku pacienta o metódach liečby hypertenzie a labilného ochorenia. A tiež čo je nízky krvný tlak a čo ho znižuje. Aké je nebezpečenstvo.

2. Druhá etapa. Pri stanovení konečnej diagnózy sú potrebné klinické skúšky. To umožní zistiť poškodené orgány, primárnu a sekundárnu podstatu vzniku hypertenzie..

Spočiatku musíte brať do úvahy históriu života, predchádzajúce choroby a urobiť si rodinnú analýzu. Medzi ďalšie údaje zaznamenané pri tomto ochorení patria ukazovatele: telesné parametre, popis stavu epitelu, neurofyziológia, prítomnosť alebo neprítomnosť ochorenia obličiek..

Ak je srdcový rytmus narušený, odborníci hodnotia povrch krvných ciev. Pri vymenovaní lekára je pacient povinný uviesť zoznam predtým užívaných liekov. Uveďte pokusy o samoliečbu.

3. Tretia etapa. Potom, čo špecialista zistí zjavné príznaky choroby, je potrebné potvrdenie vykonaním klinických testov.

4. Štvrtá etapa. Po potvrdení etymológie symptómami a klinickým obrazom je priradených niekoľko lekárskych štúdií, ktoré by mali zahŕňať dodanie elektrokardiogramu, ultrazvuk brucha a srdca. Vyžaduje sa návšteva očného lekára.

5. Piata etapa. Vedenie osobitných štúdií. Takéto lekárske opatrenia by mali zahŕňať denné sledovanie (ABPM) a srdcovú aktivitu (EKG), cerebrovaskulárne vyšetrenie (REG), ultrazvuk srdca a obličiek, diagnostiku očí, biochémiu krvi a moču.

Kompletný obraz prieskumu vo všetkých 5 etapách sa vykonáva zriedka. Etymológiu ochorenia možno určiť v prvých dvoch štádiách. Ak sa zistia ďalšie chronické ochorenia, spôsobilosť na obsluhu sa určuje podľa hlavnej diagnózy..

Po potvrdení diagnózy je branná služba odoslaná do nemocnice na 7 dní. Po liečbe dostane pacient extrakt. A terapeut vypracuje akt a odošle ho na vojenský komisariát. Potom lekárska komisia vykoná ešte niekoľko výskumov a pridelí kategóriu spôsobilosti na vojenskú službu „B“ alebo „D“

Odvedenec dostane od služby odklad v trvaní šiestich mesiacov. Následne musí byť táto diagnóza potvrdená druhým vyšetrením terapeuta. To, či to ovplyvní odvod, bude závisieť od pacienta.

Ako vyliečiť hypertenziu, aby slúžila v armáde

Metódy liečby. Toto ochorenie nereaguje na liečbu. Riziká je možné minimalizovať iba pomocou liekov. Preto poďme ďalej zvážiť hlavné metódy jeho liečby..

1. Liečba bez tabletiek. Liečba v prvom štádiu ochorenia sa vykonáva bez piluliek..

2. Lekárske ošetrenie. Na liečbu liekom sa používajú diuretiká, antihypertenzíva, lieky na zníženie viskozity krvi, lieky na zníženie hladiny cholesterolu v krvi. Povaha, spôsob a metódy liečby sa určujú individuálne.

Je možné slúžiť v armáde s arteriálnou hypertenziou

Arteriálna hypertenzia je nebezpečná a môže mať fatálne následky. Prítomnosť tohto ochorenia je vyňatá z vojenskej služby. Existujú legálne jemnosti:

1. Potvrdenie nevhodnosti. Bude sa vyžadovať nasledujúca dokumentácia: prepustenie z nemocnice (s výsledkami výskumu 6 mesiacov pred odvodom), stanovená diagnóza hypertenzie 2. stupňa, ktorá je základom pre odklad armády.

2. Na vyradenie zo služby sú potrebné tieto dokumenty:

- vyjadrenia kardiológovi alebo okresnému terapeutovi so sťažnosťami.

- prepustenie z nemocnice;

- lekárske vyšetrenie (pre 2. a 3. štádium ochorenia).

Výkon

Podľa jeho etymológie ide o vážnu formu choroby. V chronickom štádiu je to zdravotné postihnutie a smrť. Diagnóza hypertenzie pre vojenskú registračnú a vojenskú službu je v čase nástupu do služby veľmi dôležitá.

Vojak musí pochopiť, že je nemožné sa úplne zotaviť. Je povolené minimalizovať riziká jeho výskytu iba vďaka liekom. Spôsob liečby je predpísaný podľa závažnosti ochorenia..

Výhodou choroby je odklad armády s vydaním vojenského preukazu. Bez dokladov o skutočnom zdravotnom stave dostane branca od armády odklad na 6 mesiacov.

V zákone z roku 2014 je ukazovateľ nespôsobilosti na službu stanovený na 140/90. Celoživotný a nízky krvný tlak je základom pre získanie lekárskeho vyradenia z prevádzky pri krvnom tlaku 149/94 mm Hg. S takýmto krvným tlakom sa do 4 týždňov vydá vojenský preukaz a branca ide do zálohy.

Sú zadaní z armády s hypertenziou?

Armáda môže byť tiež prepustená z armády. A služba v armáde s ochorením arteriálnej hypertenzie končí.

Armáda arteriálnej hypertenzie

Hypertenzia je chronické ochorenie, ktorého hlavným klinickým znakom je dlhodobé a trvalé zvyšovanie krvného tlaku. Diagnóza hypertenzie sa stanovuje vylúčením všetkej sekundárnej hypertenzie..

Choroba je vážna, vyžaduje neustále lieky, preto sú lekári, ktorí sú brancami s hypertenziou, pri absolvovaní vojenskej lekárskej komisie vo vojenskom registračnom a vojenskom úrade obzvlášť dôsledne sledovaní.

Článok 43 zoznamu chorôb naznačuje, že hypertenzia je významnou prekážkou vojenskej služby, preto ľudia s hypertenziou nie sú vzatí do armády..

Ak máte hypertenziu s výrazným poškodením funkcie „cieľových orgánov“, stredne závažným poškodením funkcie „cieľových orgánov“ alebo dokonca s ľahkým poškodením a bez poškodenia funkcie „cieľových orgánov“, máte nárok na vojenský preukaz.

Prítomnosť hypertenzie u brancu musí byť potvrdená vyšetrením v stacionárnych podmienkach a výsledkami zdokumentovaného predchádzajúceho dispenzárneho pozorovania minimálne 6 mesiacov s povinným opakovaným vykonávaním denného monitorovania krvného tlaku..

V každom prípade hypertenzie sa vykonáva diferenciálna diagnostika so symptomatickou hypertenziou. Vyšetrenie osôb so symptomatickou hypertenziou sa vykonáva podľa základného ochorenia. Čo to znamená? Ak je zvýšenie tlaku spojené s ochorením ciev, obličiek, nervového systému, potom sa kategória vhodnosti určí na základe choroby, ktorá spôsobila zvýšenie tlaku..

Mnoho brancov sa zaujíma o otázku, aký by mal byť tlak, aby sa nebrali do armády?

Harmonogram chorôb stanovený tým, že armáda neberie s hypertenziou III, II a I štádia.

Stupeň III hypertenzie zodpovedá tlaku (v pokoji) - systolický tlak je 180 mm Hg. a vyššie, diastolické - 110 mm Hg. a vyššie.

Hypertenzia II. Stupňa s arteriálnou hypertenziou II. Stupňa (v pokoji) - systolický tlak je 160 mm Hg. a vyššie, diastolické - 100 mm Hg. a vyššie.

Stupeň hypertenzie II s arteriálnou hypertenziou stupňa I-II (v pokoji) - systolický tlak je od 140 do 179 mm Hg, diastolický - od 90 do 109 mm Hg.

Hypertenzia I. stupňa so zvýšeným krvným tlakom (v pokoji) - systolický tlak je od 140 do 159 mm Hg, diastolický - od 90 do 99 mm Hg.

Napriek tomu, že v zozname chorôb sa uvádza, že ľudia s hypertenziou nie sú prevezení do armády, pravidelne sa sťažujú branci, že návrhová rada napriek hypertenzii I. stupňa rozhodla o odvode na vojenskú službu..

Hypertenzia je jednou z chorôb, ktorú sa vojenský úrad snaží všemožne ignorovať. Najmä ak ide o hypertenziu I. stupňa.

Na jednej strane je to spôsobené tým, že ktokoľvek môže na krátku dobu zvýšiť krvný tlak, čím simuluje chorobu.

Vo vojenskej kancelárii registrácie a zaradenia a v nemocniciach o tom vedia, preto majú mimoriadne negatívny vzťah k brancom, ktorí hlásia problémy s vysokým krvným tlakom:

1) lekári v poliklinikách nechcú diagnostikovať hypertenziu a nahradiť ju vegetatívno-vaskulárnou dystóniou hypertenzného typu alebo neurocirkulačnou dystóniou;

2) vojenské registračné a zaradovacie úrady a nemocnice, do ktorých sa posielajú branci, nepotvrdzujú predtým diagnostikovanú hypertenziu, podceňujúc ju.

Nemocnice najčastejšie podceňujú hodnoty krvného tlaku.

Na druhej strane pri hypertenzii I. stupňa je na získanie vojenského preukazu potrebný indikátor zvýšeného tlaku krvi a nie všetci regrúti ich majú. Ak je váš krvný tlak od 140 do 90 a vyšší, máte právo rátať s vojenským preukazom, a ak je 140 až 80, potom môžu existovať problémy, a to aj napriek prítomnosti diagnózy.

Berú do armády s hypertenziou

Systematické zvyšovanie krvného tlaku u mladých ľudí je dôvodom nielen na zistenie, či berú do armády s hypertenziou, ale aj alarmujúcim zvončekom, ktorý by vás mal prinútiť vážne myslieť na svoje zdravie.

Pri hypertenzii 1, 2 a 3 stupne sa neodoberú slúžiť, ale iba po dôkladnom vyšetrení. Prečítajte si viac v našom článku.

Čo sa považuje za hypertenziu?

Hypertenzia sa týka chronického ochorenia, ktorého hlavným prejavom je pravidelné zvyšovanie krvného tlaku. Toto ochorenie môže byť buď nezávislé, alebo sprievodné. Napríklad u pacientov s pyelonefritídou sa pozoruje neustále zvýšený krvný tlak..

Hypertenzia je jednou z chorôb, pomocou ktorej sa branci snažia vyhnúť vojenskej službe, preto lekárska rada spravidla berie do úvahy iba nepopierateľné údaje o chorobe, čo je dosť ťažké potvrdiť.

Ako sa prejavuje hypertenzia??

Pri hypertenzii je závažná fyzická aktivita kontraindikovaná. Preto aj keď sa v bežnom živote mladý muž neobáva pravidelného zvyšovania tlaku, musí absolvovať vyšetrenie. Povšimnutie alebo ignorovanie choroby môže spôsobiť brancovi vážne zdravotné problémy..

Kedy sa oplatí ísť do nemocnice? Je to nevyhnutné, keď sa objavia nasledujúce príznaky:

 • opakované bolesti hlavy (vrátane pulzácie vyžarujúcej do čelného spánkového laloku),
 • hluk, zvonenie v ušiach alebo už dočasné zablokovanie jedného alebo oboch uší,
 • krvácanie z nosa (neprimerané aj pri námahe),
 • opuch na tvári, modré pod očami, začervenanie tváre bez zjavného dôvodu,
 • zlý spánok, dlhé zaspávanie,
 • problémy s pamäťou,
 • nepohodlie v oblasti srdca,
 • necitlivosť prstov, prstov,
 • úzkosť, podráždenosť.

Uvedené príznaky sa môžu prejaviť zvýšeným tlakom, ktorý mladý človek jednoducho nemusí poznať. Takéto javy však ešte nie sú dôvodom na to, aby sme sa zaradili medzi pacientov s hypertenziou. Stanovenie diagnózy je v tomto prípade dlhý a zložitý proces, ktorý zahŕňa veľa štúdií..

Aké skúšky je potrebné zložiť pre vojenský registračný a registračný úrad

Ľudia s hypertenziou spravidla pravidelne chodia na kliniku, aby si dohodli schôdzky na zmiernenie príznakov ochorenia.

V takom prípade pravidelne podstupujú potrebné vyšetrenia, o ktorých majú záznamy v karte pacienta..

Ak ste teda včera u seba nenašli príznaky hypertenzie, ale viete o chorobe dlho a podnikáte potrebnú liečbu, potom lekárska komisia vašej chorobe uverí. V závislosti od jeho závažnosti sa rozhodne o vašej vhodnosti.

Ak sa príznaky skutočne objavili nie tak dávno, lekárska komisia (IHC) bude povinná poslať mladého muža na ďalšie vyšetrenie. Spravidla sa vyskytuje za stacionárnych podmienok a zahŕňa nasledujúce povinné postupy:

 • Všeobecný rozbor krvi,
 • Chémia krvi,
 • Rozbor moču,
 • Elektrokardiogram,
 • Ultrazvuk brušnej dutiny a vnútorných orgánov,
 • Monitorovanie krvného tlaku po dobu 5-7 dní.

Stanovená diagnóza ešte nie je dôvodom na to, aby sa dalo jednoznačne povedať, že o osude branca bolo rozhodnuté. Hypertenzia má tri kategórie závažnosti. Zvážme ich podrobnejšie.

S akou hypertenziou neberú do armády

Lekári rozlišujú nasledujúce stupne hypertenzie. Jedným z určujúcich ukazovateľov klasifikácie je tlak pacienta.

 • Stupeň 1 je diagnostikovaný so stabilným krvným tlakom 140-159 / 90-99 mm. rt. Čl. (prvé dve číslice sú rozsah systolického tlaku, druhé dve sú arteriálny rozsah)
 • Stupeň 2 sa podáva, ak sa krvný tlak udržuje na hodnote 140 - 179/90 - 109 mm. rt. sv.
 • 3 stupne - pri tlaku nad 180/110 mm. rt. sv.

Prvý stupeň ochorenia sa spravidla prejavuje nasledovne: tlak na krátky čas stúpa, útok sa rýchlo zastaví pomocou liekov. V druhej fáze sa lieková terapia vykonáva neustále, je to ona, ktorá pomáha obmedzovať zvyšovanie tlaku.

Na základe toho možno ľahko odpovedať na otázku, s akým tlakom do armády nevyvíjajú? So stabilným krvným tlakom rovným 140/90 a vyšším (čo zodpovedá 1 stupňu hypertenzie) - už nebudú brané do armády.

Podľa „Zoznamu chorôb“ je branec považovaný za čiastočne spôsobilého na hypertenziu 1 a 2 stupne. To znamená, že mu bol vydaný vojenský preukaz s kategóriou „B“ a je pripísaný do zálohy.

Pacienti s hypertenziou 3. stupňa sú na základe rozhodnutia lekárskej komisie uznaní za nespôsobilých na vojenskú službu (skupina fitness „D“).

V skutočnosti v ruských realitách nie je nezvyčajné, keď sa u detí s miernou hypertenziou zistí, že sú absolútne vhodné na službu. A najčastejšie sú to oni sami, ktorí môžu za to, že nedostali výnimku zo služby..

Na získanie kategórií „B“ alebo „D“ musíte dokázať, že choroba skutočne existuje. Mladí ľudia však častejšie ignorujú príznaky existujúcej choroby, nenavštevujú kliniku, ale pamätajú na svoje problémy, keď nastane čas slúžiť v armáde. Prvá návšteva lekára s podobnými príznakmi však spravidla vedie k stanoveniu „ľahšej“ diagnózy - arteriálnej hypertenzie. Toto ochorenie nie je v zozname chorôb, preto vhodnosť brancu v tomto prípade nie je obmedzená.

Ako získať výnimku zo služby?

Ak chcete získať výnimku zo služby, musíte si vopred urobiť nejaké prípravné práce. Už sme zisťovali, či do armády berú so zvýšeným tlakom. A prišli k záveru: berú to, ak choroba nie je správne potvrdená.

Čo musíte poskytnúť lekárskej komisii:

 • dokumenty o úplnom vyšetrení v nemocnici,
 • diagnostické dokumenty,
 • dokumenty o absolvovaní liečby tejto choroby.

Ďalej má lekárska komisia právo poslať brannú službu na ďalšie vyšetrenie alebo nahliadnuť do úradných dokumentov. Udalosti sa spravidla vyvíjajú podľa prvého scenára:

 • stacionárne vyšetrenie,
 • potvrdenie diagnózy,
 • stanovenie kategórie fitnes zo zdravotných dôvodov.

Vojenská lekárska komisia pomôže zbaviť sa hypertenzie!

„Military Medical Collegium“ je právnická spoločnosť na pomoc brancom. Už 10 rokov pomáhame chlapcom získať vojenský preukaz bez toho, aby sme slúžili v armáde. Viac ako 5 000 spokojných mladých mužov zachránilo rok v armáde a strávilo ho v civilnom živote.

Pracujeme iba legálnym spôsobom, prostredníctvom vyšetrení a hľadaním neobjednávaných chorôb. Asi 95% brancov má chorobu nezlučiteľnú s armádou, o ktorej nevie.

Pomôžeme vám akýmkoľvek spôsobom. Nechajte svoje číslo v nižšie uvedenom formulári na bezplatnú konzultáciu.

 • Legislatíva vo vojenských zákonoch sa často mení, takže informácie niekedy zastarávajú rýchlejšie, ako ich môžeme aktualizovať na webových stránkach.
 • Všetky prípady sú veľmi individuálne a závisia od mnohých faktorov. Základné informácie nezaručujú riešenie vašich konkrétnych problémov.

Preto pre vás nepretržite pracujú odborní konzultanti! Položte otázku prostredníctvom formulára (nižšie) alebo online chatu

Berú sa dnes do armády s arteriálnou hypertenziou?

Mnoho mladých ľudí, ktorí trpia vysokým krvným tlakom, sa pýta, či sú prijímaní do armády s hypertenziou. V skutočnosti sú tí, ktorí majú tento stav, celkom vhodní na doručenie, je však tiež celkom možné odmietnuť službu. Za týmto účelom zvážime všetky nuansy tohto ochorenia a zákony, ktoré znamenajú vyňatie zo služby pre pacientov s hypertenziou..

Čo je toto ochorenie a aké sú príznaky

Arteriálna hypertenzia je pomerne zložité a nepredvídateľné ochorenie, ktoré postihuje nielen staršiu populáciu, ale aj mladých ľudí. Toto je dosť závažná patológia, ktorá sa prejavuje zvýšením tlaku a zhoršením stavu. Toto ochorenie je často zamieňané s hypertenziou, jedná sa však o dve rôzne ochorenia, ktoré majú odlišné príznaky..

Choroba v posledných rokoch aktívne postupuje a využíva čoraz viac ľudí, čo uľahčuje moderný rytmus života..

Zaujímavé! Jedným z hlavných príznakov ochorenia je pretrvávajúci vysoký krvný tlak..

V normálnom pokojovom stave od 140 do 90. To už naznačuje prítomnosť poruchy v ľudskom tele. Hypertenzia je často sprievodným ochorením, preto je potrebné na identifikáciu príčiny tak vysokého krvného tlaku podstúpiť príslušné vyšetrenie, ktoré odhalí patologické stavy a podľa toho aj príčinu.

Rizikový faktor zahŕňa tie kategórie ľudí, ktorí sú obézni, vedú sedavý životný štýl, majú zlé návyky, stres, diabetes mellitus, obličky, cievne choroby, majú sklon k nádorom, dedičnosť a ľudia starší ako 50 rokov.

Medzi príznakmi je potrebné zdôrazniť nasledujúce:

 • pretrvávajúci vysoký krvný tlak;
 • závraty;
 • bolesti hlavy;
 • dýchavičnosť;
 • opuch;
 • astmatické záchvaty;
 • krátkodobé zhoršenie zraku alebo „muchy“.

Hypertenzia 1 stupeň a armáda

Toto ochorenie má rôzne stupne, záleží na nich, či mladému človeku dajú od armády odpočinok alebo ho uznajú za fit. Každý branec, ktorý trpí touto patológiou, by mal vedieť, že existuje špeciálny článok 43, ktorý popisuje presnú arteriálnu hypertenziu..

Dôležité! V prípade choroby sú minimálnymi podmienkami na získanie vojenského preukazu menšie porušenia orgánov, ktoré sú primárne negatívne ovplyvnené (srdce, oči, obličky)..

Tí, ktorým je diagnostikovaný 1 stupeň hypertenzie, si kladú otázku: berú ich do armády? V okamihu, keď je identifikovaný primárny stupeň patológie, je možné odmietnuť službu, ale nie tak ľahko, ako sa zdá. Po potvrdení diagnózy sa osobitná kategória „B“ zaradí iba tým mladým ľuďom, ktorí podstúpili lekárske vyšetrenie najmenej 6 mesiacov. V takom prípade bude potrebné prítomnosť choroby potvrdiť na dodatočnej lekárskej prehliadke vo vojenskej registračnej a zaraďovacej kancelárii. Ak sa chcete podrobiť takémuto vyšetreniu, mali by ste sa vopred postarať a poskytnúť vojenskému komisariátu balík dokumentov. Ak sa takýto postup nedodržal, vo väčšine prípadov je mužovi okamžite vydané predvolanie na službu.

Sekundárna hypertenzia a vojenská služba

Tento stupeň ochorenia je oveľa menej často spojený s dysfunkciou vnútorných orgánov, ktoré sa aktívne podieľajú na cirkulácii krvného tlaku. Ale napriek tomu ide o tú istú chorobu, ktorá môže silnou fyzickou námahou prispieť k zhoršeniu pohody..

Berú do armády s 2 stupňami hypertenzie? Odpoveď je nejednoznačná, pretože všetko závisí od toho, s čím súvisí zvýšenie tlaku. Pretože v tomto prípade platí článok 43, platia tu rovnaké pravidlá ako pre primárny stupeň patológie. Je celkom možné prijať odmietnutie zo služby, hlavnou vecou je mať túžbu dokázať svoju chorobu komisii vo vojenskej službe.

Intrakraniálna hypertenzia a vojenská služba

Tí, ktorí majú podobnú diagnózu, často hľadajú odpoveď na otázku: „Prijímajú ich do armády s intrakraniálnou hypertenziou?“ Môžeme vás ubezpečiť, že je to vážny dôvod na odklad v ktorejkoľvek fáze a dokonca aj pre úplnú neschopnosť splniť si svoju povinnosť voči vlasti. Aby neslúžil v armáde, malo by sa v tomto prípade tiež dokázať, že na pozadí vývoja patológie sa objavili poruchy vo fungovaní mozgu a nervového systému. Na získanie odkladu sú však potrebné viaceré štúdie a dlhodobé sledovanie..

Dôležité! Chronická forma tohto ochorenia je vyňatá zo služby, ale zostáva diagnózou stanovenou na celý život.

Systolická hypertenzia

Táto diagnóza je založená na nesprávnych úsudkoch, ktoré sa robia iba po 50 rokoch. Vedci však potvrdili, že takáto choroba sa môže vyvinúť u veľmi mladých ľudí. Prijímajú ich do armády so systolickou hypertenziou? Berú však pre každú z nich výnimky zaznamenané v osobitných registroch.

Dôležité! Norma takého tlaku sa považuje za nie vyššiu ako 140 mm Hg. sv.

Hlavným problémom pri liečbe počas systolickej hypertenzie je účinok liekov na znižovanie diastolického tlaku, v dôsledku čoho môže dôjsť k mŕtvici alebo infarktu..

Čo je to nevyhnutná hypertenzia a používa sa s ňou

Toto je patologický stav charakterizovaný neustálym zvyšovaním dolného aj horného tlaku v rozmedzí od 140 do 90 a viac. V súčasnosti nie sú úplne pochopené skutočné dôvody, ktoré spôsobujú tento stav..

Liečba choroby spočíva v držaní diéty, prakticky odstránení solí a tukov z potravy. Patológia môže poškodiť funkcie mnohých orgánov a systémov, napríklad sa môže znížiť videnie, hypertenzná kríza, infarkt, poškodenie obličiek a centrálneho nervového systému atď..

Mladí ľudia sa často pýtajú, či sú prijímaní do armády s esenciálnou hypertenziou. Existujú značné dôvody odmietnutia služby vo vojskách, ale treba tiež poznamenať, že ak sa choroba nepreukáže vojenskou komisiou na úrade pre registráciu a zaradenie do armády, môže každý branec dostať vojenský preukaz. Preto každý, kto má vážne zdravotné problémy, čo znamená odmietnutie služby z úradných dôvodov, musí vopred zhromaždiť všetky potrebné dokumenty a osvedčenia a predložiť ich vojenskej registračnej a zaraďovacej kancelárii pred vykonaním lekárskej prehliadky..

Takže sme prišli na to, čo je táto patológia a aké sú život ohrozujúce. Keď sa zistia prvé príznaky, odporúča sa konzultovať s lekárom a podrobiť sa vyšetreniu. Vojenská služba s týmto stavom môže viesť k vážnym komplikáciám, pretože pacientom sa odporúča udržiavať emocionálny a fyzický pokoj. Naopak, vojenská služba zahŕňa ťažké bremená. Regrútom, ktorí majú túto patológiu, sa preto odporúča, aby si pred absolvovaním komisie vopred pripravili všetky potrebné dokumenty..

Berú do armády s esenciálnou hypertenziou (5 spôsobov, ako sa ich zbaviť)

Pri pokuse o únik z vojenskej služby sa mladí ľudia uchyľujú k rôznym metódam. A simulácia hypertenzie je jedným z populárnych spôsobov, ako sa dostať preč z armády. Napriek zdanlivej jednoduchosti choroby nie je také ľahké získať z nej úľavu..

Vojenská služba a vysoký krvný tlak

Mnohí si sú istí: hypertenzia a armáda sú nekompatibilné. Po prijatí výzvy začnú mladí muži navštevovať lekárov a pokúšať sa simulovať hypertenziu. Z rovnakého dôvodu mnoho lekárov nedôveruje diagnóze hypertenzie. Je veľmi ľahké dosiahnuť viditeľnosť príznakov a potvrdiť počiatočné štádiá ochorenia je rádovo zložitejšie..

Spôsobilosť na vojenskú službu je rozdelená do niekoľkých kategórií..

 1. Do prvej patria tí, ktorí nemajú žiadne obmedzenia.
 2. Kategória „B“ zahŕňa mladých mužov s malými obmedzeniami.
 3. Kategória „B“ znamená, že branná služba je spôsobilá na výkon služby iba počas vojny.
 4. Kategória „D“ zahŕňa dočasnú nepoužiteľnosť. Mladí ľudia dostávajú odklad na 6 mesiacov a branné povinnosti opäť prichádzajú po stanovených termínoch.
 5. Skupina „D“ znamená úplný nedostatok spôsobilosti na vojenskú službu.

Tí, ktorí si želajú skloniť sa k hypertenzii, dostanú najčastejšie skupinu „G“ a každých šesť mesiacov vyberú províziu vo vojenskej kancelárii registrácie a zaradenia, aby určili vhodnosť služby.

Ako simulovať GB

Hypertenzia si získala tak veľkú popularitu medzi mladými ľuďmi vo vojenskom veku kvôli svojim jednoduchým príznakom. Patria sem silné bolesti hlavy, časté závraty, vysoký krvný tlak, znecitlivenie prstov na rukách a nohách, zimnica a pocity úzkosti alebo strachu, chronická únava, neschopnosť sa na niečo sústrediť a zhoršenie pamäti. Pacient sa môže sťažovať na ospalosť a rôzne druhy fotopsií, časté záchvaty nevoľnosti alebo dokonca zvracanie. Všetky tieto príznaky nie je možné potvrdiť z lekárskeho hľadiska..

Jediným prejavom hypertenzie, ktorý sa dá upraviť, je vysoký krvný tlak..

Ak je váš krvný tlak normálny a na potvrdenie diagnózy by mal byť rádovo vyšší, môžete sa uchýliť k niekoľkým jednoduchým metódam.

Prvým je káva. Štyri čajové lyžičky kávy v pohári vody bez cukru vám zvýšia krvný tlak za pár minút.

Podobné vlastnosti má aj čerstvo vylisovaná citrusová šťava. Veľké množstvo tohto nápoja spôsobí nielen zvýšenie krvného tlaku, ale tiež vyvolá záchvaty tachykardie..

Na účinok kávy alebo čaju s koňakom si budete musieť počkať dlhšie, ale ukazovatele krvného tlaku sa budú nadhodnocovať dlhší čas. Šálka ​​kávy vyžaduje iba lyžicu koňaku.

Tonometer môžete oklamať inými spôsobmi..

Pri meraní tlaku môžete jednoducho prestať dýchať a súčasne napnúť všetky svaly. Účinok bude okamžitý a nameraný krvný tlak bude asi 150 až 80 mm Hg. Päty môžete tiež násilne položiť na podlahu a čo najviac namáhať svaly na nohách..

Lekárske vyšetrenie

Aby ste sa vyhli problémom s vojenskou registračnou a registračnou kanceláriou, musíte začať zbierať lekárske dokumenty vopred. So sťažnosťami na vysoký krvný tlak a zlý zdravotný stav je lepšie pravidelne kontaktovať miestneho lekára. Nemali by ste čakať na návrhový vek: potvrdenie diagnózy v čase prijatia výzvy spôsobí logickú nedôveru zo strany komisie.

Odvedenec v armáde musí dostať odporúčanie na vyšetrenie v nemocnici, ako to vyžadujú predpisy.

Arteriálnu hypertenziu potvrdzujú:

 • Indikátory krvného tlaku sa merali dynamicky počas niekoľkých dní,
 • Výsledky anamnézy,
 • Ultrazvukové údaje o srdci a obličkách,
 • EKG,
 • EchoECG,
 • Údaje zo štúdie mozgových ciev,
 • Krvné a močové testy.

Pri hodnotení celkového zdravotného stavu sa zohľadňuje aj prítomnosť chronických chorôb tretích strán, rizikové faktory, poškodenie cieľových orgánov.

Časový plán chorôb

Na určenie nevhodnosti a obmedzení vo vojenskej službe zo zdravotných dôvodov bol vypracovaný špeciálny dokument - Zoznam chorôb. Je to povinné v ktoromkoľvek regióne a správnom obvode Ruskej federácie.

V článku 43 rozpisu chorôb je hypertenzia definovaná ako dôvod prepustenia z armády z hľadiska dynamiky systolického a diastolického tlaku a celkového zdravotného stavu. Arteriálna hypertenzia prvého stupňa má TK až 160 až 99 mm Hg. Čl. Druhý stupeň ochorenia sa líši o 10 jednotiek a tretí zahŕňa tlak nad 180 až 110 mm Hg..

Na základe rozpisu chorôb sú z armády prepustení branci s potvrdenou diagnózou hypertenzie.

Podmienky pre oslobodenie od armády v GB

Článok 43 zoznamu chorôb podrobne popisuje každý stupeň a štádium hypertenzie. Prítomnosť choroby musí byť potvrdená počas lekárskej prehliadky vykonanej do šiestich mesiacov pred prijatím predvolania.

Pri hypertenzii 1 stupňa je nemožné vziať do armády, ak sa počas celého stacionárneho pozorovania pozorujú indikátory vysokého krvného tlaku a všetky analýzy spadajú pod popis GB v zozname chorôb. Vojenský registračný a zaradovací úrad musí byť vybavený dokladom potvrdzujúcim absolvovanie stacionárnej skúšky a všetkých potrebných skúšok.

Odvedenca nemožno vykonať v štádiu 2 stupňa hypertenzie, ak:

 • Indikátory krvného tlaku zodpovedajú hladine stanovenej pre túto chorobu v rozvrhu chorôb,
 • Sú prítomné malé lézie cieľových orgánov.

V prípade hypertenzie 3. stupňa je predpísaná ďalšia diagnostika tvaru a práce srdcového svalu, krvných ciev, sietnice a obličiek. Na základe výsledkov skúšky sa uznáva, že je úplne nevhodná pre vojenskú službu..

Ak sa vysoký krvný tlak prejaví na pozadí autonómnych porúch, uplatňuje sa článok 47 a príznaky hypertenzného typu vysokého krvného tlaku sa kontrolujú a potvrdzujú už pri základnej chorobe..

Odvedenci s hypertenziou sa dostávajú do armády, ak spadajú do kategórie „B“, nadhodnotené hodnoty krvného tlaku sa nepotvrdili pri denných meraniach a neexistujú žiadne patológie cieľových orgánov. Môže byť uznaný za mladého muža vhodný na hypertenziu s malými vaskulárnymi patológiami nesúvisiacimi s hypertenziou.

Vojenská služba a neurocirkulačná asténia

V článku 47 v položke „a“ je predpísaná diagnóza NCD pre hypertenzný typ. Armáda zaraďuje túto diagnózu do obmedzenej kategórie. Ak sa pozorujú pretrvávajúce a významné vegetatívne-vaskulárne poruchy, potom sa brancom priradí kategória „C“ alebo „B“. Pri miernych príznakoch nemusí byť obmedzenie servisu podľa uváženia lekárskej komisie.

Mladí muži s potvrdenou neurocirkulačnou asténiou sú najčastejšie považovaní za dočasne nespôsobilých a sú odoslaní na ďalšiu liečbu.

Ncd alebo vegetatívne-vaskulárna dystónia má viac ako 150 symptómov, preto sa na jej diagnostike a liečbe podieľajú lekári rôznych špecializácií - od oftalmológov až po nefrológov..

Po opätovnom preskúmaní je branná služba uznaná za spôsobilú na výkon, ak:

 1. Vyslovil vegetatívne-vaskulárne poruchy, ktoré nereagujú na liečbu,
 2. Pozoruje sa zodpovednosť za krvný tlak,
 3. Existujú choroby, ktoré sa nedajú liečiť, sú sprevádzané srdcovou dysfunkciou bez rizika vzniku srdcového infarktu.

Pre Viac Informácií O Cukrovke